งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส
สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ.ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น.ส.อรพรรณ ทองอยู่ รหัส

2 อนุกรมวิธานและการจัดหมวดหมู่
- Class Basidiomycetes - Order Auriculariales - Family Auriculariace - Genus Auricularia

3 -ลักษณะดอก -ส่วนประกอบของดอก -การพัฒนาดอกเห็ดแบ่งเป็น 5 ระยะ
สัญฐานวิทยา -ลักษณะดอก -ส่วนประกอบของดอก -การพัฒนาดอกเห็ดแบ่งเป็น 5 ระยะ

4 สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโต
-อุณหภูมิ -ความชื้น -แสงสว่าง -การถ่ายเทอากาศ -สภาพความเป็นกรดด่าง

5 การเพาะเห็ดและการเก็บผลผลิต
- การทำเชื้อเห็ด - การใส่เชื้อ - การบ่มก้อนเชื้อ - การทำให้เกิดดอก - การเก็บดอกเห็ดหูหนู

6 ปัญหาที่มักเกิดกับเห็ดหูหนู
-ก้อนเชื้อเสีย -เชื้อเห็ดที่ใส่ลงไปในก้องเชื้อไม่เจริญ -ก้อนเชื้อมีไรไข่ปลา

7 โรคและศัตรูเห็ดหูหนู
• ลักษณะการทำลายของศัตรูเห็ด ราเมือก การป้องกันเมื่อมีการระบาดของไร การรมยา การเผาทิ้ง การแยกหัวเชื้อใหม่ เส้นใยเดินช้าหรือหยุดเดิน แมลงกัดกินก้องเชื้อ

8 การทำเห็ดหูหนูแห้ง - คุณภาพของเห็ดหูหนู - การปรับปรุงคุณภาพของเห็ด
- วางถุงให้ชิดกัน - สีของดอกเห็ด - ขนของดอกเห็ด


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาทางชีวิทยา เสนอ อ. ดอเล๊าะ ดาลี จัดทำโดย น. ส

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google