งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วนราชการ ผู้ขอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วนราชการ ผู้ขอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วนราชการ ผู้ขอ

2 ส่วนราชการผู้ ขอ ส่วนราชการผู้ ขอ ปรับปรุงทะเบียน ประวัติ ปรับปรุงทะเบียน ประวัติ ลงทะเบียนแบบ ขอรับ ลงทะเบียนแบบ ขอรับ บันทึกแบบขอรับ บันทึกแบบขอรับ บันทึกส่งข้อมูล แบบขอรับ บันทึกส่งข้อมูล แบบขอรับ พิมพ์รายงาน พิมพ์รายงาน

3 ปรับปรุง ข้อมูล ทะเบียน ประวัติ ปรับปรุง ข้อมูล ทะเบียน ประวัติ

4 บันทึกปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนประวัติ นายทะเบียน บุคลากรภาครัฐ

5 บันทึกปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนประวัติ

6

7

8 01/10/2552 บันทึกปรับปรุงข้อมูล ทะเบียนประวัติ

9

10

11

12 ลงทะเบียน รับ ลงทะเบียน รับ

13 การ LOG IN เข้าสู่ระบบ ผู้ปฏิบัติงา น

14 เมนูหลัก

15 1. ลงทะเบียนรับ [ เมนู บันทึกข้อมูล -> ลงทะเบียนรับ ] 1.1 กดปุ่ม “ เพิ่มข้อมูล ”

16 1. ลงทะเบียนรับ ( ต่อ ) 1.2 กรอกเลขประจำตัวประชาชน และกดปุ่ม “ ค้นหา ”

17 1. ลงทะเบียนรับ ( ต่อ ) 1.3 กรอกข้อมูลให้ครบ และกด ปุ่ม “ บันทึก ”

18 1. ลงทะเบียนรับ ( ต่อ ) 1.4 บันทึกรายการเรียบร้อย

19 1. ลงทะเบียนรับ ( ต่อ ) 1.5 พิมพ์ SLIP ลงทะเบียน

20 บันทึกแบบ ขอรับ บันทึกแบบ ขอรับ

21 หมวดข้อมูลประวัติ

22 บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ / ประวัติ 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ 2.1 หมวดข้อมูลประวัติ 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ 2.1 หมวดข้อมูลประวัติ

23 หมวดข้อมูลแบบขอรับ

24 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.2 หมวดข้อมูลแบบขอรับ

25 หมวดข้อมูลบัญชีธนาคาร

26 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.3 หมวดข้อมูลบัญชีธนาคาร

27 หมวดข้อมูลอัตราเงินเดือน

28 หมวดข้อมูลอัตราเงินเดือน กรณีเป็น กบข.

29 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.4 หมวดข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน

30 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.4 หมวดข้อมูลเงินเดือนเฉลี่ย 60 เดือน ( ต่อ )

31

32 หมวดข้อมูลอัตราเงินเดือน กรณีไม่เป็น กบข.

33 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูลประกอบ ( ต่อ ) กรณีไม่เป็น กบข.

34 หมวดข้อมูลเวลาราชการ

35 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.5 หมวดข้อมูลเวลาราชการ

36 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.6 หมวดข้อมูลเวลาราชการ ( ต่อ )

37

38

39

40 หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน

41 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.7 หมวดข้อมูลค่าลดหย่อน

42 หมวดข้อมูลหมายเหตุใบแนบ

43 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.8 หมายเหตุใบแนบ

44 หมวดข้อมูลเอกสารแนบ

45 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.9 หมวดข้อมูลเอกสารแนบ ( ต่อ )

46 หมวดข้อมูลคำนวณเงิน

47 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) 2.10 หมวดข้อมูลคำนวณเงิน

48 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) - กลับมาที่ หมวดข้อมูลประวัติ

49 พิมพ์รายงาน รายละเอียดแบบ ขอรับ

50 พิมพ์รายงาน รายละเอียดแบบขอรับ

51 2. บันทึกแบบขอรับและข้อมูล ประกอบ ( ต่อ ) - พิมพ์รายละเอียดแบบขอรับ

52 บันทึกส่ง ข้อมูล บันทึกส่ง ข้อมูล

53 3. บันทึกส่งข้อมูลแบบขอรับ การ LOG IN เข้าสู่ระบบ หัวหน้า งาน

54 เมนูหลัก

55 3. บันทึกส่งข้อมูล [ เมนู บันทึก ข้อมูล -> บันทึกส่งข้อมูล ]

56 พิมพ์ รายละเอียดการตี กลับ

57 เมนูหลัก

58 ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ [ เมนู บันทึกข้อมูล -> บันทึกการตีกลับแบบขอรับ ]

59 ตรวจสอบการตีกลับแบบขอรับ ( ต่อ )

60 รายงานแบบสรุปคำขอ

61 เมนูหลัก

62 5. รายงานสรุปแบบคำขอ [ เมนู รายงาน -> รายงานสรุป แบบคำขอ ]

63 5. รายงานสรุปแบบคำขอ ( ต่อ )

64 ตรวจสอบการสั่งจ่าย

65 เมนูหลัก

66 ตรวจสอบการสั่งจ่าย [ เมนู สอบถาม - > ตรวจสอบการสั่งจ่าย ]

67 ตรวจสอบการสั่งจ่าย ( ต่อ )

68 รายงานการสั่งจ่าย [ เมนู รายงาน -> รายงานการสั่งจ่าย ]

69 รายงานการสั่งจ่าย ( ต่อ )


ดาวน์โหลด ppt การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension การปฏิบัติงาน ในระบบ e- pension สำหรับส่วนราชการ ผู้ขอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google