งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2008 คุณเคยมีความรู้สึกกระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2008 คุณเคยมีความรู้สึกกระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไหม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2008

3 คุณเคยมีความรู้สึกกระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไหม

4 ในหัวใจของคุณเคยมี ความปรารถนาอย่าง แรงกล้าที่จะโอบกอด ความยิ่งใหญ่อัน ไร้ขอบเขตบ้างไหม

5 หรือว่าบางทีคุณเคยมีความรู้สึก ลึกๆไม่พอใจ ในสิ่งที่คุณทำ หรือ ในสิ่งที่คุณเป็นอยู่บ้างไหม?

6 หากคุณเป็นเช่นนั้น คุณจะต้องดีใจอย่างแน่นอนที่ทราบว่าจะต้องทำอย่างไร คุณจึงจะได้พบสิ่งที่คุณต้องการ นั่นคือ บางสิ่งบางอย่างที่ไม่ทำให้ แต่ละวันของคุณเต็มไปด้วยความหดหู่ หรือเปล่าประโยชน์...

7 ในพระวรสารมีพระวาจาประโยคหนึ่งที่ช่วยให้เราได้คิด ได้เข้าใจ พระวาจานี้ จะช่วยให้เราได้พบกับความตื่นเต้นยินดี เพราะพระวาจานี้บอกเราว่า เราจะต้องทำอะไรในชีวิต พระวาจาประโยคนี้เป็นข้อสรุปบัญญัติของ พระเป็นเจ้าที่ทรงปรารถนาประทับตราไว้ในดวงใจมนุษย์แต่ละคน ประโยคนี้ก็คือ

8 "ท่านอยากให้เขา ทำกับท่านอย่างไร ก็จง ทำอย่างนั้นกับเขาเถิด นี่คือธรรมบัญญัติและ คำสอนของบรรดา ประกาศก" (มธ.7,12)

9 พระวาจาประโยคนี้ถือได้ว่าเป็น “กฎทอง”

10 ในโลกตะวันออกมีนักปราชญ์ ชาวจีนที่มีชื่อเสียงกล่าวถึง “กฎ ทอง” นี้เช่นกัน นอกจากนี้ยังพบ “กฎทอง” ในหลักคำสอนของ ศาสนาใหญ่ๆทุกศาสนา “กฎทอง”ที่พระเยซูเจ้าทรงนำมานั้นเป็นที่ รู้จักกันมานานแล้ว และยังมีบันทึกไว้ใน พระคัมภีร์เดิม ทั้งหมดนี้ทำให้เห็นถึงสิ่งที่อยู่ใน หัวใจของพระเป็นเจ้าว่า พระองค์ ทรงปรารถนาที่จะให้กฎนี้เป็นกฎ หลักในการดำเนินชีวิตของ มนุษย์ทุกคน

11 ให้เราอ่านซ้ำดูอีกที พระสุรเสียงของพระเป็นเจ้าที่อยู่ในตัวเราจะบอกเราว่า เราจะต้องรักอย่างไรในแต่ละสถานการณ์นั้นๆ

12 "ท่านอยากให้ เขาทำกับท่าน อย่างไร ก็จงทำ อย่างนั้น กับเขาเถิด"

13 กับพี่น้องที่เราจะพบในแต่ละวัน เราก็จงรักเขาอย่างนี้ จงจินตนาการว่าเราอยู่ในสภาพของเขา เราอยากให้ผู้อื่นปฏิบัติอย่างไร เราก็จงปฏิบัติต่อเขาอย่างนั้น

14 เสียงของพระเจ้าที่อยู่ในเรา จะบอกเราเองว่า เราจะแสดง ความรักต่อผู้อื่นอย่างไร ในแต่ละสถานการณ์

