งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร

2 ขั้นตอนการกรอกเอกสาร
กรอกเอกสาร แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ของบริษัท TOT ในนามบริษัทกรอก ข้อ 2 , ข้อ 6 , ข้อ 7 Computer Data System Co.,Ltd

3 แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์
Computer Data System Co.,Ltd

4 - กรอกข้อมูลในข้อ 2. นิติบุคคล
- กรอกข้อมูลในข้อ 2. นิติบุคคล 2. กรุณาเลือก อย่างใดอย่างหนึ่งระหว่าง Diskette กับ SMART CARD 1. กรุณาเลือก TOT CA Standard 3.กรอกชื่อที่อยู่ และรายละเอียดต่าง ๆ Computer Data System Co.,Ltd

5 - กรอกสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ ข้อ 6
- กรอกสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ ข้อ 6 กรอกรายละเอียดสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ Computer Data System Co.,Ltd

6 - กรอกรายละเอียด ข้อ 7 กรอกรายละเอียดสถานที่ติดต่อ และลงชื่อผู้ถือใบคำขอ/ผู้มอบอำนาจ Computer Data System Co.,Ltd


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google