งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.. เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.. เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.

3 กระบวนการของเงินสมาชิก
สมาชิก กบข. 1 ส่งเงินสะสม 3 % ของเงินเดือน หรือเงินสะสมส่วนเพิ่มเป็นประจำทุกเดือน สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ กบข. 3 - ตรวจสอบเงินรับจากสมาชิก - นำเงินไปลงทุนตามกรอบ นโยบาย - คำนวณมูลค่าสินทรัพย์ตาม ราคาตลาด (Mark to Market) - ระบบการบันทึกมูลค่าเงินในรูป ของหน่วย และมูลค่าต่อหน่วย รายวัน (Daily Unitization) แจ้งผลผ่านใบแจ้งยอด หน่วยงานต้นสังกัด 2 จัดทำข้อมูล และนำส่งเงินมาที่ กบข. กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท ตรวจสอบรายการเคลื่อนไหวบัญชีสมาชิกทาง GPF Web Service ยื่นแบบขอรับเงิน และเอกสารต่างๆ 4

4 กระบวนการของเงินสมาชิก
สมาชิก / ทายาท 7 รับเงินตามสิทธิ ด้วยวิธีการที่ระบุไว้ กบข. 6 ตรวจสอบข้อมูลและเอกสารต่างๆ หน่วยงานต้นสังกัด 5 ตรวจสอบสิทธิและเอกสารต่างๆ สมาชิก / ทายาท 4 ยื่นแบบขอรับเงิน และเอกสารต่างๆ

5 โอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข.
เมื่อไหร่สมาชิกจะได้รับเงินจาก กบข. ออกจากราชการ โอนย้ายไปหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ ประเภทข้าราชการตาม พ.ร.บ. กบข. เสียชีวิต

6 2. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์
ใครมีสิทธิรับเงินสมาชิก กบข. สมาชิก 2. เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ 3. คู่สมรส / ทายาทโดยธรรม

7 ได้รับเงินอะไรจาก กบข.
กรณี ไม่ได้รับทั้งบำเหน็จและบำนาญ หรือ กรณีรับบำเหน็จ เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 2 ส่วน + 1 2 3 กรณี รับบำนาญ เงินประเดิม(ถ้ามี) เงินชดเชย + เงินสะสม เงินสมทบ ผลประโยชน์ของเงินทั้ง 4 ส่วน 1 2 3 4 5

8 ตรวจสอบยอดเงินได้อย่างไร
2. 1. ใบแจ้งยอดประจำปี 3. ระบบตอบรับอัตโนมัติ โทร.1179 กด 8 4. ATM ของธนาคารกรุงไทย

9


ดาวน์โหลด ppt เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.. เมื่อไหร่... สมาชิกจะได้รับเงิน จาก กบข.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google