งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ (Visions) พัฒนา IP Application ICT ในระดับ World class เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี 1. สร้างอุปกรพื้นฐานที่ตอบสนอง IP Application 2. สามารถผลิตอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ (Visions) พัฒนา IP Application ICT ในระดับ World class เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี 1. สร้างอุปกรพื้นฐานที่ตอบสนอง IP Application 2. สามารถผลิตอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้เอง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ (Visions) พัฒนา IP Application ICT ในระดับ World class เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี 1. สร้างอุปกรพื้นฐานที่ตอบสนอง IP Application 2. สามารถผลิตอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้เอง 3. เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Security Step 1.0

2 2 Step 2.0 Approach to identify the strategic products/functions 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน Economi c ระดับ 12345 ขนาด ตลาด ล้านบาท >1001001K10K100K ระบุ ความสำคั ญเชิงกล ยุทธ ระดับ ( ท้องถิ่น )( ประเทศ )( ภูมิภาค )( ทวีป )( โลก ) จำนวน มี เทคโนโลยี การสร้าง brand มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม คุณภาพการ ผลิต นวัตกรรม ระบุ โอกาส สำเร็จ ระดับน้อยกลางมาก ระบุ * ภาระกิจ 2.0 ระบุตลาดได้มากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม A: _______ ใช้ สาย _____

3 3 Step 2.0 Approach to identify the strategic products/functions 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน Economi c ระดับ 12345 ขนาด ตลาด ล้านบาท 10,000M ระบุ ความสำคั ญเชิงกล ยุทธ ระดับ ( ท้องถิ่น )( ประเทศ )( ภูมิภาค )( ทวีป )( โลก ) จำนวน มี เทคโนโลยี การสร้าง brand มิตรต่อ สิ่งแวดล้อม คุณภาพการ ผลิต นวัตกรรม ระบุ โอกาส สำเร็จ ระดับน้อยกลางมาก ระบุ * ภาระกิจ 2.0 ระบุตลาดได้มากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม B: ________wireless_________

4 4 Step 2.0 Strategic Importance Economic Impact Very Low LowMiddleHigh Very High Very Low Middle High Very High Middle Potential for success Low Approach to identify the strategic products/functions 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน 5432154321 1 2 3 4 5 * ภาระกิจ 2.0 ใช้สาย wirel ess

5 5 Step 2.1 Choosing the Strategic Products #Products (wireless) 1Smart Box Intelligent 2 Mobil Phone Interface I/O 3 RFID Just in time Management 4 GPS Tracking 5IP Phone Cost saving 6Software & embeded system Service 7Sensor & Reader Security, Inventory 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.1

6 6 Step 2.1 Choosing the Strategic Products # Products ( ใช้สาย ) 1 High speed modem Speed 2 Video on demand Service 3 Video conference Travel cost 4 Remote & monitoring Status 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.1

7 7 #Performance dimensions 1Cost/price 2Compatible and Upgrade 3Security 4Durability 5Speed and Time saving Worksheet : Performance dimensions Step 2.2 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.2

8 8 Worksheet : Market Drivers #Market DriverBusiness Driver 1 Digital societyPrafitability 2 ค่าครองชีพสูง (High of living) Market share 3 High elder populationSustaimable 4 Environment consciousInnovation application 5 Multifunction in one product Competitive Advantage Step 2.3 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.3

9 9 Step 2.4 Worksheet : Prioritization of Market Drivers #Market SegmentMarket DriverPriority 1Middle incomes(10,000- 20,000) - อายุ 20-40 - พื้นที่โครงข่ายไปถึง Multifunction1 Speed2 Cost3 Environment conscious4 2 High income Security 1 Maintainence 2 Convenince 3 Multifunction 4 Speed 5 Cost 6 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.4.1

10 10 Step 2.4 Worksheet : Prioritization of Business Drivers #Business DriverPriority 1 Profitability 1 2 Market share 2 3 Sustainable 3 4 Innovation application 4 5 Competitive Advantage 5 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.4.2

11 11 Worksheet : Assessment of Competitors #CompetitorStrength & WeaknessRecent activityStrategic Implication 1KoreaR&D/ExpensiveHigh Investment Strategic Implication Government subsidiary 2TaiwanQuality price/Image รับงาน OEM ย้ายฐาน การผลิตไปจีน Relocate 3Japan Brand Quality/Expensive Business Alliances 4USA Brand Standing slow/Expensive outsourcing Business, ขาย Patent 5China Price, Quick Response/Quality Aggressive Investment supply chain C&D,HRM 6India Develop Software/Infrastruct ure Business conflict High Investment Software/ HRM Step 2.5 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.5

12 12 Worksheet : Strength, Weakness, Opportunities, Threat #Strength 1 Skill ของคน 2 ค่าครองชีพสูง #Opportunities 1Infrastructure 2Location Step 2.6 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.6

13 13 Worksheet : Strength, Weakness, Opportunities, Threat #Weakness 1 ต้นทุนสูง (Logistic) 2Shortage of human 3 ไม่มี Technology 4 ไม่มี Brand #Threat 1 ITA( จีน, อินเดีย ) 2Unstability 3 ไม่มีมาตรฐานในวิธีการของ ศุลกากร Step 2.6 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.6

14 14 Step 2.7 Worksheet : What needs more # Items Where is the knowledge and How to get it? 1 สนับสนุนจากรัฐบาลของ Government ในระยะยาว 2 สร้างตลาด รัฐบาล - กำหนดให้รัฐบาลและ รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ 3 ต้องการเงินทุน 4Profit sharing 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________ วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.7


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ (Visions) พัฒนา IP Application ICT ในระดับ World class เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี 1. สร้างอุปกรพื้นฐานที่ตอบสนอง IP Application 2. สามารถผลิตอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้เอง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google