งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่ นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่ นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม

4 ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่ นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

5

6 สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรม หรือสิ่งแวดล้อม ประดิษฐ์ หรือมนุษย์เสริมสร้างขึ้น

7 เกม 4 ตัวเลือก เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

8 วิธีเล่น เกม 1. อ่านคำถามให้เข้าใจ และ เลือกตอบโดยการคลิกที่ตัวเลขหน้า คำตอบ 2. เมื่อคลิกตอบแล้วจะมีเฉลยขึ้นมา ว่า ถูกหรือผิด 3. ไม่ว่าถูกหรือผิดให้คลิกตรงลูกศร

9 1 1 2 ประเภท 2 2 3 ประเภท 3 3 4 4 4 ประเภท 5 ประเภท

10 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

11 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

12 ถูกต้ อง เก่งมากครับ

13 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

14 1 1 2 2 3 3 4 4 พลังงาน จากดวงอาทิตย์ ป่าไม้ สัตว์ป่า ความอุดมสมบูรณ์ของดิน

15 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

16 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

17 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

18 ถูกต้ อง เก่งมากครับ

19 1 1 2 2 3 3 4 4 สามารถนำกลับมาผลิตใช้ได้ใหม่อีก อันตราย รังสี ขยะเปียก

20 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

21 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

22 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

23 ถูกต้ อง เก่งมากครับ

24 1 1 2 2 3 3 4 4 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท

25 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

26 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

27 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

28 ถูกต้ อง เก่งมากครับ

29 1 1 2 2 3 3 4 4 ขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล น้ำเสีย ถูกทุกข้อ

30 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

31 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

32 ตอบ ผิด ลองอีกครั้ง

33 ถูกต้ อง เก่งมากครับ

34

35 ขอต้อนรับ เข้าสู่ เกมเศรษฐี มหาสนุก

36 วิธีเล่นเกม 1. ผู้เล่นทั้งห้องช่วยกันตอบคำถาม มูลค่าที่กำหนด 2. หากตอบผิดถือว่ายุติเกม 3. ถ้าตอบถูกให้คลิกคำว่าถูก เพื่อเล่น ข้อต่อไป

37 ตัว ช่วย 2 2 ผู้สอนตัดตัวเลือกให้สองข้อ ผู้เรียนตอบได้สองครั้ง ผู้สอนใบ้เพิ่มเติม

38 เงินรางวัล 5 > 25 บาท 4 > 20 บาท 3 > 15 บาท 2 > 10 บาท 1 > 5 บาท

39 2 2 คำถามข้อที่ 1 10% 20% 50% 60% เงาต้นไม้ประหยัดพลังงานกว่าแอร์กี่เปอร์เซ็นต์ ถูก ผิด 5 > 250 บาท 4 > 200 บาท 3 > 150 บาท 2 > 100 บาท 1 > 50 บาท

40 2 2 คำถามข้อที่ 2 ถูกทุกข้อ การเผาป่าเขตร้อน ของโลก ตัดไม้ทำลายป่า การเผาผลาญ น้ำมันเชื้อเพลิง ทำไมโลกจึง ร้อนขึ้น ถูก ผิด 5 > 250 บาท 4 > 200 บาท 3 > 150 บาท 2 > 100 บาท 1 > 50 บาท

41 2 2 คำถามข้อที่ 3 กระดาษสา กระดาษที่เคลือบ ด้วยขี้ผึ้ง กระดาษแข็ง กระดาษมันปู กระดาษที่นำไปรีไซเคิลไม่ได้ ถูก ผิด 5 > 250 บาท 4 > 200 บาท 3 > 150 บาท 2 > 100 บาท 1 > 50 บาท

42 2 2 คำถามข้อที่ 4 ภูเขาไฟระเบิด แผ่นดินไหว การเผาไหม้ เชื้อเพลิง ทดลองระเบิด นิวเคียร์ ปรากฏการณ์เรือน กระจกเกิดจากอะไร ถูก ผิด 5 > 250 บาท 4 > 200 บาท 3 > 150 บาท 2 > 100 บาท 1 > 50 บาท

43 2 2 คำถามข้อที่ 5 โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ ทีวี เครื่องคิดเลข ผลิตภัณฑ์ที่ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ถูก ผิด 5 > 250 บาท 4 > 200 บาท 3 > 150 บาท 2 > 100 บาท 1 > 50 บาท

44 2 2 คำถามข้อที่ 6 ขยะมูลฝอย ขยะเปียก ขยะแห้ง ขยะรีไซเคิล ของเสียคืออะไร ถูก ผิด 10 > 550 บาท 9 > 500 บาท 8 > 450 บาท 7 > 350 บาท 6 > 300 บาท

45 2 2 คำถามข้อที่ 7 อะลูมิเนียม แก้ว พลาสติก กระดาษ อะไรบ้างที่นำกลับมาผลิตใช้ใหม่ได้ ถูก ผิด 10 > 550 บาท 9 > 500 บาท 8 > 450 บาท 7 > 350 บาท 6 > 300 บาท

46 2 2 คำถามข้อที่ 8 ชีวิตเล็ก ๆ ที่อยู่ใน น้ำ ไส้เดือน หนอน ทาก จุลินทรีย์คืออะไร ถูก ผิด 10 > 550 บาท 9 > 500 บาท 8 > 450 บาท 7 > 350 บาท 6 > 300 บาท

47 2 2 คำถามข้อที่ 9 50% 55% 60% 65% ในร่างกายของมนุษย์มีน้ำอยู่เท่าใด ถูก ผิด 10 > 550 บาท 9 > 500 บาท 8 > 450 บาท 7 > 350 บาท 6 > 300 บาท

48 2 2 คำถามข้อที่ 10 1 ประเภท 2 ประเภท 3 ประเภท 4 ประเภท น้ำมีคุณลักษณะที่แตกต่างกันกี่สถานะ ถูก ผิด 10 > 550 บาท 9 > 500 บาท 8 > 450 บาท 7 > 350 บาท 6 > 300 บาท

49

50

51


ดาวน์โหลด ppt ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งตามลักษณะที่ นำมาใช้ได้ 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google