งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. อรพรรณ ทองอยู่ รหัส 404652031.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. อรพรรณ ทองอยู่ รหัส 404652031."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. อรพรรณ ทองอยู่ รหัส 404652031

2 อนุกรมวิธานและการ จัดหมวดหมู่ - Class Basidiomycetes - Order Auriculariales - Family Auriculariace - Genus Auricularia

3 สัญฐานวิทยา - ลักษณะดอก - ส่วนประกอบของ ดอก - การพัฒนาดอกเห็ด แบ่งเป็น 5 ระยะ

4 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสม กับการเจริญเติบโต - อุณหภูมิ - ความชื้น - แสงสว่าง - การถ่ายเทอากาศ - สภาพความเป็นกรดด่าง

5 การเพาะเห็ดและการ เก็บผลผลิต - การทำเชื้อเห็ด - การใส่เชื้อ - การบ่มก้อนเชื้อ - การทำให้เกิดดอก - การเก็บดอกเห็ดหูหนู

6 ปัญหาที่มักเกิดกับเห็ดหู หนู - ก้อนเชื้อเสีย - เชื้อเห็ดที่ใส่ลงไปในก้อง เชื้อไม่เจริญ - ก้อนเชื้อมีไรไข่ปลา

7 โรคและศัตรูเห็ดหูหนู ลักษณะการทำลายของศัตรูเห็ด ราเมือก การป้องกันเมื่อมีการระบาดของไร – การรมยา – การเผาทิ้ง – การแยกหัวเชื้อใหม่ – เส้นใยเดินช้าหรือหยุดเดิน – แมลงกัดกินก้องเชื้อ

8 การทำเห็ดหูหนูแห้ง - คุณภาพของเห็ดหูหนู - การปรับปรุงคุณภาพของ เห็ด - วางถุงให้ชิดกัน - สีของดอกเห็ด - ขนของดอกเห็ด


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส. อรพรรณ ทองอยู่ รหัส 404652031.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google