งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

2 การติดตามการติดตั้ง มาตรวัดน้ำใหม่ 11/2 ผู้รับผิดชอบ : กปภ. สาขา ความถี่ : รายเดือน วัตถุประสงค์ : เพื่อบันทึกการประเมิน ประสิทธิภาพ ใน การติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่ ตามระยะเวลาที่กำหนด

3 การติดตามการติดตั้งมาตรวัด น้ำใหม่ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใหม่ 1: เพิ่มข้อมูล การติดตาม การติดตั้ง มาตรวัดน้ำ ใหม่ 11/3

4 การติดตามการติดตั้งมาตรวัด น้ำใหม่ หน้าจอ : บันทึกข้อมูลการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใหม่ 1: กรอกรายละเอียด ข้อมูล 11/4 2: กดปุ่ม บันทึก รายการ

5 รายงาน รายงานการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใหม่ 11/5

6 การติดตามการติดตั้งมาตรวัด น้ำใหม่ 11/6 1: กรอก รายละเอียด ของรายงาน 2: กดปุ่มค้นหา หน้าจอ : รายงานการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่

7 การติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำ ใหม่ 11/7 หน้าจอ : รายงานการติดตามการติดตั้งมาตรวัดน้ำใหม่


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำฐานข้อมูลผ่านเว็บไซต์ การประปาส่วน ภูมิภาค ( กปภ.)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google