งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้อง ประเมิน น. พ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้อง ประเมิน น. พ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้อง ประเมิน น. พ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

2 การแพทย์ คือ ลองผิด ลองถูก 2

3 โชคดีที่หลายครั้งลอง ถูก 3

4 บางครั้ง ก็เกือบถูก 4

5 หลายครั้ง... ผิดไปมาก 5

6 เพิ่งรู้ไม่นานก็มี 6

7 ที่ยังไม่รู้ก็คงมี.... 7

8 ลดความเสี่ยงจากการลอง ผิดลองถูก ด้วยการเรียนรู้อย่างเป็น ระบบ 8

9 ปัญหาของระบบปัจจุบัน  ภาระการพิสูจน์มาก ( ให้ เอกชนทำข้อมูล )  เน้นเฉพาะยา ละเลย เครื่องมือแพทย์และหัตถการ  ความซับซ้อนของระบบและ จำนวนผลิตภัณฑ์  ไม่เชื่อมโยงศักยภาพของผู้ ให้บริการและความสามารถ ในการจ่าย 9

10 ทางออก... การประเมิน เทคโนโลยี  ความปลอดภัย  ประสิทธิผล  ความคุ้มค่า  ความเป็นไปได้  การยอมรับของสังคม และผลต่อจริยธรรม 10

11 ความเข้าใจผิดต่อการ ประเมินเทคโนโลยี  ทำให้ใช้เทคโนโลยี ได้ช้า ? 11 ระยะ เริ่ม ต้น ระยะ เผยแพ ร่ ระยะเสถียร

12 12

13 ความเข้าใจผิดต่อการ ประเมินเทคโนโลยี  เพื่อประหยัดเงิน ? 13

14 การรักษาเหล่านี้เพิ่มในชุดสิทธิ ประโยชน์ เพราะการประเมินเทคโนโลยี 14

15 การประเมินเทคโนโลยี  ใช้ต่อรองกับบริษัท ยา ? 15

16 การประเมินเทคโนโลยี  ประเมินแต่ยา ? 16

17  ก่อตั้งปี 2550  สำนักนโยบายและ ยุทธศาสตร์กระทรวง สาธารณสุข  สนับสนุนโดย สสส. สปสช. สวรส. วช. สกว. องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก ฯลฯ ยกเว้น เอกชนที่แสวงหากำไร  หลักการทำงาน : สร้าง ความมีส่วนร่วม โปร่งใส ปราศจากผลประโยชน์ ทับซ้อน และอิงหลักฐาน วิชาการ 17

18 โครงการพัฒนาชุดสิทธิ ประโยชน์ 18


ดาวน์โหลด ppt การประเมินเทคโนโลยี ด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้อง ประเมิน น. พ. ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google