งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching
โดย อาจารย์ปกรณ์ วงศ์รัตนพิบูลย์ Executive Coach Leadership and Strategic Development Consultant

2 “การสอนงาน (Coaching) เป็นกระบวนการหนึ่งที่ผู้จัดการ
ใช้ในการพัฒนาทีมงานให้มีความรู้ (Knowledge) , ทักษะ (Skill) , พฤติกรรม (Behavior) และลักษณะเฉพาะตัว (Personal Attribute) ในการทำงานเพื่อให้บรรลุผลสำเร็จ ตามเป้าหมายที่กำหนดขึ้นด้วยการเปลี่ยนแปลง ตัวเองของบุคคลนั้นๆ”

3  โค้ช (Coach) กับบทบาทต่างๆ
นักฝึกอบรม นักจิตวิทยา นักแก้ปัญหา นักพัฒนา/นักสร้างการเปลี่ยนแปลง ผู้ให้คำปรึกษา นักปฏิบัติ

4  หัวใจสำคัญของการสอนงาน (Coaching)
ทำให้ Coachee เห็นตัวเอง/เข้าใจตัวเอง ทำให้ Coachee เกิดความอยากเปลี่ยนแปลงตัวเอง ทำให้ Coachee มุ่งมั่นสู่เป้าหมายและรับผิดชอบ ทำให้ Coachee เกิดความไว้วางใจในตัวโค้ช (Coach) โค้ช (Coach) และ Coachee มีความรับผิดชอบต่อเป้าหมาย ร่วมกัน

5  การเตรียมตัวของโค้ช (Coach)
ทำความเข้าใจเนื้อหาที่จะ Coaching ให้ละเอียด วิเคราะห์ลักษณะของ Coachee คร่าวๆกับ “หัวข้อ” ที่เลือกไว้ กำหนดแนวทาง/วิธีการ Coaching จัดเตรียมเอกสาร/อุปกรณ์ต่างๆให้ครบ นัดหมายสถานที่และเวลาให้ชัดเจน

6 ข้อควรระวังของการเป็นโค้ช (Coach) ใหม่ๆ
ความรู้สึกระหว่าง Coach และ Coachee ที่ไม่คุ้นเคยกัน การให้ Feedback กับ Coachee ต้องอยู่บนพื้นฐานความ เป็นจริง การใช้คำถามที่เหมาะสมกับสถานการณ์ตอนนั้นๆ การรักษาคำมั่นสัญญา (Commitment) ร่วมกัน ปัจจัยที่ใช้ในการเลือก “หัวข้อ” ให้ Coachee เนื้อหาที่เตรียมไว้เหมาะสมกับเวลาแค่ไหน

7 การ Coaching ขั้นตอนที่ 1 : การเกริ่นนำ
บอกจุดประสงค์ของการสอนงานครั้งนี้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับ “หัวข้อ” ที่เลือก บอกเล่าแนวทางในการพัฒนาตัวเอง

8 การ Coaching ขั้นตอนที่ 2 : การแลกเปลี่ยน
ความคาดหวังของ Coachee จากการ Coaching ถาม-ตอบ ซึ่งกันและกัน เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับหัวข้อที่เคยทำผ่านมา แลกเปลี่ยนความรู้สึกในเรื่องนั้นๆ ถามความพร้อมเพื่อเข้าสู่เนื้อหา

9 การ Coaching ขั้นตอนที่ 3 : เข้าสู่เนื้อหา
อธิบายความหมายของหัวข้อ เล่าเรื่อง/ยกตัวอย่างประกอบ ถามคำถามที่กระตุ้นให้ Coachee แลกเปลี่ยน พยายามให้ Coachee สื่อความคิดเห็นให้มาก บันทึกสิ่งที่ Coachee ได้เรียนรู้ บันทึกเป้าหมายที่ Coachee จะนำไปปฏิบัติ

10 การ Coaching ขั้นตอนที่ 4 : จบการCoaching
สรุปเนื้อหาที่ได้พูดคุยกันไป ทำให้ Coachee รู้สึกผ่อนคลาย ย้ำเตือนเรื่องที่จะนำไปปฏิบัติ ปรับความรู้สึกให้เข้าสู่สภาวะปกติ นัดหมายครั้งต่อไป จบการฝึกสอนงาน


ดาวน์โหลด ppt การสอนงาน (Coaching) Internal Training & Coaching

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google