งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมงานที่ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในทีมงานต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมงานที่ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในทีมงานต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมงานที่ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในทีมงานต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล ความรู้ทางการจัดการธุรกิจ และการวิเคราะห์ ระบบ ผู้ที่จะสามารถวิเคราะห์ และออกแบบระบบ ได้ ต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ และมีความรู้ เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ

2 กลยุทธ์ในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ ใช้ CIS ในการประมวลรายการธุรกิจต่างๆ เพื่อช่วยในการตัดสินใจของผู้บริหาร และการ ทำงานทั่วไปของพนักงาน ผู้ใช้ระบบสารสนเทศ เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญ ที่สุดในการพัฒนาระบบสารสนเทศ

3 ปัจจัยในการพัฒนาระบบ 1. ผู้ใช้ระบบ 2. การวางแผน 3. การทดสอบ 4. การจัดเก็บเอกสาร 5. การเตรียมความพร้อม 6. การตรวจสอบและประเมินผล 7. การบำรุงรักษา 8. อนาคต

4 รูปแบบในการพัฒนาระบบ สารสนเทศ 1. วิธีเฉพาะเจาะจง 2. วิธีสร้างฐานข้อมูล 3. วิธีจากล่างขึ้นบน 4. วิธีจากบนลงล่าง

5 ขั้นตอนการพัฒนาระบบ สารสนเทศ 1. การสำรวจเบื้องต้น การสำรวจเบื้องต้น 2. วิเคราะห์ระบบ วิเคราะห์ระบบ 3. ออกแบบระบบ ออกแบบระบบ 4. พัฒนาโปรแกรม 5. การทดสอบระบบ 6. การนำระบบไปใช้ปฏิบัติและประเมินผล การนำระบบไปใช้ปฏิบัติและประเมินผล

6 การสำรวจเบื้องต้น ความเป็นไปได้ทางเทคนิค ความเป็นไปได้ทางเศรษฐกิจ ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ

7 การวิเคราะห์ระบบ

8 การออกแบบระบบ

9 หลักพิจารณาในการการ ประเมิน การประเมินผลการดำเนินงาน ผลกระทบต่อองค์การ ประเมินทัศนคติของผู้ใช้ การพัฒนาด้านประสิทธิภาพ


ดาวน์โหลด ppt การพัฒนาระบบสารสนเทศ ทีมงานที่ทำการพัฒนาระบบสารสนเทศ ในทีมงานต้องประกอบไปด้วยบุคคลที่มีความ เชี่ยวชาญหลายด้าน เช่น การเขียนโปรแกรม ความรู้เรื่องระบบเครือข่ายและฐานข้อมูล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google