งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาว พรกมล นนท์ศิริ. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontopus nigricornis Stal ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย : มวนแดงนุ่น ชื่อสามัญ : Kapok bug อันดับ : Hemiptera.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาว พรกมล นนท์ศิริ. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontopus nigricornis Stal ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย : มวนแดงนุ่น ชื่อสามัญ : Kapok bug อันดับ : Hemiptera."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นางสาว พรกมล นนท์ศิริ

2 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontopus nigricornis Stal ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย : มวนแดงนุ่น ชื่อสามัญ : Kapok bug อันดับ : Hemiptera วงศ์ : Pyrrhocoridae

3

4 ลักษณะ : ฟีเมอร์ของขาหน้ามีฟันเป็นหนามเล็กๆ คล้ายฟันเลื่อย และมีหนามยาว 1 หรือ 2 อัน หนวดปล้องที่ 1 และ 2 ยาวไล่เลี่ยกัน ปล้องที่ 3 สั้นที่สุด สี : ลำตัวสีเหลืองปนน้ำตาลอ่อน สีเหลืองอ่อนปนแดง หรืออาจจะมีสีแดงก็ได้ อุปนิสัย : มวนแดงนุ่นมักปรากฏทีละมากๆเป็น ครั้งคราว

5 พืชอาหาร : ดูดกินเมล็ด นุ่นเป็นส่วนใหญ่ พืช อาหารอย่างอื่นก็มีต้น สำโรง ผลและเมล็ดของ ไม้ป่าต่างๆ ความยืนยาวของชีวิต : ระยะ ไข่ 5-7 วัน, ระยะตัวอ่อน 1- 1.5 เดือน ลอกคราบ 5 ครั้ง จึงเป็นตัวเต็มวัย, ตัวเต็มวัยตัว เมียมีอายุนานประมาณ 1 เดือน

6 1. กล่องเลี้ยง แมลง 2. เศษใบไม้จาก ธรรมชาติที่ไปเก็บ มวนแดงนุ่นมา

7 3. กะหล่ำ ปลี 4. ที่ คีบ 5. ขวดดอง แมลง 6. ethyl alcohol 70%

8 1. ทำความสะอาดกล่องเลี้ยงแมลงและอุปกรณ์ โดยการเช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 70% 2. เก็บตัวอ่อนของมวนแดงนุ่นมาเลี้ยง 3. มีการลอกคราบในระยะตัวอ่อนเพื่อเจริญไปเป็น ตัวเต็มวัย

9 4. เมื่อเลี้ยงได้ในแต่ละระยะก็จดบันทึกลักษณะ และเก็บบางส่วนดอง ใน ethyl alcohol 70%

10 5. ให้พืชอาหารพอสมควร ในที่นี้ เราใช้ กะหล่ำปลีสด 6. เลี้ยงจนครบวงจรชีวิต แล้วจัดทำวงจร ชีวิตลงในแผ่นโฟม

11 2. เลี้ยงแมลงไว้ในที่อุณหภูมิต่ำเกินไป เช่น ห้องแอร์ทำให้แมลงตาย - นำไปเลี้ยงไว้ในอุณหภูมิปกติ หรือนอกบ้าน 1. นำพืชอาหารจากตู้เย็น มาใส่ในกล่องเลี้ยง แมลง ทำให้เกิดไอน้ำ เกิดความชื้นขึ้นจึงส่งผล ให้กล่องเลี้ยงแมลงดู สกปรก และอาจ ก่อให้เกิดโรคกับแมลง ด้วย - ก่อนนำพืชอาหารมาให้ ควรทิ้งไว้ให้แห้งก่อน

12 3. เมื่อนำไปเลี้ยงไว้นอกบ้าน ก็มีมดมารบกวน หรือเวลามีแมลงในกล่องตายมดก็จะมากินซาก นั้นแต่เท่าที่สังเกตแล้วมดไม่สร้างปัญหา หรือ ทำลายแมลงของเรา เพียงแค่สร้างความรำคาญ ให้เท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาว พรกมล นนท์ศิริ. ชื่อวิทยาศาสตร์ : Odontopus nigricornis Stal ชื่อท้องถิ่น : ชื่อไทย : มวนแดงนุ่น ชื่อสามัญ : Kapok bug อันดับ : Hemiptera.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google