งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา

2 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา 1. เข้าเว็บไซด์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3 2. คลิ๊กเลือก student service เลือกระบบทุนนักศึกษา การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา

4 3. กรอก username และ password ของนักศึกษา การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา

5 - เมื่อเข้าครั้งแรกจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการสมัคร การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา - เลือกยืนยันการสมัคร เพื่อสู่ขั้นตอนที่ 2

6 - เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่การกรอกข้อมูลประวัติ การรับทุน และ เหตุผลที่ขอรับทุน การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา

7 - กรณีเคยได้รับทุนการศึกษา ให้กรอกดังหน้าจอ ตัวอย่าง การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา

8 - สำหรับนักศึกษารหัส 51,50,49,.. จะต้องกรอกข้อมูล พี่น้อง - ตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา หมายเหตุ นักศึกษารหัส 52 ไม่ต้องกรอกระบบจะนำ ข้อมูลจาก สน 12 มาใช้

9 - ตัวอย่างหน้าจอ ของการกรอกเหตุผลการ ขอรับทุน การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา - เมื่อกรอกข้อมูล เหตุผลสำคัญการขอรับทุน เสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม และคลิ๊กปุ่ม เพื่อ พิมพ์ใบสมัคร

10 - ตัวอย่างใบสมัคร การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัคร ขอรับทุนการศึกษา - เมื่อพิมพ์ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว - ขั้นตอนที่ 4. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอ ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา - ขั้นตอนที่ 5. ส่งใบสมัครหน่วยทุนการศึกษา ณ. ห้องแนะแนวการศึกษา

11  นักศึกษาที่ต้องการขอรับ สมัครทุนการศึกษา ประจำปี การศึกษา 2552 สามารถเข้า ไปสมัครขอรับทุน ผ่านระบบ โปรแกรมทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรม ทุนการศึกษา เพื่อสมัครขอรับ ทุนการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google