งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบจดทะเบียนการตายในสามประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบจดทะเบียนการตายในสามประเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบจดทะเบียนการตายในสามประเทศ
นำเสนอที่ กรมการแพทย์ 12 ธันวาคม 2549 โดยอารีย์ พรหมโม้

2 หัวข้อการนำเสนอ ประเทศที่เลือกศึกษา USA, Australia, & England แต่ละประเทศจะเน้นเกี่ยวกับ ระบบทะเบียน ขั้นตอนการจดทะเบียนตาย ข้อสรุป และบทเรียน

3 USA-National Statistics System
National level State level Office of health statistics Office of health statistics Office of health statistics

4 USA-system Model Vital Statistics Act Standard Certificate of Death
Standard Report of Fetal Death Use technology, e.g. MMDS, Integrated Electronic System, MN VRV2000 Incentives

5 USA-ขั้นตอนการจดทะเบียนตาย
การตายทั้งหมดที่เกิดในประเทศ สาเหตุปกติ หรือตายในโรงพยาบาล แพทย์ที่รักษาออกใบรับรองสาเหตุการตาย ผู้จัดพิธีฌาปนกิจศพกรอกใบแจ้งตายพร้อมตรวจสอบความสมบูรณ์ สาเหตุผิดปกติ หรือตายนอกโรงพยาบาล ชันสูตรศพ (อาจผ่าศพ และไต่สวน) และรับรองสาเหตุการตายโดยแพทย์ชันศูตรหรือเจ้าหน้าที่ชันสูตร สำนักทะเบียนท้องถิ่น กรมอนามัย ภายใน 48 ชั่วโมง

6 Australia-National Statistics System
National level State level Local office Local office Local office

7 Australia-ขั้นตอนการจดทะเบียนตาย
การตายทั้งหมดที่เกิดในประเทศ สาเหตุปกติ หรือตายในโรงพยาบาล แพทย์ที่รักษาออกใบรับรองสาเหตุการตาย ผู้จัดพิธีฌาปนกิจศพกรอกข้อมูลเฉพาะส่วนที่ตนรับผิดชอบในใบแจ้งตาย สาเหตุผิดปกติ หรือตายนอกโรงพยาบาล แพทย์ชันสูตรตรวจพิสูจน์ศพ (อาจผ่าศพ หรือไต่สวน) แล้วออกใบรับรองสาเหตุการตาย สำนักทะเบียนเกิด ตาย และแต่งงานท้องถิ่น ภายใน 48 ชั่วโมง ภายใน 7 วัน

8 Australia-system Births, Deaths and Marriages Registration Act 1996
Death Registration Statement WHO Report of Fetal Death Use technology e.g. Integrated Electronic System in 1997

9 England-National Statistics System
National level Local level Local office Local office Local office

10 England-registration system
การตายทั้งหมดที่เกิดในประเทศ สาเหตุปกติ หรือตายในโรงพยาบาล แพทย์ที่รักษาออกใบรับรองสาเหตุการตาย ญาติหรือผู้เห็นเหตุการณ์นำหลักฐานไปแจ้งตายการตาย สาเหตุผิดธรรมชาติ หรือตายนอกโรงพยาบาล ชันสูตรศพ (อาจผ่าศพ และไต่สวน) และรับรองสาเหตุการตายโดยแพทย์ชันสูตรหรือเจ้าหน้าที่ชันสูตร สำนักทะเบียนท้องถิ่น สำนักทะเบียนกลาง ภายใน 5 วัน

11 ข้อสรุปและบทเรียน มีการเผยแพร่ข่าวสารระบบทะเบียน ขั้นตอน ฯลฯ ผ่านสื่อที่หลากหลาย Client-centered ให้ความสำคัญกับบริบททางสังคม มีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทำการส่งต่อข้อมูล ญาติของผู้ตายเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลตามแบบรายงาน การเชื่อมโยงของระบบ การตรวจสอบข้อมูล นำเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุนระบบ ใช้กฎหมาย และ incentives


ดาวน์โหลด ppt ระบบจดทะเบียนการตายในสามประเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google