งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์ (Visions) เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี Step 1.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์ (Visions) เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี Step 1.0"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์ (Visions) เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี Step 1.0
พัฒนา IP Application ICT ในระดับ World class เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี 1.สร้างอุปกรพื้นฐานที่ตอบสนอง IP Application 2.สามารถผลิตอุปกรณ์พื้นฐานที่ได้เอง 3.เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยี Security

2 ระบุตลาดได้มากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม A: _______ใช้สาย_____
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.0 Approach to identify the strategic products/functions Step 2.0 Economic ระดับ 1 2 3 4 5 ขนาดตลาด ล้านบาท >100 100 1K 10K 100K ระบุ ความสำคัญเชิงกลยุทธ (ท้องถิ่น) (ประเทศ) (ภูมิภาค) (ทวีป) (โลก) จำนวน มีเทคโนโลยี การสร้าง brand มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพการผลิต นวัตกรรม โอกาสสำเร็จ น้อย กลาง มาก 2 ระบุตลาดได้มากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม A: _______ใช้สาย_____

3 ระบุตลาดได้มากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม B: ________wireless_________
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.0 Approach to identify the strategic products/functions Step 2.0 Economic ระดับ 1 2 3 4 5 ขนาดตลาด ล้านบาท 10,000M ระบุ ความสำคัญเชิงกลยุทธ (ท้องถิ่น) (ประเทศ) (ภูมิภาค) (ทวีป) (โลก) จำนวน มีเทคโนโลยี การสร้าง brand มิตรต่อสิ่งแวดล้อม คุณภาพการผลิต นวัตกรรม โอกาสสำเร็จ น้อย กลาง มาก 3 ระบุตลาดได้มากกว่า 1 กลุ่มผลิตภัณฑ์ กลุ่ม B: ________wireless_________

4 Step 2.0 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.0
Approach to identify the strategic products/functions Step 2.0 5 4 3 2 1 Very High wireless High ใช้สาย High Middle Potential for success Low Economic Impact Middle Low Very Low Very Low Low Middle High Very High 4 Strategic Importance

5 Choosing the Strategic Products Step 2.1
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.1 Choosing the Strategic Products Step 2.1 # Products (wireless) 1 Smart Box Intelligent 2 Mobil Phone Interface I/O 3 RFID Just in time Management 4 GPS Tracking 5 IP Phone Cost saving 6 Software & embeded system Service 7 Sensor & Reader Security, Inventory 5

6 Choosing the Strategic Products Step 2.1
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.1 Choosing the Strategic Products Step 2.1 # Products (ใช้สาย) 1 High speed modem Speed 2 Video on demand Service 3 Video conference Travel cost 4 Remote & monitoring Status 6

7 Performance dimensions
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.2 Step 2.2 Worksheet : Performance dimensions # Performance dimensions 1 Cost/price 2 Compatible and Upgrade 3 Security 4 Durability 5 Speed and Time saving 7

8 Step 2.3 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.3
Worksheet : Market Drivers # Market Driver Business Driver 1 Digital society Prafitability 2 ค่าครองชีพสูง(High of living) Market share 3 High elder population Sustaimable 4 Environment conscious Innovation application 5 Multifunction in one product Competitive Advantage 8

9 Step 2.4 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน
* ภาระกิจ 2.4.1 Worksheet : Prioritization of Market Drivers Step 2.4 # Market Segment Market Driver Priority 1 Middle incomes(10,000-20,000) -อายุ 20-40 -พื้นที่โครงข่ายไปถึง Multifunction Speed 2 Cost 3 Environment conscious 4 High income Security Maintainence Convenince 5 6 9

10 Step 2.4 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน
* ภาระกิจ 2.4.2 Worksheet : Prioritization of Business Drivers Step 2.4 # Business Driver Priority 1 Profitability 2 Market share 3 Sustainable 4 Innovation application 5 Competitive Advantage 10

11 Strategic Implication
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.5 Worksheet : Assessment of Competitors Step 2.5 # Competitor Strength & Weakness Recent activity Strategic Implication 1 Korea R&D/Expensive High Investment Strategic Implication Government subsidiary 2 Taiwan Quality price/Image รับงาน OEM ย้ายฐานการผลิตไปจีน Relocate 3 Japan Brand Quality/Expensive Business Alliances 4 USA Brand Standing slow/Expensive outsourcing Business,ขาย Patent 5 China Price , Quick Response/Quality Aggressive Investment supply chain C&D,HRM 6 India Develop Software/Infrastructure Business conflict High Investment Software/ HRM 11

12 Step 2.6 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.6
Worksheet : Strength, Weakness, Opportunities, Threat Step 2.6 # Strength 1 Skill ของคน 2 ค่าครองชีพสูง # Opportunities 1 Infrastructure 2 Location 12

13 Step 2.6 3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.6
Worksheet : Strength, Weakness, Opportunities, Threat Step 2.6 # Weakness 1 ต้นทุนสูง(Logistic) 2 Shortage of human 3 ไม่มี Technology 4 ไม่มี Brand # Threat 1 ITA(จีน,อินเดีย) 2 Unstability 3 ไม่มีมาตรฐานในวิธีการของศุลกากร 13

14 Where is the knowledge and How to get it?
3. ขั้นตอนการทำ TRM __________วีระเชษฐ์ ขันเงิน * ภาระกิจ 2.7 Worksheet : What needs more Step 2.7 # Items Where is the knowledge and How to get it? 1 สนับสนุนจากรัฐบาลของ Government ในระยะยาว 2 สร้างตลาด รัฐบาล - กำหนดให้รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจเป็นผู้ซื้อรายใหญ่ 3 ต้องการเงินทุน 4 Profit sharing 14


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์ (Visions) เป้าหมาย (Objective) ภายใน 2-5 ปี Step 1.0

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google