งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง / หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับ ประเด็นไม่ได้ ต้องรู้ รายละเอียดของงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง / หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับ ประเด็นไม่ได้ ต้องรู้ รายละเอียดของงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง / หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับ ประเด็นไม่ได้ ต้องรู้ รายละเอียดของงาน จัดลำดับของ งาน 3. ตอบไม่ได้, แสดงให้ดูไม่เป็น

2 ปัญหาการสั่งงาน 4. ขาดทักษะจูงใจให้เชื่อถือ ยอมรับ เราชอบอย่างไร เราก็ปฏิบัติอย่างนั้น 5. เจอลองดี ขาดความมั่นใจ 6. แก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้

3 ข้อเสนอแนะและการสั่งงาน ที่ดี 1. ทำอะไร เวลาสั่งงานเรื่องที่ไม่ เกี่ยวข้องอย่าเอามายุ่ง 2. เรื่องอะไรที่ยังอธิบายไม่ ถูกต้องหรือชัดเจน 3. ได้ลำดับขั้นตอนการสั่งงาน ให้ชัดเจนหรือไม่ อะไรสำคัญ ก่อนหลัง

4 ข้อเสนอแนะและการสั่งงาน ที่ดี 4. คำสั่งส่วนไหนที่ยังไม่ชัดเจน 5. ชี้แจงเอกสารขั้นตอน แนะนำ ชัดเจน 6. จะแน่ใจอย่างไรว่า ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจคำสั่งที่เรา สั่ง / ทบทวนคำสั่ง

5 ข้อสรุปในการสั่งงาน 1. ผู้บริหารต้องรู้จักสร้าง แรงจูงใจในการทำงาน 2. รู้จักหลักในการทำ แนะนำสิ่ง ที่เป็นประโยชน์ 3. รู้จักหลักในการสื่อสาร เข้าใจ ง่าย 4. ความคิดปรับปรุงงานให้ดีอยู่ เสมอ


ดาวน์โหลด ppt ปัญหาในการสั่งงาน 1. ตัวเราเอง / หัวหน้าไม่กล้า, เกรงใจ, กลัว ต้องเชื่อมั่นตนเอง 2. ไม่รู้ขั้นตอนสั่งงานที่ดี จับ ประเด็นไม่ได้ ต้องรู้ รายละเอียดของงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google