งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้องประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้องประเมิน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้องประเมิน
น.พ.ยศ ตีระวัฒนานนท์ โครงการประเมินเทคโนโลยีและนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP)

2 การแพทย์ คือ ลองผิด ลองถูก

3 โชคดีที่หลายครั้งลองถูก

4 บางครั้ง ก็เกือบถูก

5 หลายครั้ง...ผิดไปมาก

6 เพิ่งรู้ไม่นานก็มี

7 ที่ยังไม่รู้ก็คงมี....

8 ลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูก ด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ
ลดความเสี่ยงจากการลองผิดลองถูก ด้วยการเรียนรู้อย่างเป็นระบบ

9 ปัญหาของระบบปัจจุบัน
ภาระการพิสูจน์มาก (ให้เอกชนทำข้อมูล) เน้นเฉพาะยา ละเลยเครื่องมือแพทย์และหัตถการ ความซับซ้อนของระบบและจำนวนผลิตภัณฑ์ ไม่เชื่อมโยงศักยภาพของผู้ให้บริการและความสามารถในการจ่าย

10 ทางออก...การประเมินเทคโนโลยี
ความปลอดภัย ประสิทธิผล ความคุ้มค่า ความเป็นไปได้ การยอมรับของสังคมและผลต่อจริยธรรม

11 ความเข้าใจผิดต่อการประเมินเทคโนโลยี
ทำให้ใช้เทคโนโลยีได้ช้า? ระยะเริ่มต้น ระยะเริ่มต้น ระยะเผยแพร่ ระยะเสถียร

12

13 ความเข้าใจผิดต่อการประเมินเทคโนโลยี
เพื่อประหยัดเงิน?

14 การรักษาเหล่านี้เพิ่มในชุดสิทธิประโยชน์ เพราะการประเมินเทคโนโลยี

15 การประเมินเทคโนโลยี ใช้ต่อรองกับบริษัทยา?

16 การประเมินเทคโนโลยี ประเมินแต่ยา?

17 ก่อตั้งปี 2550 สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนโดย สสส. สปสช. สวรส. วช. สกว. องค์การอนามัยโลก ธนาคารโลก ฯลฯ ยกเว้นเอกชนที่แสวงหากำไร หลักการทำงาน: สร้างความมีส่วนร่วม โปร่งใสปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน และอิงหลักฐานวิชาการ

18 โครงการพัฒนาชุดสิทธิประโยชน์


ดาวน์โหลด ppt การประเมินเทคโนโลยีด้านสุขภาพ คืออะไร ทำไมต้องประเมิน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google