งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงสร้าง Headerและ Footer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงสร้าง Headerและ Footer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงสร้าง Headerและ Footer

2 สถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (แบ่งตามเนื้อหาเว็บ)

3 กราฟแสดงสถิติการเยี่ยมชมเว็บไซต์ (แบ่งตามเนื้อหา)

4 มาตรฐาน HEADER Header จะต้องประกอบด้วยโลโก้ขององค์กรที่จะลิงค์กลับไป ที่หน้าแรกขององค์กร,ชื่อหรือโลโก้ของหน่วยงานที่จะลิงค์ไปที่หน้าแรกของหน่วยงาน, แบนเนอร์สำหรับการประชาสัมพันธ์, เมนูหลักของเว็บไซต์ อ้างอิง :ร่างมาตรฐานเว็บไซท์ เมื่อวันที่ 15/07/48

5 สิ่งที่ต้องการนำเสนอใน HEADER
เอกสารเผยแพร่ บริการต่างๆ ของศูนย์ ทุนวิจัย ผลงานวิจัย ดาวน์โหลด ข่าว ฝึกอบรม สถิติ ค้นหา ข่าว ทุนวิจัย เอกสารเผยแพร่ ผลงานวิจัย อ้างอิง :จากสถิติการเข้าชมเว็บไซท์ แบ่งตามเนื้อหาเว็บประจำเดือน กรกฏาคม 2548

6 เอกสารเผยแพร่ เผยแพร่ข้อมูลสิ่งพิมพ์ ประเภทต่างๆ เช่น หนังสือ คู่มือ บทความวิชาการ แผ่นพับ โปสเตอร์ ของศูนย์ฯ ประเภทเอกสารต่างๆ บริการแปลภาษา บริการสืบค้นข้อมูล บริการแปลงไฟล์เอกสาร บริการแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็นแฟ้มข้อความ ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ รับรองประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์

7 บริการต่างๆ ของศูนย์ เพื่อเผยแพร่บริการรูปแบบต่างๆ ของศูนย์ทั้ง บริการ Online เช่น บริการสุภาษิต, Lexitron,และบริการอื่นๆ เช่นทดสอบประสิทธิภาพเครื่องคอมพิวเตอร์ บริการปัจจุบัน บริการแปลภาษา บริการสืบค้นข้อมูล บริการแปลงไฟล์เอกสาร บริการแปลงเอกสารภาษาไทยเก็บเป็นแฟ้มข้อความ ทดสอบประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ รับรองประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ บริการเครื่องมือและอุปกรณ์ในการวิจัยและพัฒนา

8 ทุนวิจัย เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การให้ทุนวิจัยต่างๆ ของศูนย์
ประเภททุนต่างๆ ทุนสนับสนุนงานวิจัย ทุนอบรม ทุนพัฒนาบุคลากร ทุนสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทย โครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC) โครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมศาสตร์ (YSC) โครงการค่ายนักอิเล็กทอรนิกส์รุ่นเยาว์ การแข่งขันติดตั้งระบบปฏิบัติการลีนุกซ์

9 ผลงานวิจัย เผยแพร่ผลงานวิจัยของเนคเทค ในช่วงปีต่างๆ ที่ผ่านมา โดยให้สามารถทำการค้นหาได้ จาก ชื่อนักวิจัย ชื่อโครงการ และชื่อหน่วยงาน

10 ดาวน์โหลด ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูล/คลังข้อมูล
LinuxTLE OfficeTLE SWATH บริการตัดคำ EZKey Thai virtuarl keyboard แบบตัวพิมพ์ไทยนรสีห์,ครุฑ,กินรี,โลมา Lexitron โปรแกรมนักศึกษาจากโครงการการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย (NSC)

11 ดาวน์โหลด ให้บริการดาวน์โหลดโปรแกรมและข้อมูล/คลังข้อมูล
บริการดาวน์โหลดข้อมูล/คลังข้อมูล Orchid Corpus(TIS-620) คลังข้อความภาษาไทย RIWord ลิขสิทธิ์รายการคำของราชบัณฑิตยสถาน SWATH บริการตัดคำ Thai Character Images Corps สำหรับงานวิจัย Thai OCR Document Image Corpus ฐานข้อมูลภาพเอกสาร Online Handwritten Character Corpus ฐานข้อมูลลายมือเขียนตัวอักษรภาษาไทย ฐานข้อมูล Lexitron

12 ข่าว เผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ กิจกรรมงานต่างๆ ของศูนย์ฯ ประเภทข่าว
ประกาศเฉพาะกิจ ประชุมวิชาการ แถลงข่าว นิทรรศการ เยี่ยมชม กิจกรรม ศอ. อบรม/สัมมนา

13 ฝึกอบรม เผยแพร่ข้อมูล ตารางการอบรมต่างๆ ของศูนย์

14 สถิติ รายงานสถิติต่างๆ สถิติต่างๆ Bandthwidth & Traffice หมายเลข IP
โดเมนเนม สถิติไวรัส ผู้ใช้อินเทอร์เน็ต Web mornitor แผนที่อินเทอร์เน็ต ข้อมูลอินเทอร์เน็ต ดัชนีสังคมสารสนเทศ

15 มาตรฐาน FOOTER Footer จะต้องประกอบไปด้วยข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (Copyright) ในการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ อ้างอิง :ร่างมาตรฐานเว็บไซท์ เมื่อวันที่ 15/07/48

16 สิ่งที่ต้องการนำเสนอใน FOOTER
ติดต่อเรา ถาม-ตอบ ลิงค์หน่วยงาน แผนผังเว็บไซต์ ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (COPY RIGHT)

17 ติดต่อเรา ข้อมูลสำหรับให้บุคคลภายนอกสามารถติดต่อกับศูนย์ฯได้โดยง่าย
ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ของศูนย์ เบอร์โทร/แฟกซ์ อีเมล์ แผนที่

18 ถาม-ตอบ สำหรับตอบข้อซักถามที่ผู้เข้าเยี่ยมชมมักจะถามเข้ามาบ่อย

19 ลิงค์หน่วยงาน รวบรวมลิงค์ต่างๆ ของหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกของศูนย์

20 แผนผังเว็บไซท์ แผนผังของเว็บไซท์เพื่อให้ผู้เข้าเยี่ยมชมสามารถเข้าชมเว็บได้โดยง่าย

21 ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right)
ข้อความสงวนลิขสิทธ์การนำข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างข้อความสงวนลิขสิทธิภาษาไทย สงวนลิขสิทธิ์โดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ 112 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โทร ต่อ

22 ข้อความสงวนลิขสิทธิ์ (Copy right) (ต่อ)
ข้อความสงวนลิขสิทธ์การนำข้อมูลไปใช้ ตัวอย่างข้อความสงวนลิขสิทธิภาษาอังกฤษ Copy right National Electronics and Computer Technology Center 112 Phahon Yothin Rd., Klong 1, Klong Luang, Pathumthani 12120,Thailand Tel #

23 HEADER FOOTER

24 END


ดาวน์โหลด ppt โครงสร้าง Headerและ Footer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google