งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์ w.suriya@yahoo.co.th Mobile : 089-788-6242

2 The Project Tips Copyright © S.Witthayapradit 2010 กลุ่มเป้าหมาย หรือ วัตถุประสงค์ การแข่งขันทางตลาดกับ ช่วงเวลา เทคโนโลยีใหม่กับการใช้ ทรัพยากร การปรับแต่ง, การติดตั้ง, การบริการ การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และข้อกฏหมาย

3 Copyright © S.Witthayapradit 2010  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion Step One :- Research and Gathering Information  ข้อบกพร่องทั่วไปของ โครงงาน  สิ่งที่สำคัญของปัญหา  แหล่งข้อมูลสำหรับการ แก้ไขปัญหา  การกำหนดกรอบของ โครงงาน

4 Copyright © S.Witthayapradit 2010 ข้อบกพร่องทั่วไปของ โครงงาน  ขอบเขตด้านการใช้งาน ( ฟังก์ชัน, อายุ )  ข้อบกพร่องที่คล้ายกัน  พิจารณารายละเอียดพื้นฐาน  การเปิดตัวใหม่ ?  มีช่วงปฏิบัติการนาน ?  ประวัติความบกพร่อง ในอดีต ?  การเปลี่ยนแปลงล่าสุด ?  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

5 Copyright © S.Witthayapradit 2010 สิ่งที่สำคัญของปัญหา  Technical  Marketing and Application  Marketing and Product  Application and Use  Financial  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

6 Copyright © S.Witthayapradit 2010  Technical  โครงงานที่คล้ายคลึงกัน หรือเหมือนกัน  ทีมงานที่มีประสพการณ์  การเลือกใช้ทรัพยากร  จัดการด้านกระบวนการ ผลิต สิ่งที่สำคัญของปัญหา  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

7 Copyright © S.Witthayapradit 2010 สิ่งที่สำคัญของปัญหา  Marketing and Application  Marketing and Product  ส่วนแบ่งกับขนาดของตลาด  การแข่งขัน  ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน  กระบวนการขาย  การบริการลูกค้า  ประโยชน์สูงสุดกับการใช้ งานของลูกค้า  สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ  สิ่งแวดล้อมทางการตลาด  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

8 Copyright © S.Witthayapradit 2010 สิ่งที่สำคัญของปัญหา  Marketing and Application  Application and Use  ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน  สถานที่ที่นำไปใช้  การประยุกต์ใช้  สภาพแวดล้อมของ สถานที่  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

9 Copyright © S.Witthayapradit 2010 สิ่งที่สำคัญของปัญหา  Financial  ต้นทุนใช้จ่าย  ต้นทุนการผลิต  ค่าใช้จ่ายทั้งหมดของ ผลิตภัณฑ์  การตั้งราคาจำหน่าย  การลดราคาสินค้า  การจัดการเหนือความ คาดหมาย  ผลกำไรที่ได้  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

10 Copyright © S.Witthayapradit 2010 แหล่งข้อมูลสำหรับการ แก้ไขปัญหา  Source for Technical Information  books, periodicals, paper  Other products  Universities  Trade shows  Professional associations  Government associations  Manufacturer’s associations  Consultants  The Internet  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

11 Copyright © S.Witthayapradit 2010 แหล่งข้อมูลสำหรับการ แก้ไขปัญหา  Source for Marketing Information  distributors and sales representatives  published market studies  Marketing consultants  Trade organizations  Source for Financial Information  Potential suppliers  Internal databases  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

12 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การกำหนดกรอบของ โครงงาน (1)  วัตถุประสงค์ของกลยุทธ  รายละเอียดทางเทคนิคของ ผลิตภัณฑ์ที่คล้ายคลึงกัน  ข้อมูลที่สำคัญต่างๆของผลิตภัณฑ์  ข้อมูลทางเทคนิคของผลิตภัณฑ์ที่ เสร็จสิ้นสมบูรณ์  ส่วนแบ่งทางตลาด และขนาดของ การขาย  ข้อมูลการแข่งขันทางการตลาด : ราคา, ส่วนลด, กระบวนการขาย, จุดอ่อน กับจุด แข็ง กระบวนการขาย, จุดอ่อน กับจุด แข็ง  ขนาดของลูกค้า  ข้อแนะนำสำหรับการออก ผลิตภัณฑ์  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

13 Copyright © S.Witthayapradit 2010 การกำหนดกรอบของ โครงงาน (2)  ความเกี่ยวข้องของผลิตภัณฑ์ กับการใช้งาน  จัดลำดับความสำคัญของการ ดำเนินงาน  งบประมาณของการพัฒนา  ประเมินด้านการขาย  ประเมินด้านต้นทุนของ ผลิตภัณฑ์  ประเมินด้านต้นทุนของ กระบวนการผลิต  ผลกำไรของผลิตภัณฑ์  ความเสี่ยงของกระบวนการ ทั้งหมด  ข้อแนะนำสำหรับการออก ผลิตภัณฑ์  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

14 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Step Two : Define the Problem “ Develop Design Specifications ”  Specifications define the problem  Specification format  Specification development  Software specification  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

15 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Step Two : Define the Problem Specification format  General description  Performance  Power input  Package  Environmental  Operation  Project and Product cost  Agency approvals  Cost  Special requirements  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

16 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Step Two : Define the Problem Specification Development  General description  Performance  Power input  Package  Environmental  Operation  Project and Product cost  Agency approvals  Cost  Special requirements Mechanical size limits Environmental rating Shape Material Human engineering Ambient temperature Humidity Vibration Shock EMI Total cost of purchased Labor cost to manufact. Manufact. overhead  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

17 Copyright © S.Witthayapradit 2010 Step Two : Define the Problem  Performance [1]  Enclosure [1]  Environmental [1]  Input Power [1] “ Digital Thermometer Example Project ” Electronics Project Management and Design [1] D.Joseph Stadtmiller, “Electronics Project Management and Design”, P.112-114, Prentice-Hall, 2001.  Research  Define  Plan  Execution  Verify  Conclusion

18 Electronics Project Management And Design EEET0462 จบ บรรยาย คำถาม และ คำตอบ Electronics Project Management and Design D.Joseph Stadtmiller, “Electronics Project Management and Design”, Prentice-Hall, 2001. References:- Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem


ดาวน์โหลด ppt Step One : Research and Gathering Information Step Two : Define the problem Electronics Project Management And Design EEET0462 สุริยา วิทยา ประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google