งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ก่อโรคในปลาน้ำจืด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ก่อโรคในปลาน้ำจืด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ก่อโรคในปลาน้ำจืด
โดย นางสาวนุร์ฮาซีกิน ฮูลูดอรอฮิง รหัส

2 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชื้อ Aeromonas hydrophila
เป็นเชื้อที่อยู่ใน Family Vibrionaceae รูปร่างของเชื้อ - เป็นแบคทีเรียแกรมลบ - รูปร่างเป็นแท่งสั้นตรง - ขนาดความยาวโดยทั่วไปประมาณ ไมครอน - เคลื่อนที่โดยใช้ Flagellum

3 รูปร่างของเชื้อ ต่อ - ไม่สร้างสปอร์ - ไม่มีแคปซูล
- ลักษณะโคโลนีมีลักษณะกลม ผิวเรียบ ตรงกลางโค้งนูน สีขาวนวล

4 คุณสมบัติทางชีวเคมีของเชื้อ
เจริญได้ดีในอาหารเลี้ยงเชื้อทั่วไป สามารถใช้สารอินทรีย์เป็นแหล่งอาหาร เจริญได้ในสภาพที่มีและไม่มีออกซิเจน สามารถเปลี่ยนไนเตรดให้เป็นไนไตรได้ เจริญได้ในช่วงอุณหภูมิตั้งแต่ 0-45 องศา แต่ที่เหมาะสมคือ องศา ช่วง pH

5 การแพร่กระจายของเชื้อ
พบได้ทั่วโลก ส่วนใหญ่พบในปลาน้ำจืดโดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งที่มีปริมาณสารอินทรีย์มาก , น้ำทิ้งจากแหล่งชุมชน

6 การระบาทของโรค ซึ่งเกิดจาก ปลาบอบช้ำจากการขนส่ง
มีบาดแผลตามผิวหนังและเหงือกเนื่องจากปรสิต ออกซิเจนที่ละลายในน้ำต่ำเกินไปเป็นเวลานานๆ การปนเปื้อนของสารพิษ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นสาเหตุโน้มนำที่ทำให้ปลาอ่อนแอและเครียด ทำให้ปลาติดเชื้อได้ง่าย

7 กลไกการเกิดโรค เป็นการติดเชื้อในระบบภาในลำตัว โดยมีลำดับการเกิดดรคดั้งนี้ เชื้อจะเข้าทางปากหรือทางผิวหนัง เหงือกที่เป็นแผล เชื้อจะเพิ่มจำนวนภายในร่างกาย เชื้อจะแพร่เข้าสู่กระแสเลือด ปลาเกิดโรค

8 อาการของโรค อาการรุนแรงเฉียบพลัน
อาการรุนแรงแบบเฉียบพลันที่มีลักษณะท้องมาน บวมน้ำ แบบเป็นแผลเป็นเรื้อรังตามตัว แบบไม่แสดงอาการทั้งภายนอกและภายใน

9 การวินิจฉัยโรค สามารถตรวจเพาะแยกเชื้อได้จากปลาที่ปรากฏอาการติดเชื้อ
- โดยทำการเพาะแยกเชื้อจากแผลและอวัยวะเป้าหมาย ทำการเพาะเชื้อโยการ streak บนอาหารเลี้ยงเชื้อชนิดต่างๆ เช่น

10 การวินิจฉัยโรค ต่อ - Trypticase soy agar - อาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา
- RS medium - Trypticase soy agar - อาหารเลี้ยงเชื้อธรรมดา บ่มไว้ที่อุณหภูมิ องศา นาน ชั่วโมง

11 การรักษาและการควบคุมโรค
ใช้ oxytetracycline ผสมในอาหารในอัตรา 55 มิลลิกรัม/ปลา 1 กิโลกรัม/วัน เป็นเวลา 10 วัน หรืออาจใช้สารเคมีอื่นๆเช่น sulfamerazine, choramphenicol , furanace

12 ขอขอบคุณ อาจารย์ และ เพื่อนๆทุกคน
จบการรายงาน ขอขอบคุณ อาจารย์ และ เพื่อนๆทุกคน


ดาวน์โหลด ppt เชื้อ Aeromonas hydrophila ที่ก่อโรคในปลาน้ำจืด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google