งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลิมิตซ้ายและ ลิมิตขวา Left-hand limit and right-hand limit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลิมิตซ้ายและ ลิมิตขวา Left-hand limit and right-hand limit."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลิมิตซ้ายและ ลิมิตขวา Left-hand limit and right-hand limit

2 ทฤษฎีบทให้ f เป็นฟังก์ชันค่าจริง ซึ่งมีค่าบนช่วงเปิด I ยกเว้นที่ x =a จะ ได้ว่า หมายเหตุ อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้า ใกล้ a ทางซ้าย หรือเรียกว่า ลิมิตซ้ายของ f(x) อ่านว่า ลิมิตของ f(x) เมื่อ x เข้า ใกล้ a ทางขวา หรือเรียกว่า ลิมิตซ้ายของ f(x)

3 ตัวอย่างที่ 1 กำหนดให้ จงหา กราฟ

4 ตัวอย่างที่ 2 กำหนดให้ จงหา

5 ตัวอย่างที่ 3 กำหนดให้ จงหา

6 ตัวอย่างที่ 4 กำหนดให้ จงหา

7 เราสามารถใช้ลิมิตซ้ายและลิมิตขวา เพื่อหาค่าลิมิตของฟังก์ชันตรีโกณมิติ ได้ ตัวอย่างที่ 5 จงหาค่าของ Hint: 1. วงกลม 1 หน่วย 2. squeezing theorem 3. cos x = 1- (1-cos x)

8 H.W. กำหนดให้ จงหาค่า a, b ที่ทำให้


ดาวน์โหลด ppt ลิมิตซ้ายและ ลิมิตขวา Left-hand limit and right-hand limit.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google