15 เขาหิวหรือ จงคิดว่า เป็นตัวเราที่กำลังหิว จงให้อาหารกับเขา

16 เขาได้รับความอยุติธรรมหรือ เป็นตัวเราเอง ที่กำลังได้รับความอยุติธรรมนั้น

17 เขากำลังอยู่ในความมืดมน ไม่มีทางออกหรือ ก็คือตัวเรานั่นเอง ดังนั้น จงปลอบโยน ร่วมทุกข์กับเขา และจงอย่านิ่งเฉยจนกว่าความมืดมน จะเปลี่ยนเป็นความสว่างและความบรรเทา

18 เขาเป็นคนพิการหรือ จงรักเขาให้มากจนแทบจะว่ากายใจของเราเป็นคน พิการเสียเอง ความรักจะบอกเราให้ช่วยเขา จนเขาไม่รู้สึกแตกต่างจาก คนอื่น และที่จริงแล้ว สิ่งที่เขาได้รับ เป็นพระพรของพระเจ้าต่างหาก เพราะเราคริสตชนทราบดีถึงคุณค่าแห่งความทุกข์

19 เราจงปฏิบัติเช่นนี้กับทุกคน ไม่ว่าเขาจะน่ารัก หรือไม่ เยาว์วัยหรือสูงอายุ ศัตรูหรือมิตร คนร่วมชาติหรือต่างชาติ สวยหรือไม่สวย พระวรสารครอบคลุมถึงทุกคน

20 ดิฉันรู้สึกคล้ายได้ยิน เสียงคร่ำครวญว่า ยาก ดิฉันเข้าใจดี พระวรสารตอนนี้เป็น ถ้อยคำธรรมดา แต่ก็เรียกร้อง การเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างมาก แนวความคิด และการปฏิบัติของ เรายังห่างไกลจาก พระวรสารนัก

21 จงกล้าหาญ และลองปฏิบัติดูหากเราปฏิบัติได้หนึ่งวัน เราจะรู้สึกว่ามี คุณค่าเทียบได้ทั้งชีวิต เมื่อถึงตอนเย็น เราแทบจะจำตนเองไม่ได้

22 ความยินดีจะท่วมท้นในจิตใจ เราจะรู้สึกว่ามีพลัง รู้สึกว่าพระเจ้า ประทับอยู่กับเรา เพราะพระเจ้าทรงอยู่เคียงข้างผู้ที่รัก และแต่ละวันๆก็จะเป็นวันที่เต็มบริบูรณ์เช่นนั้น

23 บางครั้งบางคราวเราอาจรู้สึกเฉื่อยชาลง ท้อแท้ อยากเลิก อยากหันกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆ

24 อย่าเป็นอันขาด จงเข้มแข็งไว้ พระเจ้า จะทรงประทานพระหรรษทานช่วยเรา จงเริ่มใหม่เสมอด้วยความอดทนของเรา เราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงค่อยๆเกิด ขึ้นกับสังคมรอบๆตัวเรา

25 เราจะเห็นว่าพระวรสารทำให้ชีวิตน่าสนใจ ทำให้โลกสว่างไสว ให้รสชาติกับชีวิต และให้หลักเกณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาได้ทุกอย่าง

26 จงอย่ารู้สึกสบายใจจนกว่าจะได้แบ่งปันประสบการณ์พิเศษนี้กับคนอื่น กับเพื่อนๆ ที่เรารู้ว่าเขาเข้าใจเรา กับญาติมิตร หรือกับคนที่ เราอยากแบ่งปัน ความหวังใหม่จะเกิดขึ้นอีกครั้ง

27 "ท่านอยากให้ เขาทำกับท่าน อย่างไร ก็จง ทำอย่างนั้น กับเขาเถิด" “พระวาจาทรงชีวิต” ประจำเดือน จัดทำโดยคณะโฟโคลาเร คำอธิบายโดย เตียร่า ลูบิค กราฟฟิก โดย Anna Lollo ด้วยความร่วมมือจาก Fr. Placido D’Omina Anna LolloPlacido D’OminaAnna LolloPlacido D’Omina (ซิซิลี - ประเทศอิตาลี)


ดาวน์โหลด ppt พระวาจา ทรง ชีวิต กรกฎาคม 2008 คุณเคยมีความรู้สึกกระหายอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไหม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google