งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิธีทำ จากตาราง ตัวอย่างที่ 2.16. วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิธีทำ จากตาราง ตัวอย่างที่ 2.16. วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิธีทำ จากตาราง ตัวอย่างที่ 2.16

2 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ตัวอย่างที่ 2.16

3 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} ตัวอย่างที่ 2.16

4 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ตัวอย่างที่ 2.16

5 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 ตัวอย่างที่ 2.16

6 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 ตัวอย่างที่ 2.16

7 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 ตัวอย่างที่ 2.16

8 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 P(A) = 6/36 = 0.1667 ตัวอย่างที่ 2.16

9 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 P(A) = 6/36 = 0.1667 ตัวอย่างที่ 2.16

10 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 P(A) = 6/36 = 0.1667 B แทนผลบวกของแต้มเป็น 11 B = {(5,6),(6,5)} ตัวอย่างที่ 2.16

11 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 P(A) = 6/36 = 0.1667 B แทนผลบวกของแต้มเป็น 11 B = {(5,6),(6,5)} P(B) = 2/36 = 0.0556 ตัวอย่างที่ 2.16

12 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 P(A) = 6/36 = 0.1667 B แทนผลบวกของแต้มเป็น 11 B = {(5,6),(6,5)} P(B) = 2/36 = 0.0556 P( ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11) = P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B) ตัวอย่างที่ 2.16

13 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ก. ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11 ให้ A แทนผลบวกของแต้มเป็น 7 A = {(1,6),(2,5),(3,4),(4,3),(5,2),(6,1)} n(A) = 6 P(A) = 6/36 = 0.1667 B แทนผลบวกของแต้มเป็น 11 B = {(5,6),(6,5)} P(B) = 2/36 = 0.0556 P( ผลบวกของแต้มเป็น 7 หรือ 11) = P(A  B) = P(A) + P(B) – P(A  B) = 0.1667 + 0.0556 – 0 = 0.2223 ตัวอย่างที่ 2.16

14 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ข. ผลบวกของแต้มไม่ น้อยกว่า 3 ให้ A แทนผลบวกแต้มน้อยกว่า 3 ตัวอย่างที่ 2.16

15 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ข. ผลบวกของแต้มไม่ น้อยกว่า 3 ให้ A แทนผลบวกแต้มน้อยกว่า 3 ตัวอย่างที่ 2.16

16 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ข. ผลบวกของแต้มไม่ น้อยกว่า 3 ให้ A แทนผลบวกแต้มน้อยกว่า 3 A = {(1,1)} n(A) = 1 ดังนั้น P(A) = 1/36 ตัวอย่างที่ 2.16

17 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ข. ผลบวกของแต้มไม่ น้อยกว่า 3 ให้ A แทนผลบวกแต้มน้อยกว่า 3 A = {(1,1)} n(A) = 1 ดังนั้น P(A) = 1/36 ดังนั้น A ’ แทนผลบวกแต้มไม่น้อยกว่า 3 ตัวอย่างที่ 2.16

18 วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6) 4 (4,1)(4,2)(4,3)(4,4)(4,5)(4,6) 5 (5,1)(5,2)(5,3)(5,4)(5,5)(5,6) 6 (6,1)(6,2)(6,3)(6,4)(6,5)(6,6) ถ้า S แทนแซมเปิลสเปซของ การโนลูกเต๋า 2 ลูก จะได้ว่า S = {(1,1),(1,2),…,(6,6)} n(S) = 36 ข. ผลบวกของแต้มไม่ น้อยกว่า 3 ให้ A แทนผลบวกแต้มน้อยกว่า 3 A = {(1,1)} n(A) = 1 ดังนั้น P(A) = 1/36 ดังนั้น A ’ แทนผลบวกแต้มไม่น้อยกว่า 3 จาก P(A’ ) = 1 – P(A) ดังนั้น P(A ’ ) = 1 – 1/36 = 35/36 ตัวอย่างที่ 2.16


ดาวน์โหลด ppt วิธีทำ จากตาราง ตัวอย่างที่ 2.16. วิธีทำ ลูกเต๋า ลูกที่ 1 ลูกเต๋าลูกที่ 2 123456 1 (1,1)(1,2)(1,3)(1,4)(1,5)(1,6) 2 (2,1)(2,2)(2,3)(2,4)(2,5)(2,6) 3 (3,1)(3,2)(3,3)(3,4)(3,5)(3,6)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google