งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

MAMMOTH GAME เริ่มต้นด้วยลูกเต๋า 20 ลูก ลูกเต๋าแต่ละลูก แทนแมมมอธ 1 ตัว การทอยลูกเต๋าแต่ละครั้ง หมายถึง เวลาผ่านไป 1 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "MAMMOTH GAME เริ่มต้นด้วยลูกเต๋า 20 ลูก ลูกเต๋าแต่ละลูก แทนแมมมอธ 1 ตัว การทอยลูกเต๋าแต่ละครั้ง หมายถึง เวลาผ่านไป 1 ปี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 MAMMOTH GAME

3 เริ่มต้นด้วยลูกเต๋า 20 ลูก ลูกเต๋าแต่ละลูก แทนแมมมอธ 1 ตัว การทอยลูกเต๋าแต่ละครั้ง หมายถึง เวลาผ่านไป 1 ปี

4 กฎสำหรับ เกมที่ 1 แต้มบนลูกเต๋าที่ปรากฏ หมายถึง 1 = แมมมอธเกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะโรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะอดอาหาร 4 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิตรอดต่อไป 5 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิตรอดต่อไป 6 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิตรอดต่อไป

5 ตัวเลขที่ปรากฏบนหน้าลูกเต๋าแต่ละลูก หมายถึง ชะตาชีวิตของแมมมอธแต่ละตัว กฎสำหรับ เกมที่ 1: 1 = แมมมอธ เกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะโรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะอด อาหาร 4 5 6 แมมมอธยังคงมีชีวิต รอดต่อไป

6 1 = แมมมอธเกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะ โรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะ อดอาหาร 4 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป 5 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป 6 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป เริ่มต้น ตัว 20

7 1 = แมมมอธเกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะ โรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะ อดอาหาร 4 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป 5 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป 6 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป เริ่มต้น ตัว 20 ผ่านไป 1 ปี แมมมอธ ตัว มี ชีวิตรอด 1 2 3 1 18 2 2 … 3 … 4 … 5 … 6 … เล่นซ้ำแบบเดิมจนครบ 20 ปี หรือจนกว่า แมมมอธจะสูญพันธ์

8 D B A คิดว่ากราฟจากเกมที่ 1 น่าจะออกมาเป็นแบบไหน ? LINEAR GROWTH LINEAR DECAY C EXPONENTIAL GROWTHEXPONENTIAL DECAY

9 1 = แมมมอธเกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะ โรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะ อดอาหาร 4 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป 5 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป 6 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิต รอดต่อไป เริ่มต้น ตัว 20 เกมที่ 2

10 กฎสำหรับ เกมที่ 2 แต้มบนลูกเต๋าที่ปรากฏ หมายถึง 1 = แมมมอธเกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะโรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะอดอาหาร 4 = แมมมอธตาย เพราะถูกมนุษย์ล่า 5 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิตรอดต่อไป 6 = แมมมอธ ยังคงมีชีวิตรอดต่อไป

11 กฎสำหรับเกมที่ 2: 1 = แมมมอธเกิดใหม่ 2 = แมมมอธตาย เพราะโรคระบาด 3 = แมมมอธตาย เพราะอด อาหาร 4 = แมมมอธตาย เพราะถูกล่าโดย มนุษย์ 5 6 = แมมมอธยังคงมีชีวิต รอดต่อไป เริ่มเล่นทอยลูกเต๋าอีกครั้ง ด้วยกฎใหม่สำหรับเกมที่ 2

12 D B A คราวนี้ คิดว่ากราฟจากเกมที่ 2 น่าจะออกมาเป็นแบบไหน ? LINEAR GROWTH LINEAR DECAY C EXPONENTIAL GROWTHEXPONENTIAL DECAY

13


ดาวน์โหลด ppt MAMMOTH GAME เริ่มต้นด้วยลูกเต๋า 20 ลูก ลูกเต๋าแต่ละลูก แทนแมมมอธ 1 ตัว การทอยลูกเต๋าแต่ละครั้ง หมายถึง เวลาผ่านไป 1 ปี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google