งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา

2 อัตราส่วน คือ การเปรียบเทียบ ปริมาณตั้งแต่สองปริมาณขึ้นไป เช่นปริมาณ a และปริมาณ b สัญลักษณ์ a : b อ่านว่า เอต่อบี

3 อัตราส่วนจำนวนปากกาต่อราคา เป็น 1 : 5 ถ้าเขียนเป็น 5 : 1 หมายความว่าอย่างไร ( ไม่ได้ เพราะมีค่าไม่เท่ากันจะทำให้ค่า ของอัตราส่วนเปลี่ยนไป )

4 การหาอัตราส่วนที่เทากันทำได้ 2 วิธี คือ 1) การหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดย ใช้หลักการคูณ 2) การหาอัตราส่วนที่เท่ากันโดย ใช้หลักการหาร

5

6

7 ให้นักเรียนหาอัตราส่วนที่เท่ากัน ต่อไปนี้,,

8 สัดส่วน คือ การเขียนประโยคที่ แสดการเท่ากันของอัตราส่วน


ดาวน์โหลด ppt นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนอง หิ้งพิทยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google