งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจสถานประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจสถานประกอบการ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจสถานประกอบการ
โดย รศ.ดร.จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

2 ทำไมต้องเข้าอบรมนำเสนออย่างไรให้จูงใจสถานประกอบการ
1. โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 2. ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัย 3. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4. เป็นสังคมของการบริการมากขึ้น 5. วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป

3

4

5 รู้เขาและรู้เรา จะได้รบชนะทั้ง 100 ครั้ง
5

6 กิจกรรม แบ่ง กลุ่มละ 3 – 4 คน วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนด โดยกรอกผลสรุปในใบงานการ วิเคราะห์พฤติกรรม

7 คุณสมบัติแบบไหนมัดใจนายจ้าง

8 คุณสมบัติของบัณฑิตตาม ความต้องการของผู้จ้างงาน

9 แต่งกายเหมาะสม

10 1.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา
1.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และพัฒนาวิชาชีพ 1.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ

11 2.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน
2.2 บุคลิกภาพด้านอารมณ์ 2.3 บุคลิกภาพทางสังคม

12 การเตรียมตัวเพื่อสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว
1. เตรียมหลักฐานการสมัครงาน 2. เตรียมเครื่องแต่งกาย 3. เตรียมตัว-เตรียมใจ

13 การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
1. การเตรียมตัวด้านสุขภาพและเครื่องแต่งกาย

14 การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
2. การเตรียมตัวด้านความรู้

15 การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์
3. เตรียมตัว-เตรียมใจ

16 หวังว่าหลังจากที่ได้ทราบถึงวิธีการเลือกงานให้เหมาะสมกับตนเองแล้ว การเตรียมตัวสมัครงาน วิธีการสมัครงาน การสัมภาษณ์งาน คำถามและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์งานแล้ว จะสามารถช่วยทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสมัครงานและสัมภาษณ์งานทุกแห่ง

17 ชีวิตและครอบครัวของผู้สมัครงาน
คำถามทั่วไป โดยทั่วไปกรรมการสัมภาษณ์มักจะสอบถามผู้สมัครงานในเรื่องหลัก ๆ 5 เรื่อง ดังนี้ ชีวิตและครอบครัวของผู้สมัครงาน การศึกษาและกิจกรรมระหว่างที่เรียน ทัศนคติตลอดจนการควบคุมอารมณ์ ประสบการณ์ทำงาน ทั่วไป เช่น งานอดิเรกหรือเล่นกีฬาอะไรฯลฯ

18 คำถาม (สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
1. เล่าประวัติแบบย่อๆของคุณให้ฟังหน่อยครับ / แนะนำตัวให้กรรมการฟังหน่อยครับหลักของ

19 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
2. ทำไมถึงอยากมาทำงานที่นี่

20 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
3. ในขณะเรียนหนังสือคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างไหม

21 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
4. คุณฝึกงานที่ไหน เป็นอย่างไรบ้าง

22 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
5. ถ้าต้องทำงานหนัก / ถ้าต้องทำงาน O.T. จะได้หรือเปล่า

23 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
6. คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป และข่าวสาร บ้านเมือง

24 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
7. ความใฝ่ฝันและโครงการในอนาคต

25 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
8. งานอดิเรก ของคุณคืออะไร

26 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
9. ต้องการเงินเดือนเท่าไร

27 คำถาม(สำหรับบัณฑิตใหม่)ในการสัมภาษณ์งาน
10. มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหม / มีอะไรจะบอกอีกบ้างไหม

28 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์
เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้สมัครควรกล่าวขอบคุณคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ แสดงความเคารพ และออกจากห้องสอบไปด้วยบรรยากาศที่ดี

29 กิจกรรม (30 นาที) แบ่ง กลุ่มละ 3 – 4 คน มีคน 1 เป็นผู้ สัมภาษณ์ คน 1 เป็นผู้สมัคร อีก 2 คนเป็น ผู้สังเกตและให้ feed back นิสิตฝึกสมัครงาน นิสิตนำเสนอหน้าห้อง

30 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจสถานประกอบการ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google