งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนเรื่อง กราฟของ ฟังก์ชัน ผู้สอนนางนิรมล โกวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเขียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนเรื่อง กราฟของ ฟังก์ชัน ผู้สอนนางนิรมล โกวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเขียงใหม่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 สื่อการสอนเรื่อง กราฟของ ฟังก์ชัน ผู้สอนนางนิรมล โกวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเขียงใหม่

3 กราฟของฟังก์ชัน กำลังสอง ที่กำหนดในรูป y = (x-h) 2 ตัวอย่าง ครูนิรมล โกวรรณ์

4 y = x 2 ตารางแสดงค่า x และ y บางค่า -3 y = (-3) 2 9 (-3,9) -2 y = 9y = (-2) 2 y = 4 4 (-2,4) y = (-1) 2 y = 1 1 (-1,1) 0 y = 0 2 y = 0 0 (0,0) 1 y = 1 2 y = 1 1 (1,1) 2 y = ( 2) 2 y = (4 4 (2,4) 3 y = 3 2 y = 9 9 (3,9) y= x 2 y = x 2  ครูนิรมล โกวรรณ์

5  y = (x-2) 2 ตารางแสดงค่า x และ y บางค่า y =(-1-2) 2 0 y = ( 3) 2 y = 9 9 (-1,9) 0 y = (0-2) 2 y = (-2) 2 y = 4 (0,4) 1 y = (1-2) 2 y = (-1) 2 y = 1 1 (1,1) 2 y = (2-2) 2 y = ( 0) 2 y = 0 (2,0) 3 y = (3-2) 2 y = ( 1) 2 y = 1 1 (3,1) 4 y = (4-2) 2 y = ( 2) 2 y = 4 4 (4,4) 5 y = (5-2) 2 y = ( 3) 2 y = 9 9 (5,9) 4 y= (x- 2) 2 y = (x-2) 2 ครูนิรมล โกวรรณ์

6 y = (x+4) 2 ตารางแสดงค่า x และ y บางค่า -7 y =(-7+4) 2 0 y = ( -3) 2 y = 9 9 (-7,9) -6 y = (-6+4) 2 y = (-2) 2 y = 4 (-6,4) -5 y = (-5+4) 2 y = (-1) 2 y = 1 1 (-5,1) -4 y = (-4+4) 2 y = ( 0) 2 y = 0 (-4,0) -3 y = (-3+4) 2 y = ( 1) 2 y = 1 1 (-3,1) -2 y = (-2+4) 2 y = ( 2) 2 y = 4 4 (-2,4) y = (-1+4) 2 y = ( 3) 2 y = 9 9 (-1,9) 4 y=( x+4) 2 y = (x+4) 2  ครูนิรมล โกวรรณ์

7 สังเกตกราฟ จาก ตัวอย่างในข้อ 1-3 y=(x -2) 2 y=(x +4) 2 y= x 2 ครูนิรมล โกวรรณ์

8 y=(x -2) 2 y=(x +4) 2 y= x 2 ครูนิรมล โกวรรณ์

9 y=(x -2) 2 y=(x +4) 2 y= x 2 ครูนิรมล โกวรรณ์

10 y=(x -2) 2 y=(x +4) 2 y= x 2 ครูนิรมล โกวรรณ์

11 เปรียบเ ทียบ กับ สมกา ร y = (x-h) 2 1. y = x 2 y = (x-0) 2 (0,0) h= 0 จุดวกกลับ อยู่ที่ 2.y = (x-2) 2 y = (x-2) 2 h= 2 จุดวกกลับ อยู่ที่ (2,0) 3.y = (x+4) 2 y = (x-(- 4)) 2 h=-4 จุดวกกลับ อยู่ที่ (-4,0) ครูนิรมล โกวรรณ์

12 สมกา ร y = (x-h) 2 จุดวกกลับ อยู่ที่ (h,0 ) แกน สมมาตร กำหนดด้วย สมการ x = h h= 0 h= -4 (2,0) (-4,0)(0,0) x=0x=0 x=2x=2 x=- 4 0 - 4 2 h= 2 ครูนิรมล โกวรรณ์

13 กราฟของฟังก์ชัน กำลังสอง ที่กำหนดในรูป y = (x-h) 2 (h,0 ) มีจุดวกกลับ อยู่ที่ x = h แกนสมมาตรกำหนดด้วย สมการ ครูนิรมล โกวรรณ์

14 ครู นิรมล โกวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนเรื่อง กราฟของ ฟังก์ชัน ผู้สอนนางนิรมล โกวรรณ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเขียงใหม่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google