งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา
A = 4.0 B + = 3.5 B = 3.0 C + = 2.5 C = 2.0 D+ = 1.5 D = 1 F = 0

2 ผลรวมแต้มที่ได้ หาร ผลรวมหน่วยกิต
การคิดแต้มเฉลี่ย ผลรวมแต้มที่ได้ หาร ผลรวมหน่วยกิต = แต้มเฉลี่ย

3 หน่วยกิต คูณ ผลการศึกษา = แต้มที่ได้
การคิดแต้มเฉลี่ย หน่วยกิต คูณ ผลการศึกษา = แต้มที่ได้ ตย. เช่น x = 9 จำนวนหน่วยกิต แต้มที่ได้ ผลการศึกษา คือ B = 3

4 ตัวอย่างการคิดแต้มเฉลี่ย
รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน รวม หน่วยกิต = 20 ผลการศึกษา B C D F A แต้มที่ได้ = 50 50 / 20 = 2.50 แต้มเฉลี่ยประจำภาค

5 การคิดแต้มเฉลี่ยสะสม
แต้มรวมภาคต้น บวก แต้มรวมภาคปลาย หน่วยกิตรวมภาคต้น บวก หน่วยกิตรวมภาคปลาย แต้มเฉลี่ยสะสม หาร =

6 มหาวิทยาลัยมหิดลได้ผ่อนปรนให้คำนวณแต้มเฉลี่ยโดยนำผลการศึกษาครั้งสุดท้ายมาคิดเท่านั้น ผลการศึกษาเดิมและหน่วยกิตที่เคยเรียนไว้ (เฉพาะรายวิชาที่เรียนซ้ำ) จะไม่นำมาคิด


ดาวน์โหลด ppt สัญลักษณ์ของการประเมินผลการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google