งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร

2 ขั้นตอนการกรอกเอกสาร  กรอกเอกสาร แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ของ บริษัท TOT ในนามบริษัทกรอก ข้อ 2, ข้อ 6, ข้อ 7 Computer Data System Co.,Ltd

3 แบบคำขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ Computer Data System Co.,Ltd

4 - กรอกข้อมูลในข้อ 2. นิติบุคคล 2. กรุณาเลือก อย่างใดอย่าง หนึ่งระหว่าง Diskette กับ SMART CARD 3. กรอกชื่อที่อยู่ และ รายละเอียดต่าง ๆ 1. กรุณาเลือก TOT CA Standard Computer Data System Co.,Ltd

5 - กรอกสถานที่ส่งใบแจ้งหนี้ ข้อ 6 กรอกรายละเอียดสถานที่ส่ง ใบแจ้งหนี้ Computer Data System Co.,Ltd

6 - กรอกรายละเอียด ข้อ 7 กรอกรายละเอียดสถานที่ ติดต่อ และลงชื่อผู้ถือใบ คำขอ/ผู้มอบอำนาจ Computer Data System Co.,Ltd


ดาวน์โหลด ppt ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร ขั้นตอนการสมัคร สู่ระบบไร้เอกสาร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google