งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คู่มือการใช้งานระบบ e-office สพฐ. สำหรับ Admin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คู่มือการใช้งานระบบ e-office สพฐ. สำหรับ Admin"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คู่มือการใช้งานระบบ e-office สพฐ. สำหรับ Admin

2 ผู้ใช้งานเข้าสู่ Portal ด้วย http://portal.obec.go.th

3 กรอกชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน
ชื่อผู้ใช้: เลขประจำตัวประชาชน รหัสผ่าน : ชื่อภาษาอังกฤษ (3 ตัวแรก) + นามสกุล (3 ตัวแรก)+วันที่เกิด+เดือนเกิด (เช่น มกราคม คือ 01 )

4 เมื่อผ่านการ Login ของ Admin

5 เพิ่มบุคลากรในสังกัด

6 กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

7 บันทึกข้อมูลเรียบร้อย

8 ค้นหาบุคลากรในสังกัด

9 เลือกกลุ่มงานที่ต้องการค้นหา

10 เลือกกลุ่มงานที่ต้องการค้นหา

11 แสดงชื่อบุคลากรที่ค้นหา

12 การเพิ่มผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ

13 สำหรับลงทะเบียนผู้ใช้งาน

14 แสดงรายชื่อเจ้าหน้าที่

15 แสดงชื่อและรหัสผ่าน

16 บันทึกข้อมูลเรียบร้อย

17 การแก้ไขข้อมูล

18 การแก้ไขข้อมูล

19 การกำหนดผู้ใช้งาน

20 การลบผู้ใช้งาน

21 การจัดโครงสร้างองค์กร

22 การจัดโครงสร้างองค์กร

23 การจัดโครงสร้างองค์กร

24 การจัดโครงสร้างองค์กร

25 การจัดโครงสร้างองค์กร

26 การจัดโครงสร้างองค์กร

27 การจัดโครงสร้างองค์กร

28 การกำหนดบทบาทหน้าที่

29 การกำหนดบทบาทหน้าที่

30 การกำหนดบทบาทหน้าที่

31 การกำหนดบทบาทหน้าที่

32


ดาวน์โหลด ppt คู่มือการใช้งานระบบ e-office สพฐ. สำหรับ Admin

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google