งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศีลล้างบาป : ไม่ใช่... มนตร์ดำ... หรือ... ไสยศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ( ทันตาเห็น ) เพราะ ศีลล้างบาป... ได้ทำลายความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นลูกของพระเจ้า...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศีลล้างบาป : ไม่ใช่... มนตร์ดำ... หรือ... ไสยศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ( ทันตาเห็น ) เพราะ ศีลล้างบาป... ได้ทำลายความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นลูกของพระเจ้า..."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ศีลล้างบาป : ไม่ใช่... มนตร์ดำ... หรือ... ไสยศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ( ทันตาเห็น ) เพราะ ศีลล้างบาป... ได้ทำลายความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นลูกของพระเจ้า... ไม่ทำลาย.. ธรรมชาติ.. ของความเป็นมนุษย์ พระเยซูผู้กลับคืนชีพ คือ : พระเยซูคนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม ชีวิตใหม่ : เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง... เราถูกเปลี่ยนชีวิต ( ชีวิตเก่าถูกทำลาย.. ชีวิตที่เป็น... ทาสของปีศาจและบาป.. เราถูกสวมชีวิตของพระเยซูเจ้า.. เข้าไปแทนที่ )

3 “ ความเชื่อในการกลับคืนชีพพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า... เปลี่ยนแปลงตัวเรา... และ... ส่งผลให้เราสามารถดำเนินชีวิตใน วิถีทางแห่งปัสกาอย่างต่อเนื่อง ” พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสว่า “ คริสตชนทุกคน ในทุกชุมชน ผู้ที่เชื่อว่าพระธรรมล้ำลึก แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า และการฟื้นฟู ความคิดของคนใหม่ จะต้องเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตใหม่ที่ได้รับ ในวันปัสกานี้ ”

4 ชีวิตใหม่นี้ หรือ... สิ่งจริงนี้... เราไม่สามารถสัมผัสได้ ด้วย... ประสาทสัมผัส • • สิ่งจริงนี้ เป็นพลังซ่อนเร้นในตัวเรา ที่เราต้องออก กำลัง (exercise) ให้..ชีวิตใหม่นี้..ปรากฏออกมาภายนอก..ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง,ปฏิรูป, ฟื้นฟูตนเอง • • การกลับใจ คือ ทำลายตัวตนเก่า, สร้างตัวตนใหม่ ( เป็นการทำลายพลังแฝงเร้นของชีวิตเก่า ) • • ต้องใช้เวลาและความพากเพียร...พยายามทุกวัน ตลอดชีวิต

5 New life เป็นสิ่ง ที่ค่อยเป็น ค่อยไป และ ค่อยๆ สร้างให้ เกิดขึ้น เป็นศีลล้างบาปที่ ทำลาย.. ความเป็นมนุษย์ ธรรมดา ให้กลายเป็น... ลูกของพระ เจ้า แต่.. ไม่ทำลาย.. ธรรมชาติของ ความเป็นมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt ศีลล้างบาป : ไม่ใช่... มนตร์ดำ... หรือ... ไสยศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ( ทันตาเห็น ) เพราะ ศีลล้างบาป... ได้ทำลายความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นลูกของพระเจ้า...

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google