งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอน เรื่อง เรียน รู้ตัวเรา นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอน เรื่อง เรียน รู้ตัวเรา นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอน เรื่อง เรียน รู้ตัวเรา นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )

2 อวัยวะภายนอก อวัยวะภายนอกร่างกาย สามารถมองเห็นและสัมผัสได้ ซึ่งแต่ ละอวัยวะจะมีตำแหน่ง และลักษณะที่ แตกต่างกัน ตา หู จมูก คอและ ผม คอคอ ตาตา หู จมู ก

3 ลักษณะและความสำคัญ ของอวัยวะตา ตา เป็นอวัยวะภายนอกที่สำคัญ เรา ควรรักษาดวงตาอย่างถูกวิธี หากรู้สึกว่า เกิดความผิดปกติกับดวงตา ควรรีบบอก ผู้ปกครองหรือคุณพ่อคุณแม่ให้พาไป ปรึกษาและรับการดูแลรักษาจากจักษุ แพทย์

4 ลักษณะและความสำคัญ ของอวัยวะหู หู เป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับฟังเสียง ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวเรา คนเรามีหู 2 หู ซึ่งหากเกิดความผิดปกติขึ้นกับอวัยวะหู อาจทำให้เกิดอาการหูหนวกได้ วิธีการ ดูแลรักษาอวัยวะหูที่ถูกต้องจึงมี ความสำคัญต่อคนเรา

5 ลักษณะและความสำคัญ ของอวัยวะจมูก จมูก เป็นอวัยวะที่ใช้ในการหายใจ และรับกลิ่น โดยผ่านรูจมูกทั้ง 2 ข้างใน ช่องจมูก การดูแลรักษาอวัยวะจมูกด้วย วิธีการที่ถูกต้องเหมาะสมจึงเป็นสิ่งสำคัญ ที่เราต้องเรียนรู้และทำความเข้าใจ

6 ลักษณะและความสำคัญ ของอวัยวะจมูก ปาก ฟัน และลิ้นเป็นอวัยวะ ภายนอกที่สำคัญอีกส่วนหนึ่ง ปากเป็น อวัยวะที่ใช้กินอาหารและใช้พูดคุย ฟัน เป็นอวัยวะที่ช่วยบดเคี้ยวอาหารที่กินให้ ละเอียดก่อนกลืน และลิ้นเป็นอวัยวะที่ ช่วยในการรับรสอาหาร

7 แหล่งอ้างอิง - http://www.dla.go.th/work/ppt/i ndex.jsp - http://blog.school.net.th/blogs/prasitporn. php/2009/01/14/-90 - http://taamkru.com/th/

8 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฏร์บำรุง ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอน เรื่อง เรียน รู้ตัวเรา นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่า ยอิงราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google