งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึกสินทรัพย์ถาวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึกสินทรัพย์ถาวร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึกสินทรัพย์ถาวร
กรมบัญชีกลาง The Comptroller General's Department การบันทึกสินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

3 คลิกที่ ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

4 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

5 การสร้างสินทรัพย์หลัก

6 คลิกที่ ข้อมูลหลักสินทรัพย์ แล้วเลือก สท01

7 สินทรัพย์หลัก (สท.01) ให้ระบุหมวดสินทรัพย์

8 เมื่อระบุหมวดสินทรัพย์แล้ว

9 บันทึก : ข้อมูลทั่วไป

10 บันทึก : ขึ้นกับเวลา

11 บันทึก : เขตค่าเสื่อมราคา

12 เมื่อกดปุ่ม : จำลองการสร้างข้อมูล

13 เมื่อกดปุ่ม : บันทึกข้อมูล

14 คลิกที่ : ค้นหา

15 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มค้นหา

16 คลิกที่ : เลือก เพื่อแสดงเอกสาร

17 ข้อมูลสินทรัพย์ที่เลือก

18 เมื่อกดปุ่มสร้างเอกสารใหม่ (สท01)

19 เมื่อกดปุ่มแก้ไขสินทรัพย์

20 ตัวอย่าง : แก้ไขหน่วยนับ

21 แก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่มจำลองการแก้ไขข้อมูล

22 เมื่อกดปุ่ม : จำลองการแก้ไขข้อมูล

23 เมื่อกดปุ่ม : บันทึกข้อมูล

24 เมื่อกดปุ่ม : แสดงข้อมูล

25 คลิกที่ สท12

26 เมื่อคลิกที่ : รายงานสินทรัพย์รายตัว (สท.12)

27 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มแสดงรายการ

28 กรณีที่ยังไม่ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)

29 กรณีที่ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)

30 ค่าตามแผน

31 ค่าตามแผน (ต่อ)

32 ค่าตามแผน (ต่อ)

33 มูลค่าการผ่านรายการ

34 มูลค่าการผ่านรายการ (ต่อ)

35 มูลค่าการผ่านรายการ (ต่อ)

36 การเปรียบเทียบ

37 การเปรียบเทียบ (ต่อ)

38 พารามิเตอร์

39 การสร้างสินทรัพย์ย่อย

40 คลิกที่ ข้อมูลหลักสินทรัพย์ แล้วเลือก สท11

41 สินทรัพย์ย่อย (สท.11) คลิกที่เลขที่สินทรัพย์

42 ระบบขึ้นหน้าจอ “ค้นหา”

43 ระบุเลขที่สินทรัพย์แล้ว กดปุ่ม ค้นหา

44 กดที่ปุ่มเลือก

45 ระบบดึงข้อมูลของสินทรัพย์หลักมาให้

46 บันทึก : ข้อมูลทั่วไป

47 บันทึก : ขึ้นกับเวลา

48 บันทึก : เขตค่าเสื่อมราคา

49 เมื่อกดปุ่ม : จำลองการสร้างข้อมูล

50 เมื่อกดปุ่ม : บันทึกข้อมูล

51 เมื่อกดปุ่ม : แสดงเอกสาร

52 คลิกที่ : ค้นหา

53 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มค้นหา

54 คลิกที่ : เลือก เพื่อแสดงเอกสาร

55 ข้อมูลสินทรัพย์ที่เลือก

56 คลิกที่ สท12

57 เมื่อคลิกที่ : รายงานสินทรัพย์รายตัว (สท.12)

58 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มแสดงรายการ

59 กรณีที่ยังไม่ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)

60 กรณีที่ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท13)

61 ค่าตามแผน

62 ค่าตามแผน (ต่อ)

63 ค่าตามแผน (ต่อ)

64 มูลค่าการผ่านรายการ

65 มูลค่าการผ่านรายการ (ต่อ)

66 มูลค่าการผ่านรายการ (ต่อ)

67 การเปรียบเทียบ

68 พารามิเตอร์

69 การผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)

70 ผ่านรายการด้วยการหักล้าง (สท.13)

71 รายงาน - รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่านรายการสัมพันธ์กับ ศูนย์ต้นทุน - รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt การบันทึกสินทรัพย์ถาวร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google