งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบตรวจข้อสอบ. ระบบตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้จากเครื่องตรวจข้อสอบเข้าสู่ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบตรวจข้อสอบ. ระบบตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้จากเครื่องตรวจข้อสอบเข้าสู่ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ระบบตรวจข้อสอบ

3 วิเคราะห์ข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้จากเครื่องตรวจข้อสอบเข้าสู่ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ง่ายดาย มีรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์ที่หลากหลายเข้าใจง่าย หลากหลาย

4 เพียงแค่มีไฟล์รายชื่อก็สามารถออกรายงานได้
ออกรายงานผลการสอบ เพียงแค่มีไฟล์รายชื่อก็สามารถออกรายงานได้

5 ระบบแบบทดสอบออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว ใช้ง่าย
เจ้าหน้าที่สามารถสร้างข้อสอบได้ง่ายและรวดเร็วรวมทั้งระบบเก็บข้อสอบเป็นหมวดหมู่ สามารถนำไฟล์ข้อสอบที่มีอยู่แล้วเข้าระบบได้ทันที สามารถจัดสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ได้ทันที รวดเร็ว ระบบมีการจัดเก็บคำตอบของผู้เข้าสอบแบบอัตโนมัติ และผู้เข้าสอบสามารถรู้ผลคะแนนหรือผลสอบได้ทันที เจ้าหน้าที่สามารถให้คะแนนคำตอบอัตนัยรวมกับคะแนนแบบอื่นๆและประกาศผลสอบได้ทันที ใช้ง่าย เจ้าหน้าที่สามารถสร้างเงื่อนไขการสอบและชุดข้อสอบได้ง่ายโดยการดึงข้อสอบด้วยการสุ่มเลือกหรือตามการค้นหาหลากหลายรูปแบบ

6 ระบบรับสมัครออนไลน์ ประโยชน์ต่อผู้รับสมัคร ประโยชน์ต่อผู้สมัคร
ลดขั้นตอนในการทำงาน ลดปัญหาจากการชำระเงินไม่สมบูรณ์ สร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้สมัคร มีช่องทางในการสื่อสารแบบ Two-way ประโยชน์ต่อผู้สมัคร สะดวกต่อผู้สมัครในการรับร้ายละเอียดการสมัครจากผู้รับสมัคร สามารถเลือกวันยื่นหลักฐานที่ผู้สมัครสะดวกได้ด้วยตัวเอง สามารถกรอกข้อมูล, พิมพ์ใบสมัคร ได้จากที่บ้าน สามารถเลือกรับข่าวสารจากทาง SMS ได้


ดาวน์โหลด ppt ระบบตรวจข้อสอบ. ระบบตรวจข้อสอบ วิเคราะห์ข้อสอบ สามารถนำผลที่ได้จากเครื่องตรวจข้อสอบเข้าสู่ระบบได้ทันที รวดเร็ว ขั้นตอนการทำงานที่ง่ายดาย ไม่ยุ่งยากซับซ้อน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google