งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการ สัมมาชีพ ๑.แผนการจัดงาน “ การเชื่อมโยง เครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและธุรกิจ เพื่อสังคม ” ๒.แลกเปลี่ยน - หารือ “ ตัวช่วยการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการ สัมมาชีพ ๑.แผนการจัดงาน “ การเชื่อมโยง เครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและธุรกิจ เพื่อสังคม ” ๒.แลกเปลี่ยน - หารือ “ ตัวช่วยการ บริหารจัดการ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการ สัมมาชีพ ๑.แผนการจัดงาน “ การเชื่อมโยง เครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและธุรกิจ เพื่อสังคม ” ๒.แลกเปลี่ยน - หารือ “ ตัวช่วยการ บริหารจัดการ ”

2 แผนการจัดงาน “ การเชื่อมโยงเครือข่าย สัมมาชีพชุมชนและธุรกิจเพื่อสังคม ” • จัดกลุ่มผลผลิต / ผลิตภัณฑ์ – ผลผลิตที่เป็นผลิตผล – ผลผลิตที่เป็นสูตรเฉพาะ – ผลผลิตที่เป็นความรู้ • แสวงหาช่องทางการตลาด – ชั้นที่ ๑ ( บริโภคเองในครัวเรือน ) – ชั้นที่ ๒ ( แลกเปลี่ยนจำหน่ายในชุมชน ) – ชั้นที่ ๓ ( ส่งออกนอกชุมชน ) ต้องมีตัวต่อ สำคัญ

3 • E – Marketing และทักษะการประกอบการ • พื้นที่เด่นอย่างน้อยร้อยละ ๑๐ – ข้อมูลโดยทีมสนับสนุน – การสื่อสารกับ สสค. – รายงานผลการดำเนินงาน • ระยะเวลา ( ธันวาคม ๕๕ ) และรูปแบบการ จัดงานสัมมาชีพฯ – โครงการสัมมาชีพ ๙๔ พื้นที่ – โครงการอาชีวศึกษา ๕๕ โครงการ • การเตรียมการของพื้นที่ ( รู้จักผลผลิตของ ตนเอง / เน้นคุณภาพ, เตรียมโชว์ – ขาย, แผนการตลาด และการขยายผล )

4 แลกเปลี่ยนหารือ “ ตัวช่วยการ บริหารจัดการ ” • เครื่องมือช่วย – โปรแกรมบัญชีครัวเรือน (homeacc.thailanddb.com) – โปรแกรมการเงินเพื่อการจัดการ (100tambol.qlf.or.th) • การส่งเบิกงบประมาณ งวดที่ ๒ และ ๓ ( ปิด โครงการ ) – การบริหารจัดการในระดับพื้นที่ – การบริหารจัดการในระดับจังหวัด • การตรวจสอบบัญชี (CPA) – รายงวด – ปิดโครงการ

5 • การประเมินสถานการโครงการ – ดำเนินการต่อไปได้ ( เพิ่มเติมเล็กน้อย ) ทำแล้วบันทึก ? – ปรับแผนกิจกรรมและระยะเวลา • เพิ่มเติมความรู้ที่ยังขาด • แผนการทำงานและระยะเวลาการทำงานใน ระยะต่อไป – แผนระดับพื้นที่ – แผนระดับจังหวัด ( กำหนดการส่งเอกสาร ภายในตุลาคม ๕๕ )

6 • คลินิกบัญชีการเงิน • 02 – 615 – 7042 ต่อ 105 • E – mail : clinic@mindmerge.co.th clinic@mindmerge.co.th


ดาวน์โหลด ppt เตรียมเข้าโค้งสุดท้ายโครงการ สัมมาชีพ ๑.แผนการจัดงาน “ การเชื่อมโยง เครือข่ายสัมมาชีพชุมชนและธุรกิจ เพื่อสังคม ” ๒.แลกเปลี่ยน - หารือ “ ตัวช่วยการ บริหารจัดการ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google