งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ
Information system for storing the test.

2 ปัญหา เนื่องจากปัจจุบัน ในการเก็บข้อมูลฐานข้อสอบยังเก็บเป็น รูปแบบเอกสารที่มีความซ้ำซ้อน ซึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลใน รูปแบบฐานข้อมูล ทำให้เป็นการยากที่จะดึงข้อสอบเก่ามาใช้ งาน เช่น อาจจะมีการสุ่มนำข้อสอบเก่ามาใช้ในการออกข้อสอบ แต่ละครั้ง แต่ละปี หรือ การระบุระดับความยากง่ายในการออก ข้อสอบ ทางผู้จัดทำเล็งเห็นว่าการจัดการเก็บข้อมูลข้อสอบใน ฐานข้อมูลนั้นค่อนข้างมีความสำคัญ และเป็นประโยชน์ได้ใน หลายมิติซึ่งการจัดการนี้ทำให้ง่ายต่อการจัดการ และง่ายต่อการ สืบค้นข้อมูลเก่าๆ รวมถึงสามารถนำมาวิเคราะห์ แนวทางในการ ออกข้อสอบได้อีกด้วย

3 แนวทางแก้ไข จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ
ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ ได้สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจในการนำข้อสอบเก่ามาใช้ ในการออกข้อสอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการออกข้อสอบ และวิเคราะห์ แนวทางการออกข้อสอบได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บฐานข้อมูลข้อสอบ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google