งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบันทึก สินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบันทึก สินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบันทึก สินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

2 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

3 คลิกที่ ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

4 ระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร

5 5 การสร้างสินทรัพย์ หลัก

6 คลิกที่ ข้อมูลหลักสินทรัพย์ แล้ว เลือก สท 01

7 สินทรัพย์หลัก ( สท.01) ให้ระบุ หมวดสินทรัพย์

8 เมื่อระบุหมวดสินทรัพย์แล้ว

9 บันทึก : ข้อมูลทั่วไป

10 บันทึก : ขึ้นกับเวลา

11 บันทึก : เขตค่าเสื่อมราคา

12 เมื่อกดปุ่ม : จำลองการสร้างข้อมูล

13 เมื่อกดปุ่ม : บันทึกข้อมูล

14 คลิกที่ : ค้นหา

15 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มค้นหา

16 คลิกที่ : เลือก เพื่อแสดงเอกสาร

17 ข้อมูลสินทรัพย์ที่เลือก

18 เมื่อกดปุ่มสร้างเอกสารใหม่ ( สท 01)

19 เมื่อกดปุ่มแก้ไขสินทรัพย์

20 ตัวอย่าง : แก้ไขหน่วยนับ

21 แก้ไขข้อมูลแล้วกดปุ่มจำลองการ แก้ไขข้อมูล

22 เมื่อกดปุ่ม : จำลองการแก้ไขข้อมูล

23 เมื่อกดปุ่ม : บันทึกข้อมูล

24 เมื่อกดปุ่ม : แสดงข้อมูล

25 คลิกที่ สท 12

26 เมื่อคลิกที่ : รายงานสินทรัพย์รายตัว ( สท.12)

27 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มแสดง รายการ

28 กรณีที่ยังไม่ผ่านรายการด้วยการ หักล้าง ( สท 13)

29 กรณีที่ผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท 13)

30 ค่าตามแผน

31 ค่าตามแผน ( ต่อ )

32

33 มูลค่าการผ่านรายการ

34 มูลค่าการผ่านรายการ ( ต่อ )

35

36 การเปรียบเทียบ

37 การเปรียบเทียบ ( ต่อ )

38 พารามิเตอร์

39 39 การสร้างสินทรัพย์ ย่อย

40 คลิกที่ ข้อมูลหลักสินทรัพย์ แล้ว เลือก สท 11

41 สินทรัพย์ย่อย ( สท.11) คลิกที่เลขที่ สินทรัพย์

42 ระบบขึ้นหน้าจอ “ ค้นหา ”

43 ระบุเลขที่สินทรัพย์แล้ว กดปุ่ม ค้นหา

44 กดที่ปุ่มเลือก

45 ระบบดึงข้อมูลของสินทรัพย์หลักมา ให้

46 บันทึก : ข้อมูลทั่วไป

47 บันทึก : ขึ้นกับเวลา

48 บันทึก : เขตค่าเสื่อมราคา

49 เมื่อกดปุ่ม : จำลองการสร้างข้อมูล

50 เมื่อกดปุ่ม : บันทึกข้อมูล

51 เมื่อกดปุ่ม : แสดงเอกสาร

52 คลิกที่ : ค้นหา

53 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มค้นหา

54 คลิกที่ : เลือก เพื่อแสดงเอกสาร

55 ข้อมูลสินทรัพย์ที่เลือก

56 คลิกที่ สท 12

57 เมื่อคลิกที่ : รายงานสินทรัพย์รายตัว ( สท.12)

58 ระบุเลขที่สินทรัพย์ แล้วกดปุ่มแสดง รายการ

59 กรณีที่ยังไม่ผ่านรายการด้วยการ หักล้าง ( สท 13)

60 กรณีที่ผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท 13)

61 ค่าตามแผน

62 ค่าตามแผน ( ต่อ )

63

64 มูลค่าการผ่านรายการ

65 มูลค่าการผ่านรายการ ( ต่อ )

66

67 การเปรียบเทียบ

68 พารามิเตอร์

69 69 การผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท.13)

70 ผ่านรายการด้วยการหักล้าง ( สท.13)

71 รายงาน - รายงานค่าเสื่อมราคาที่ผ่าน รายการสัมพันธ์กับ ศูนย์ต้นทุน - รายงานยอดสินทรัพย์คงเหลือ


ดาวน์โหลด ppt การบันทึก สินทรัพย์ถาวร ผ่าน Web Online สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการ คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google