งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา
เพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา

2 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
1. เข้าเว็บไซด์ของ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี

3 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
2. คลิ๊กเลือก student service เลือกระบบทุนนักศึกษา

4 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
3. กรอก username และ password ของนักศึกษา

5 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
- เมื่อเข้าครั้งแรกจะเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 ยืนยันการสมัคร - เลือกยืนยันการสมัคร เพื่อสู่ขั้นตอนที่ 2

6 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
- เมื่อยืนยันการสมัครแล้ว ขั้นตอนที่ 2 เข้าสู่การกรอกข้อมูลประวัติการรับทุน และ เหตุผลที่ขอรับทุน

7 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
- กรณีเคยได้รับทุนการศึกษา ให้กรอกดังหน้าจอตัวอย่าง

8 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
สำหรับนักศึกษารหัส 51,50,49,.. จะต้องกรอกข้อมูล พี่น้อง ตัวอย่างหน้าจอต่อไปนี้ หมายเหตุ นักศึกษารหัส 52 ไม่ต้องกรอกระบบจะนำข้อมูลจาก สน12 มาใช้

9 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
- ตัวอย่างหน้าจอ ของการกรอกเหตุผลการขอรับทุน เมื่อกรอกข้อมูล เหตุผลสำคัญการขอรับทุน เสร็จแล้ว คลิ๊กปุ่ม และคลิ๊กปุ่ม เพื่อพิมพ์ใบสมัคร

10 การใช้โปรแกรมทุนการศึกษาเพื่อสมัครขอรับทุนการศึกษา
ตัวอย่างใบสมัคร เมื่อพิมพ์ใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่ 4. แจ้งอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อขอความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษา ขั้นตอนที่ 5. ส่งใบสมัครหน่วยทุนการศึกษา ณ.ห้องแนะแนวการศึกษา

11  นักศึกษาที่ต้องการขอรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2552 สามารถเข้าไปสมัครขอรับทุน ผ่านระบบโปรแกรมทุนการศึกษาได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม - 2 สิงหาคม 2553


ดาวน์โหลด ppt การใช้โปรแกรมทุนการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google