งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ

2 ระบบของอวัยวะในร่างกาย
ระบบผิวหนัง ระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบประสาท ระบบขับถ่าย ระบบย่อยอาหาร

3 องค์ประกอบของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย
ร่างกายของเราประกอบขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์จำนวนหลายพันล้านเซลล์ที่มีโครงสร้างและหน้าที่คล้ายคลึงกันมารวมเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อมีหลายชนิด แต่ละชิดมาประกอบกันเป็นอวัยวะ อวัยวะแต่ละอวัยวะจะทำหน้าที่ประสานสัมพันธ์กันรวมเรียกว่า “ระบบ” การดำเนินชีวิตประจำวันของเรามีความเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆในร่างกายทั้งสิ้น เช่น เมื่อเรารับประทานอาหาร กระบวนการตั้งแต่นักเรียนนำอาหารเข้าสู่ร่างกายจนถึงการขับถ่ายกากอาหารและของเสียออกจากร่างกาย จะมีความเกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะหลายชนิด ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ อวัยวะดังกล่าวจะทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบ เรียกว่า ระบบย่อยอาหาร

4 ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
อวัยวะของร่างกายนั้นมีมากมาย ทั้งอวัยวะที่เรามองเห็นและอวัยวะที่เรามองไม่เห็น อวัยวะที่เรามองเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกร่างกาย เช่น ปาก จมูก แขน ขา มือ เท้า อวัยวะที่เรามองไม่เห็นจะอยู่ภายในร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ ลำไส้ และต่อมต่าง ๆ ในร่างกาย

5 ระบบการทำงานของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย
ระบบผิวหนัง (Integumentary System) ระบบโครงกระดูก (Skeletal System) ระบบกล้ามเนื้อ (Muscula System) ระบบย่อยอาหาร (Digestive System) ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary System) ระบบหายใจ (Respiratory System) ระบบไหลเวียนของเลือด (Circulatory System) ระบบประสาท (Nervous System) ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System) 0ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System)

6 รูปที่ 1.1 ตำแหน่งอวัยวะภายในและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

7 อวัยวะภายนอก หน้าที่ของอวัยวะภายนอก ตา ใช้ในการมอง หู ใช้ฟังเสียง
จมูก ใช้ในการดมกลิ่น ปาก ใช้ในการรับประทานอาหาร พูด มือ แขน ใช้ในการหยิบจับ เท้า ขา ใช้ในการเคลื่อนที่

8 การดูแลระบบหายใจ อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์
2. ไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ในบริเวณที่มีผู้สูบบุหรี่ 3. ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกายแข็งแรงอยู่เสมอ รักษาความอบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ 5. ถ้าอยู่ในที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ ควรใช้ผ้าปิดปาก และปิดจมูก 6. เวลาไอ จาม หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย ควรใช้ผ้าปิดปาก และปิดจมูก เมื่อเกิดความผิดปรกติของระบบหายใจควรรีบไปพบแพทย์ทันที

9 แหล่งอ้างอิง หน้าที่ของอวัยวะภายนอก bangkeaw.krupuchong.com/watyai/thai11.ppt วันที่สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556 ระบบของอวัยวะในร่างกาย วันที่สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google