งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ ก่อโรคในปลาน้ำจืด โดย นางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง รหัส 404652072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ ก่อโรคในปลาน้ำจืด โดย นางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง รหัส 404652072."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ ก่อโรคในปลาน้ำจืด โดย นางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง รหัส 404652072

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อ Aeromonas hydrophila  เป็นเชื้อที่อยู่ใน Family Vibrionaceae  รูปร่างของเชื้อ - เป็นแบคทีเรียแกรมลบ - เป็นแบคทีเรียแกรมลบ - รูปร่างเป็นแท่งสั้นตรง - รูปร่างเป็นแท่งสั้นตรง - ขนาดความยาวโดยทั่วไปประมาณ 1.0-1.5 ไมครอน - ขนาดความยาวโดยทั่วไปประมาณ 1.0-1.5 ไมครอน - เคลื่อนที่โดยใช้ Flagellum - เคลื่อนที่โดยใช้ Flagellum

3 รูปร่างของเชื้อ ต่อ - ไม่สร้างสปอร์ - ไม่สร้างสปอร์ - ไม่มีแคปซูล - ไม่มีแคปซูล - ลักษณะโคโลนีมีลักษณะ กลม ผิวเรียบ ตรงกลางโค้งนูน สี ขาวนวล - ลักษณะโคโลนีมีลักษณะ กลม ผิวเรียบ ตรงกลางโค้งนูน สี ขาวนวล

4 คุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ  เจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อ ทั่วไป  สามารถใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่ง อาหาร  เจริญได้ในสภาพที่มีและไม่มี ออกซิเจน  สามารถเปลี่ยนไนเตรดให้เป็นไน ไตรได้  เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0- 45 องศา แต่ที่เหมาะสมคือ 25-30 องศา  ช่วง pH 5.5-9.0

5 การแพร่กระจายของเชื้อ  พบได้ทั่วโลก  ส่วนใหญ่พบในปลาน้ำจืด โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่มี ปริมาณสารอินทรีย์มาก, น้ำทิ้ง จากแหล่งชุมชน

6 การระบาทของโรค ซึ่งเกิดจาก  ปลาบอบช้ำจากการขนส่ง  มีบาดแผลตามผิวหนังและ เหงือกเนื่องจากปรสิต  ออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำ เกินไปเป็นเวลานานๆ  การปนเปื้อนของสารพิษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุโน้มนำ ที่ทำให้ปลาอ่อนแอและเครียด ทำ ให้ปลาติดเชื้อได้ง่าย

7 กลไกการเกิดโรค เป็นการติดเชื้อในระบบภาใน ลำตัว โดยมีลำดับการเกิดดรค ดั้งนี้ เชื้อจะเข้าทางปากหรือทางผิวหนัง เหงือกที่เป็นแผล เชื้อจะเพิ่มจำนวนภายในร่างกายเชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสเลือดปลาเกิดโรค

8 อาการของโรค  อาการรุนแรงเฉียบพลัน  อาการรุนแรงแบบ เฉียบพลันที่มีลักษณะ ท้องมาน บวมน้ำ  แบบเป็นแผลเป็นเรื้อรัง ตามตัว  แบบไม่แสดงอาการทั้ง ภายนอกและภายใน

9 การวินิจฉัยโรค  สามารถตรวจเพาะแยก เชื้อได้จากปลาที่ปรากฏ อาการติดเชื้อ - โดยทำการเพาะแยก เชื้อจากแผลและอวัยวะ เป้าหมาย - โดยทำการเพาะแยก เชื้อจากแผลและอวัยวะ เป้าหมาย  ทำการเพาะเชื้อโยการ streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อ ชนิดต่างๆ เช่น

10 การวินิจฉัยโรค ต่อ - RS medium - Trypticase soy agar - อาหารเลี้ยงเชื้อ ธรรมดา  บ่มไว้ที่อุณหภูมิ 35-37 องศา นาน 18-24 ชั่วโมง

11 การรักษาและการควบคุมโรค  ใช้ oxytetracycline ผสมในอาหารในอัตรา 55 มิลลิกรัม / ปลา 1 กิโลกรัม / วัน เป็นเวลา 10 วัน  หรืออาจใช้สารเคมีอื่นๆ เช่น sulfamerazine, choramphenicol, furanace

12 จบการรายงาน ขอขอบคุณ อาจารย์ และ เพื่อนๆทุกคน


ดาวน์โหลด ppt เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ ก่อโรคในปลาน้ำจืด โดย นางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง รหัส 404652072.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google