งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... มยุรี ยกตรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... มยุรี ยกตรี."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... มยุรี ยกตรี

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 สิทธิเด็ก หมายถึง • สิ่งที่ยุติธรรม เป็นสิทธิ พื้นฐานที่เด็กทุกคนพึง ได้รับในฐานะที่เป็นมนุษย์ คนหนึ่ง

26 1. การอยู่รอด • อาหาร • สุขภาพอนามัย • การเลี้ยงดู • ความรัก 1. การอยู่รอด • อาหาร • สุขภาพอนามัย • การเลี้ยงดู • ความรัก 2. การปกป้อง คุ้มครอง • ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ • ไม่ถูกทำร้าย / ไม่ถูก ทอดทิ้ง • ได้มีชื่อ / สัญชาติ • ไม่ถูกเอาเปรียบ • ไม่เป็นเครื่องมือ แสวงหาประโยชน์ 2. การปกป้อง คุ้มครอง • ไม่ถูกเลือกปฏิบัติ • ไม่ถูกทำร้าย / ไม่ถูก ทอดทิ้ง • ได้มีชื่อ / สัญชาติ • ไม่ถูกเอาเปรียบ • ไม่เป็นเครื่องมือ แสวงหาประโยชน์ 3. การพัฒนา • ได้เล่น • ได้พักผ่อน • ได้เรียน • ได้พัฒนาสุขภาพ • ได้พัฒนาศักยภาพ 3. การพัฒนา • ได้เล่น • ได้พักผ่อน • ได้เรียน • ได้พัฒนาสุขภาพ • ได้พัฒนาศักยภาพ 4. การมีส่วนร่วม • ได้เลือกในการใช้ชีวิต • ได้เลือกอนาคต / ความ เป็นอยู่ • ได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน 4. การมีส่วนร่วม • ได้เลือกในการใช้ชีวิต • ได้เลือกอนาคต / ความ เป็นอยู่ • ได้มีส่วนร่วมในการ พัฒนาชุมชน อนุสัญ ญา ว่าด้วย สิทธิ เด็ก อนุสัญ ญา ว่าด้วย สิทธิ เด็ก

27 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิ มนุษยชน -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก ระดับ โลก รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 และ 2550 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ.2546 รัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย พ. ศ. 2540 และ 2550 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ. ศ.2546 เด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไทย

28 1. ยังไม่ครบ สิบแปดปี พวก หนูนี้ชื่อว่า “ เด็ก ”

29 2. ต้องคุ้มครอง หนูแต่เล็ก ไม่ว่าเด็กชาติ ใดๆ

30 3. สิทธิหนู มั่นคง พร้อม ดำรงชีวีได้

31 4. ทะเบียนเกิด ต้องมีไว้ ทั้ง สัญชาติ ชื่อ - สกุล

32 5. ขอหนูอยู่กับ พ่อแม่ เพื่อรัก แท้คอย เกื้อหนุน

33 6. คนรอบข้าง คอยเจือจุน ให้ สิทธิ์หนูได้ พูดจา

34 7. หนูมีสิทธิ บอกให้รู้ สิทธิ ฟัง ดู คิด นานา

35 8. หนูมีสิทธิจะ คบค้า มีสิทธิรวมกลุ่ม เพื่อนกัน

36 9. ให้หนูได้ ข่าวสาร เพื่อปฏิภาณ ทุกทุกวัน

37 10. โปรด ไตร่ตรอง อย่าหุนหันก่อน รับหนูไว้ดูแล

38 11. ความพิการ ใช่อุปสรรค ปิด กั้นรักให้ท้อแท้

39 12. สุขภาพต้อง ตรวจแก้ ขจัด โรค โศกพ้นไป

40 13. หนูมีสิทธิได้ เล่าเรียน เร่ง พากเพียรจน เติบใหญ่

41 14. และมีสิทธิจะ หย่อนใจ ร่วม สร้างสรรค์สิ่งดี งาม

42 15. แรงงานหนู อย่ากดขี่ สิทธิ หนูมีอย่า คุกคาม

43 16. ยาเสพย์ติดสิ่ง เลวทราม อย่า หลอกล่อพอกันที

44 17. ล่อลวงทำ สิ่งชั่ว ขายเนื้อตัว น่า บัดสี

45 18. กักขังถูกทุบ ตี สิ่งเหล่านี้ต้อง คุ้มครอง

46 19. ผู้ใหญ่เขา รบกัน ขอหนูนั้นอย่า เกี่ยวข้อง

47 20. เด็กร้องขอให้ ปรองดอง ร่วมคุ้มครองสิทธิ เด็กเอย

48


ดาวน์โหลด ppt โดย... มยุรี ยกตรี.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google