งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ

3 ระบบผิวหนังระบบหายใจ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบย่อยอาหารระบบขับถ่าย ระบบประสาท ระบบของอวัยวะในร่างกาย

4 องค์ประกอบของระบบอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ร่างกายของเราประกอบขึ้นจากหน่วยที่เล็กที่สุด คือ เซลล์จำนวนหลายพันล้านเซลล์ที่มีโครงสร้างและหน้าที่ คล้ายคลึงกันมารวมเป็นเนื้อเยื่อ เนื้อเยื่อมีหลายชนิด แต่ละ ชิดมาประกอบกันเป็นอวัยวะ อวัยวะแต่ละอวัยวะจะทำหน้าที่ ประสานสัมพันธ์กันรวมเรียกว่า “ ระบบ ” การดำเนิน ชีวิตประจำวันของเรามีความเกี่ยวข้องกับระบบการทำงานของ อวัยวะต่าง ๆในร่างกายทั้งสิ้น เช่น เมื่อเรารับประทานอาหาร กระบวนการตั้งแต่นักเรียนนำอาหารเข้าสู่ร่างกายจนถึงการ ขับถ่ายกากอาหารและของเสียออกจากร่างกาย จะมีความ เกี่ยวข้องกับการทำงานของอวัยวะหลายชนิด ได้แก่ ปาก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ลำไส้เล็ก ลำไส้ใหญ่ อวัยวะ ดังกล่าวจะทำงานประสานสัมพันธ์กันเป็นระบบ เรียกว่า ระบบ ย่อยอาหาร

5 ระบบการทำงานของอวัยวะ ต่าง ๆ ในร่างกาย อวัยวะของร่างกายนั้นมีมากมาย ทั้งอวัยวะ ที่เรามองเห็นและอวัยวะที่เรามองไม่เห็น อวัยวะที่ เรามองเห็นส่วนใหญ่จะอยู่ภายนอกร่างกาย เช่น ปาก จมูก แขน ขา มือ เท้า อวัยวะที่เรามอง ไม่เห็นจะอยู่ภายในร่างกาย เช่น สมอง หัวใจ ลำไส้ และต่อมต่าง ๆ ในร่างกาย

6  ระบบผิวหนัง (Integumentary System)  ระบบโครงกระดูก (Skeletal System)  ระบบกล้ามเนื้อ (Muscula System)  ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)  ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (Urinary System)  ระบบหายใจ (Respiratory System)  ระบบไหลเวียนของเลือด (Circulatory System)  ระบบประสาท (Nervous System)  ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)  0 ระบบต่อมไร้ท่อ (Endocrine System) ระบบการทำงานของอวัยวะ ต่าง ๆ ในร่างกาย

7 รูปที่ 1.1 ตำแหน่งอวัยวะภายในและส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย

8 อวัยวะภายนอก หน้าที่ของอวัยวะ ภายนอก ตา ใช้ในการมอง หู ใช้ฟังเสียง จมูก ใช้ในการดมกลิ่น ปาก ใช้ในการ รับประทานอาหาร พูด มือ แขน ใช้ในการหยิบ จับ เท้า ขา ใช้ในการ เคลื่อนที่

9 การดูแลระบบหายใจ 1. อยู่ในสถานที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ 2. ไม่สูบบุหรี่และไม่อยู่ในบริเวณที่มีผู้สูบบุหรี่ 3. ออกกำลังกายอย่างเพียงพอเพื่อให้ร่างกาย แข็งแรงอยู่เสมอ 4. รักษาความ อบอุ่นของร่างกายอยู่เสมอ 5. ถ้าอยู่ในที่มีฝุ่นละอองหรือควันบุหรี่ ควรใช้ผ้า ปิดปาก และปิดจมูก 6. เวลาไอ จาม หรือคลุกคลีกับผู้ป่วย ควรใช้ผ้าปิด ปาก และปิดจมูก 7. เมื่อเกิดความผิดปรกติของระบบหายใจควรรีบ ไปพบแพทย์ทันที

10 แหล่งอ้างอิง หน้าที่ของอวัยวะ ภายนอก bangkeaw.krupuchong.com/watyai/thai11.ppt วันที่สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556 ระบบของอวัยวะในร่างกาย ระบบของอวัยวะในร่างกาย www.pil.in.th/ วันที่สืบค้น 21 กุมภาพันธ์ 2556www.pil.in.th/


ดาวน์โหลด ppt หน่วยการเรียนรู้ เรียนรู้ตัวเรา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดย ณัฐพล ระวิ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google