งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจ สถานประกอบการ โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจ สถานประกอบการ โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจ สถานประกอบการ โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล

2 1. โลกเปลี่ยนแปลงเร็วมาก 2. ความรู้ทางเทคโนโลยีทันสมัย 3. เข้าสู่ประชาคมอาเซียน 4. เป็นสังคมของการบริการมากขึ้น 5. วิถีชีวิตของคนเปลี่ยนไป

3

4

5 รู้เขาและรู้เรา จะได้รบชนะ ทั้ง 100 ครั้ง

6 กิจกรรม แบ่ง กลุ่มละ 3 – 4 คน วิเคราะห์สถานการณ์ที่กำหนด โดยกรอกผลสรุปในใบงานการ วิเคราะห์พฤติกรรม

7 คุณสมบัติแบบไหนมัดใจนายจ้าง

8 คุณสมบัติของบัณฑิตตาม ความต้องการของผู้จ้างงาน

9 แต่งกายเหมาะสม

10 1.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา 1.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และพัฒนาวิชาชีพ 1.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ 1.1 ความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา 1.2 ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติ และพัฒนาวิชาชีพ 1.3 ความรู้ความสามารถพิเศษ

11 2.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 2.2 บุคลิกภาพด้านอารมณ์ 2.3 บุคลิกภาพทางสังคม 2.1 บุคลิกภาพในการปฏิบัติงาน 2.2 บุคลิกภาพด้านอารมณ์ 2.3 บุคลิกภาพทางสังคม

12 1. เตรียมหลักฐานการสมัครงาน 2. เตรียมเครื่องแต่งกาย 3. เตรียมตัว-เตรียมใจ 1. เตรียมหลักฐานการสมัครงาน 2. เตรียมเครื่องแต่งกาย 3. เตรียมตัว-เตรียมใจ การเตรียมตัวเพื่อสมัครงานเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว

13 การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์ 1. การเตรียมตัวด้านสุขภาพและเครื่องแต่งกาย

14 2. การเตรียมตัวด้านความรู้ • 2. การเตรียมตัวด้านความรู้ • การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์

15 3. เตรียมตัว - เตรียมใจ • 3. เตรียมตัว - เตรียมใจ • การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์การเตรียมตัวก่อนเข้าสอบสัมภาษณ์

16 หวังว่าหลังจากที่ได้ทราบถึงวิธีการเลือกงานให้เหมาะสมกับ ตนเองแล้ว การเตรียมตัวสมัครงาน วิธีการสมัครงาน การ สัมภาษณ์งาน คำถามและข้อปฏิบัติในการเข้ารับการสัมภาษณ์งาน แล้ว จะสามารถช่วยทำให้ทุกท่านประสบความสำเร็จในการสมัคร งานและสัมภาษณ์งานทุกแห่ง

17 คำถามทั่วไป โดยทั่วไปกรรมการสัมภาษณ์มักจะสอบถามผู้สมัครงานในเรื่องหลัก ๆ 5 เรื่อง ดังนี้ ชีวิตและครอบครัวของผู้สมัครงาน การศึกษาและกิจกรรมระหว่างที่เรียน ประสบการณ์ทำงาน ทัศนคติตลอดจนการควบคุมอารมณ์ ทั่วไป เช่น งานอดิเรกหรือเล่นกีฬาอะไรฯลฯ

18 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 1. เล่าประวัติแบบย่อๆของคุณให้ฟังหน่อยครับ / แนะนำตัวให้กรรมการฟังหน่อยครับหลักของ

19 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 2. ทำไมถึงอยากมาทำงานที่นี่

20 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 3. ในขณะเรียนหนังสือคุณทำกิจกรรมอะไรบ้างไหม

21 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 4. คุณฝึกงานที่ไหน เป็นอย่างไรบ้าง

22 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 5. ถ้าต้องทำงานหนัก / ถ้าต้องทำงาน O.T. จะได้หรือเปล่า

23 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 6. คำถามเกี่ยวกับเรื่องทั่ว ๆ ไป และข่าวสาร บ้านเมือง

24 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 7. ความใฝ่ฝันและโครงการในอนาคต

25 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 8. งานอดิเรก ของคุณคืออะไร

26 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 9. ต้องการเงินเดือนเท่าไร

27 คำถาม ( สำหรับบัณฑิตใหม่ ) ในการสัมภาษณ์งาน 10. มีข้อสงสัยอะไรอีกบ้างไหม / มีอะไรจะบอกอีกบ้างไหม

28 ข้อควรปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ข้อควรปฏิบัติเมื่อสิ้นสุดการสัมภาษณ์ เมื่อการสัมภาษณ์สิ้นสุดลง ผู้สมัครควรกล่าวขอบคุณ คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ แสดงความเคารพ และ ออกจากห้องสอบไปด้วยบรรยากาศที่ดี

29 กิจกรรม (30 นาที ) แบ่ง กลุ่มละ 3 – 4 คน มีคน 1 เป็นผู้ สัมภาษณ์ คน 1 เป็นผู้สมัคร อีก 2 คนเป็น ผู้สังเกตและให้ feed back นิสิตฝึกสมัครงาน นิสิตนำเสนอหน้าห้อง

30 ขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการนำเสนออย่างไรให้จูงใจ สถานประกอบการ โดย รศ. ดร. จิตตินันท์ บุญสถิรกุล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google