งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ของการประเมินผล การศึกษา A = 4.0 B + = 3.5 B = 3.0 C + = 2.5 C = 2.0 D+ = 1.5 D = 1 F = 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ของการประเมินผล การศึกษา A = 4.0 B + = 3.5 B = 3.0 C + = 2.5 C = 2.0 D+ = 1.5 D = 1 F = 0."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ของการประเมินผล การศึกษา A = 4.0 B + = 3.5 B = 3.0 C + = 2.5 C = 2.0 D+ = 1.5 D = 1 F = 0

2 การคิดแต้มเฉลี่ย ผลรวมแต้มที่ได้ หาร ผลรวม หน่วยกิต = แต้มเฉลี่ย

3 การคิดแต้มเฉลี่ย หน่วยกิต คูณ ผลการศึกษา = แต้มที่ได้ ตย. เช่น 3 x 3 = 9 จำนวน หน่วยกิต ผล การศึกษา คือ B = 3 แต้มที่ได้

4 ตัวอย่างการคิดแต้มเฉลี่ย  รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน รวม หน่วยกิต 5 4 3 2 6 = 20 ผลการศึกษา B C D F A แต้มที่ได้ 15 8 3 0 24 = 50  50 / 20 = 2.50 แต้ม เฉลี่ย ประจำ ภาค

5 การคิดแต้มเฉลี่ยสะสม แต้มรวมภาคต้น บวก แต้มรวม ภาคปลาย หน่วยกิตรวมภาคต้น บวก หน่วยกิตรวมภาคปลาย แต้มเฉลี่ยสะสม หาร =

6 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่อน ปรนให้คำนวณแต้มเฉลี่ย โดยนำผลการศึกษาครั้ง สุดท้ายมาคิดเท่านั้น ผล การศึกษาเดิมและหน่วยกิต ที่เคยเรียนไว้ ( เฉพาะ รายวิชาที่เรียนซ้ำ ) จะไม่ นำมาคิด


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ของการประเมินผล การศึกษา A = 4.0 B + = 3.5 B = 3.0 C + = 2.5 C = 2.0 D+ = 1.5 D = 1 F = 0.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google