งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา 503040270-3 นายเอกชัย นาคง รหัสนักศึกษา 503040274-5 อ. จิระเดช พล สวัสดิ์ อาจารย์ผู้ร่วมประเมิน โครงการ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ ผศ. ดร. กานดา สายแก้ว รศ. วิโรจน์ ทวีปวร เดช

2 หัวข้อที่นำเสนอ • ที่มา และ วัตถุประสงค์ • วิธีการดำเนินงาน • ตัวอย่างการ ทำงาน • ข้อเสนอแนะ • คำถาม / คำตอบ

3 ที่มาและวัตถุประสงค์ • เว็บไซต์สำหรับให้ข้อมูลข่าวสารของ ศูนย์วิจัยฯ • เผยแพร่ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาวิจัย • ระบบจัดการข้อมูลที่มีระบบบริหารงานผู้ใช้ • กำหนดระดับการเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์ • ดาวน์โหลดข้อมูลที่เผยแพร่โดยศูนย์วิจัย • ระบบบันทึกข้อมูลผู้เข้าชม

4 วิธีการดำเนินงาน

5 No. รายละเอียด 1. - ผู้ใช้ต้องการ จัดการกับเนื้อหา และมีภาพประกอบ - หน้าเว็บดูสบายๆ ไม่แข็ง ไม่เป็นกรอบมากนัก - โทนสี เขียว ขาว - มีระบบสมาชิก ง่ายๆ ที่สมัครไม่ยุ่งยาก จนทำให้ไม่ ค่อยอยากสมัคร - สมาชิกหรือบุคคลทั่วไปโพสแสดงความเห็นต่อบาง หน้าเอกสารที่ต้องการได้ - มีส่วนจัดการเรื่องการดาวน์โหลดเอกสาร แสดง ตัวอย่างหน้าเอกสารได้ ( ถ้าเป็นไปได้ ) 2. - มีบอกประเภท / ตำแหน่ง ของสมาชิก - ต้องการรู้ว่าแต่ละคนเข้ามาในระบบมากแค่ไหน - แสดงกระทู้ที่ / เพิ่มเข้ามาใหม่ แล้วให้แสดงว่ากระทู้นั้น เป็นกระทู้ที่ เพิ่ง update - เปลี่ยนหัวเว็บไซต์ใหม่ให้มีความเคลื่อนไหว น่าสนใจ

6 ออกแบบและเลือกเครื่องมือ layout ของเว็บไซต์ที่ได้ทำ การออกแบบ ศึกษาเครื่องมือที่เหมาะสมในการใช้ออกแบบเว็บไซต์ และ ง่ายต่อการใช้งานต่อสำหรับศูนย์วิจัยฯ ซึ่งได้ทำการเลือกใช้ Joomla ในการออกแบบเว็บไซต์ หน้าตาเว็บไซต์ที่ได้ทำการ ออกแบบแล้ว

7 พัฒนาและปรับแต่ง ในขั้นตอนนี้ได้ทำการติดตั้งโมดูล หรือคอมโพเน้นท์ที่สอดคล้องกับความ ต้องการของทางศูนย์วิจัยฯ ซึ่งจะทำการ สร้าง และทดลองการใช้งานเว็บไซต์ไว้อีก ที่ หนึ่งโดยยังไม่ได้เปิดเผยชื่อเว็บไซต์จริง เพื่อหาข้อบกพร่องของเว็บไซต์ แล้วทำ การแก้ไข

8 ทดสอบการทำงาน การทำการทดสอบระบบแล้วเว็บไซต์ สามารถใช้งานได้ดีจริง จึงทำการเปิดเผย ชื่อเว็บไซต์ และทำการเปิดใช้งานจริง คือ http://crdch.kku.ac.th

9 ตัวอย่างการทำงาน เอกสารดาวน์โหลด ไฟล์ที่จัดเก็บได้สามารถรองรับไฟล์ใดก็ได้ที่ เราอนุญาต การอัพโหลด ทำได้โดยผ่านหน้าเว็บ กำหนดสิทธิ์ในเบื้องต้น อัพโหลดได้เฉพาะสมาชิก รายละเอียดเพิ่มเติมดังนี้ • อัพโหลดจัดไว้เป็นหมวดหมู่สามารถสืบค้นได้ ง่าย • มีรูปภาพตัวอย่างไฟล์ ขนาดไฟล์ วันที่อัพโหลด จำนวนครั้งการดาวน์โหลด • และอื่นๆที่เราสามารถกำหนดเพิ่มเติมได้

10 ตัวอย่างการทำงาน ข่าวสไลด์จะเป็นการนำเสนอโครงการต่างๆ ที่ทางศูนย์วิจัยฯ ได้ทำ หรือเป็นการประชาสัมพันธ์ ในเรื่องต่างๆ โดยจะทำการสไลด์ไปเรื่อยตามค่า ความหน่วงที่ได้ตั้งค่าไว้ ซึ่งจะแสดง 4 ข่าวล่าสุด จะทำการหยุดสไลด์ก็เมื่อวางเม้าส์บนตัวข่าวสไสลด์ และทำการสไลด์ต่อเมื่อคลิกที่ “ สไลด์ ”

11 ตัวอย่างการทำงาน หัวข้อกระทู้ล่าสุดในเว็บบอร์ดนั้นจะทำ การแสดงที่ด้านล่างของหน้าแรกของเว็บไซต์ เพื่อสะดวกต่อการติดตามข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บบอร์ด

12 ตัวอย่างการทำงาน ปฎิทินกิจกรรม จะแสดงกิจกรรมที่ทาง ศูนย์วิจัยฯ ได้ทำการกำหนดไว้ และยังเป็นการ ประกาศให้สมาชิกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์อีก ด้วยซึ่งจะจำกัดสิทธิ์ในการสร้าง, ลบ หรือ แก้ไข กิจกรรม สำหรับสมาชิกบางคนเท่านั้น

13 Picture slide •Bullet 1

14 ข้อเสนอแนะ

15 Q & A


ดาวน์โหลด ppt COE2010-26 เว็บปรับแต่งสำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนา ระบบสุขภาพชุมชน Creation of Custom-built Web of CRDCH Research Center นายสุรศักดิ์ แสงเพชร รหัสนักศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google