งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ Information system for storing the test.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ Information system for storing the test."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ Information system for storing the test.

2 ปัญหา เนื่องจากปัจจุบัน ในการเก็บข้อมูลฐาน ข้อสอบยังเก็บเป็นรูปแบบเอกสารที่มีความ ซ้ำซ้อน ซึ่งยังไม่มีการเก็บข้อมูลในรูปแบบ ฐานข้อมูล ทำให้เป็นการยากที่จะดึง ข้อสอบเก่ามาใช้งาน เช่น อาจจะมีการสุ่ม นำข้อสอบเก่ามาใช้ในการออกข้อสอบแต่ ละครั้ง แต่ละปี หรือ การระบุระดับความ ยากง่ายในการออกข้อสอบ ทางผู้จัดทำ เล็งเห็นว่าการจัดการเก็บข้อมูลข้อสอบใน ฐานข้อมูลนั้นค่อนข้างมีความสำคัญ และ เป็นประโยชน์ได้ในหลายมิติซึ่งการจัดการ นี้ทำให้ง่ายต่อการจัดการ และง่ายต่อการ สืบค้นข้อมูลเก่าๆ รวมถึงสามารถนำมา วิเคราะห์ แนวทางในการออกข้อสอบได้อีก ด้วย

3 แนวทางแก้ไข จัดทำระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ ได้ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ ได้สารสนเทศที่สนับสนุนการตัดสินใจใน การนำข้อสอบเก่ามาใช้ในการออกข้อสอบ เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการการออก ข้อสอบ และวิเคราะห์แนวทางการออก ข้อสอบได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดเก็บ ฐานข้อมูลข้อสอบ Information system for storing the test.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google