งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คริสตชนใหม่ New Christian วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คริสตชนใหม่ New Christian วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กทม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คริสตชนใหม่ New Christian วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กทม.

2 พระเยซูผู้กลับคืนชีพ คือ : พระเยซูคนเดิม ที่ไม่เหมือนเดิม
ศีลล้างบาป : ไม่ใช่...มนตร์ดำ...หรือ...ไสยศาสตร์ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ( ทันตาเห็น ) เพราะ ศีลล้างบาป...ได้ทำลายความเป็นมนุษย์ให้กลายเป็นลูกของพระเจ้า ...ไม่ทำลาย..ธรรมชาติ..ของความเป็นมนุษย์ ชีวิตใหม่ : เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริง...เราถูกเปลี่ยนชีวิต (ชีวิตเก่าถูกทำลาย..ชีวิตที่เป็น...ทาสของปีศาจและบาป ..เราถูกสวมชีวิตของพระเยซูเจ้า..เข้าไปแทนที่ )

3 พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ตรัสว่า
“ ความเชื่อในการกลับคืนชีพพระชนมชีพของพระเยซูเจ้า ... เปลี่ยนแปลงตัวเรา ...และ... ส่งผลให้เราสามารถดำเนินชีวิตใน วิถีทางแห่งปัสกาอย่างต่อเนื่อง ” “ คริสตชนทุกคน ในทุกชุมชน ผู้ที่เชื่อว่าพระธรรมล้ำลึก แห่งการกลับคืนพระชนมชีพของพระเยซูคริสตเจ้า และการฟื้นฟู ความคิดของคนใหม่ จะต้องเป็นประจักษ์พยานถึงชีวิตใหม่ที่ได้รับ ในวันปัสกานี้ ”

4 ชีวิตใหม่นี้ หรือ...สิ่งจริงนี้... เราไม่สามารถสัมผัสได้ ด้วย...ประสาทสัมผัส สิ่งจริงนี้ เป็นพลังซ่อนเร้นในตัวเรา ที่เราต้องออกกำลัง (exercise) ให้..ชีวิตใหม่นี้..ปรากฏออกมาภายนอก ..ด้วยกระบวนการเปลี่ยนแปลง ,ปฏิรูป ,ฟื้นฟูตนเอง การกลับใจ คือ ทำลายตัวตนเก่า , สร้างตัวตนใหม่ ( เป็นการทำลายพลังแฝงเร้นของชีวิตเก่า ) ต้องใช้เวลาและความพากเพียร...พยายามทุกวันตลอดชีวิต

5 New life เป็นสิ่งที่ค่อยเป็น ค่อยไป และ ค่อยๆ สร้างให้เกิดขึ้น
เพราะฉะนั้น ชีวิตใหม่ ชีวิตใหม่ เป็นศีลล้างบาปที่ทำลาย.. ความเป็นมนุษย์ธรรมดา ให้กลายเป็น... ลูกของพระเจ้า แต่..ไม่ทำลาย.. ธรรมชาติของความเป็นมนุษย์


ดาวน์โหลด ppt คริสตชนใหม่ New Christian วัดแม่พระฟาติมา ดินแดง กทม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google