งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Www.gpf.or.th 1. 2 เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Www.gpf.or.th 1. 2 เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1

2 2 เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.

3 3 สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของ เงินเดือน หรือเงินสะสม ส่วนเพิ่มเป็นประจำทุก เดือน หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและ เอกสารต่างๆ กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วย วิธีการที่ระบุไว้ หน่วยงานต้นสังกัด 2 จัดทำข้อมูล และนำส่งเงิน มาที่ กบข. กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับ จากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตาม กรอบ นโยบาย - คำนวณมูลค่า สินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึก มูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และ มูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบ แจ้งยอด กระบวนการของเงินสมาชิก สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และ เอกสารต่างๆ 4

4 4 กระบวนการของเงินสมาชิก สมาชิก / ทายาท 4 ยื่นแบบขอรับเงิน และ เอกสารต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและ เอกสารต่างๆ กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและ เอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วย วิธีการที่ระบุไว้

5 5 เมื่อไหร่สมาชิกจะได้รับเงินจาก กบข. ออกจาก ราชการ เสียชีวิต โอนย้ายไป หน่วยงานของรัฐ ที่ไม่ใช่ ประเภท ข้าราชการตาม พ. ร. บ. กบข.

6 6 ใครมีสิทธิรับเงินสมาชิก กบข. 1. สมา ชิก 3. คู่สมรส / ทายาทโดยธรรม 2. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์

7 7 ได้รับเงินอะไรจาก กบข. กรณี ไม่ได้รับทั้งบำเหน็จและบำนาญ หรือ กรณีรับบำเหน็จ กรณี รับ บำนาญ เงินประเดิม ( ถ้ามี ) เงินชดเชย + เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 4 ส่วน เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ส่วน

8 8 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร 1. ใบแจ้งยอดประจำปี ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย

9 9


ดาวน์โหลด ppt Www.gpf.or.th 1. 2 เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google