งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010 โดย พ. ต. อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010 โดย พ. ต. อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010 โดย พ. ต. อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก. สส. สตม. สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010 โดย พ. ต. อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก. สส. สตม.

2 แนวคิด 1. เพื่อเน้นย้ำความร่วมมือ ระหว่างประเทศ 2. เป็นคนแลกเปลี่ยน ประสบการณ์การปฏิบัติงานการ ควบคุมตัวคนต่างด้าว 3. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมมี ความรู้ความเข้าใจในการทำงาน ระหว่างกัน 4. เพื่อนำไปใช้ในการ พัฒนาการประสานงานให้มี ระเบียบ

3 1. มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 18 ประเทศ ดังนี้ - ญี่ปุ่น, ออสเตรเลีย, บังกลาเทศ, แคนาดา, จีน, ฮ่องกง, อินโดนีเซีย, เกาหลี, ลาว, มาเลเซีย, มองโกเลีย, พม่า, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์, ศรีลังกา, ไทย, สหรัฐอเมริกา และเวียดนาม 2. มีกระทรวงยุติธรรมประเทศ ญี่ปุ่นเป็นเจ้าภาพ โดยได้จัดติดต่อกันเป็นเวลา 12 ปี

4 สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง มอบหมายให้ 1. พ. ต. อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง รอง ผบก. สส. สตม. 2. พ. ต. อ. วิบูลย์ กิตติ แสงสุวรรณ ผกก. ตม. ขา ออก ตม.2 เป็นผู้แทนเข้าร่วมประชุม

5 ผลการประชุมโดย สรุป

6 ประเทศที่มีการใช้ ระบบ การตรวจคนเข้า เมืองที่น่าสนใจ

7 ประเทศ ญี่ปุ่น  พัฒนาระบบการรายงานการแจ้งที่พัก ของคนต่างด้าวผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  การติดตั้งระบบหมายจับคนร้ายข้าม ชาติขององค์การตำรวจสากลที่ สนามบินเวลาผู้โดยสารเช็คอินเข้า สนามบิน ถ้าชื่อตรงกับผู้ร้ายตาม หมายจับตำรวจสากลระบบก็จะ รายงานผลออกมา  จัดสายด่วนรายงานผลการตรวจสอบ ข้อมูลการปลอมแปลงเอกสารโดย ความร่วมมือกับนานาชาติ ใช้ระบบ การสั่งข้อความ ผ่านทางอินเตอร์เน็ต

8 ประเทศ ออสเตรเลีย  สนับสนุนเงินทุนเพื่อการพัฒนาระหว่าง ประเทศ  เสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการโยกย้ายถิ่น ฐานของผู้ลี้ภัยระหว่างประเทศ  ปรับปรุงระบบการตรวจคนเข้าเมือง ดังนี้ - ปรับปรุงโครงสร้างภายใน ตม. ออสเตรเลีย- ปรับปรุงโครงสร้างภายใน ตม. ออสเตรเลีย - ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศ โดยการ ตรวจสอบเส้นทางการ ลักลอบเข้า เมือง- ผลักดันผู้ลี้ภัยกลับประเทศ โดยการ ตรวจสอบเส้นทางการ ลักลอบเข้า เมือง - ออกมาตรการเข้มงวดในการให้วีซ่าเข้า ประเทศตามความ จำเป็น- ออกมาตรการเข้มงวดในการให้วีซ่าเข้า ประเทศตามความ จำเป็น - เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบ เข้าเมือง- เพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นการลักลอบ เข้าเมือง

9  เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่มีผู้ประสงค์จะ อพยพย้ายถิ่นฐานมาอยู่เป็นจำนวนมาก จึงได้ จัดทำมาตรการ ดังนี้ 1. ถ่วงสมดุลผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดย พิจารณาจากคุณสมบัติและ ประสบการณ์ในการทำงาน1. ถ่วงสมดุลผู้โยกย้ายถิ่นฐาน โดย พิจารณาจากคุณสมบัติและ ประสบการณ์ในการทำงาน 2. ควบคุมการเดินทางเข้าเมืองทางอากาศ ยานและภาคพื้น2. ควบคุมการเดินทางเข้าเมืองทางอากาศ ยานและภาคพื้น ประเทศ แคนาดา

10  นำระบบ BIOMETRIC ซึ่งเป็น การใช้ระบบการตรวจสอบทาง ชีวภาพมาใช้ ในการจดจำภาพ ของผู้เดินทางจากพาสปอร์ต ถ้ามี คนใช้พาสปอร์ตปลอม ระบบจะจำ ได้ ประเทศ จีน

11  นำระบบ AUTOGATE หรือการ เช็คอินอัตโนมัติมาใช้ โดย ตรวจสอบจากลายพิมพ์นิ้วมือ  นำระบบ BIOMETRIC มาใช้ ประเทศ เกาหลีใต้ ประเทศ เกาหลีใต้

12 ประเทศ สิงคโปร์ ประเทศ สิงคโปร์  นำระบบ BIOMETRIC มาใช้  โหลดข้อมูลหมายจับตำรวจสากล ให้สามารถออนไลน์ผ่านทาง โทรศัพท์มือถือได้

13 - ในส่วนของสำนักงาน ตรวจคนเข้าเมือง ได้นำเสนอผลการปฏิบัติ ในรอบปี - ที่ประชุมให้ความสนใจ ในเรื่องการเปิด “ ศูนย์หมายจับคนร้าย ข้ามชาติ ” ใน ประเด็นแนวคิด, การ ติดต่อสื่อสาร

14 Q&A


ดาวน์โหลด ppt สรุปผลการประชุมสัมมนาเชิง ปฏิบัติการ “Seminar on Immigration Control 2010” ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น 7 – 9 ธันวาคม 2010 โดย พ. ต. อ. ชาติชาย เอี่ยมแสง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google