งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพลง สวัสดีอาเซียน มามามะ เชิญมา มาร่วมเฮฮา สนุกสนาน ครื้นเครง มาเรียนภาษาอาเซียนเป็นเพลง ( ซ้ำ ) มาซิ กันเองมาร้องเพลงให้สุขใจ สวัสดีเป็นคำทักทายของเราคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพลง สวัสดีอาเซียน มามามะ เชิญมา มาร่วมเฮฮา สนุกสนาน ครื้นเครง มาเรียนภาษาอาเซียนเป็นเพลง ( ซ้ำ ) มาซิ กันเองมาร้องเพลงให้สุขใจ สวัสดีเป็นคำทักทายของเราคนไทย."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 เพลง สวัสดีอาเซียน มามามะ เชิญมา มาร่วมเฮฮา สนุกสนาน ครื้นเครง มาเรียนภาษาอาเซียนเป็นเพลง ( ซ้ำ ) มาซิ กันเองมาร้องเพลงให้สุขใจ สวัสดีเป็นคำทักทายของเราคนไทย ไม่น่าสงสัย เลยน้องพี่ สบายดีเป็นของคนลาว เวียตนามซินจ่าว ก็ แปลว่าสวัสดี มิงกาลาบา คำพูดวาจาคนพม่าทักทาย มาบูไฮ ฟิลิปปินส์เอิ้นไป แต่ซัวสะไดย นั้นของกัมพูชา แฮลโลลา สิงคโปร์เขามาแนวฝรั่งสำเนียงจีน ซาลามัต ดาตัง บรูไนพร้อมเพรียง ซาลามัต เซียง อินโดนีเซียทักมา ซาลามัต ปากี มาเลเซียเขามี ทักทายตอนเช้า เหมือนกัน เมื่อเราพบเจอเรามาทักทายกัน ( ซ้ำ ) เพื่อเชื่อม สัมพันธ์ เปิดประตูหัวใจ

3 เพลง อาเซียน ทำนองเพลง ช้าง Asean Asean Asean Asean has ten members Vietnam, Laos,Thailand, Myanmar Cambodia, Philippines, Brunei Malaysia, Singapore, Indonesia ASEAN Members


ดาวน์โหลด ppt เพลง สวัสดีอาเซียน มามามะ เชิญมา มาร่วมเฮฮา สนุกสนาน ครื้นเครง มาเรียนภาษาอาเซียนเป็นเพลง ( ซ้ำ ) มาซิ กันเองมาร้องเพลงให้สุขใจ สวัสดีเป็นคำทักทายของเราคนไทย.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google