งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตรวจข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้ จากเครื่อง ตรวจข้อสอบเข้าสู่ ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ง่ายดาย มีรูปแบบของรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตรวจข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้ จากเครื่อง ตรวจข้อสอบเข้าสู่ ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ง่ายดาย มีรูปแบบของรายงาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบตรวจข้อสอบ

3 สามารถนำผลที่ได้ จากเครื่อง ตรวจข้อสอบเข้าสู่ ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ง่ายดาย มีรูปแบบของรายงาน การวิเคราะห์ที่ หลากหลายเข้าใจง่าย หลากหลาย วิเคราะห์ข้อสอบ

4 ออกรายงานผลการสอบ เพียงแค่มีไฟล์ รายชื่อก็ สามารถออก รายงานได้

5 ระบบแบบทดสอบออนไลน์  สะดวก เจ้าหน้าที่สามารถสร้างข้อสอบได้ง่ายและ รวดเร็วรวมทั้งระบบเก็บข้อสอบเป็น หมวดหมู่ สามารถนำไฟล์ข้อสอบที่มีอยู่แล้วเข้าระบบ ได้ทันที สามารถจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ ทันที  รวดเร็ว ระบบมีการจัดเก็บคำตอบของผู้เข้าสอบ แบบอัตโนมัติ และผู้เข้าสอบสามารถรู้ผล คะแนนหรือผลสอบได้ทันที เจ้าหน้าที่สามารถให้คะแนนคำตอบอัตนัย รวมกับคะแนนแบบอื่นๆและประกาศผลสอบ ได้ทันที  ใช้ง่าย เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเงื่อนไขการสอบและ ชุดข้อสอบได้ง่ายโดยการดึงข้อสอบด้วย การสุ่มเลือกหรือตามการค้นหาหลากหลาย รูปแบบ

6 ระบบรับสมัครออนไลน์  ประโยชน์ต่อผู้รับสมัคร ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดปัญหาจากการชำระเงินไม่ สมบูรณ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่อ อำนวยความสะดวกให้แก่ ผู้สมัคร มีช่องทางในการสื่อสารแบบ Two-way  ประโยชน์ต่อผู้สมัคร สะดวกต่อผู้สมัครในการรับร้าย ละเอียดการสมัครจากผู้รับ สมัคร สามารถเลือกวันยื่นหลักฐานที่ ผู้สมัครสะดวกได้ด้วยตัวเอง สามารถกรอกข้อมูล, พิมพ์ใบ สมัคร ได้จากที่บ้าน สามารถเลือกรับข่าวสารจาก ทาง SMS ได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบตรวจข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้ จากเครื่อง ตรวจข้อสอบเข้าสู่ ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ ง่ายดาย ไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน ง่ายดาย มีรูปแบบของรายงาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google