งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ CRC บน ROUTER. Network Diagram CRC (Cyclic Redundancy Check)  Cyclic Redundancy Checking เป็น วิธีการของการตรวจความผิดพลาดของ ข้อมูล ที่มีการรับส่งผ่านระบบการเชื่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ CRC บน ROUTER. Network Diagram CRC (Cyclic Redundancy Check)  Cyclic Redundancy Checking เป็น วิธีการของการตรวจความผิดพลาดของ ข้อมูล ที่มีการรับส่งผ่านระบบการเชื่อม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ CRC บน ROUTER

2 Network Diagram

3 CRC (Cyclic Redundancy Check)  Cyclic Redundancy Checking เป็น วิธีการของการตรวจความผิดพลาดของ ข้อมูล ที่มีการรับส่งผ่านระบบการเชื่อม ติดต่ออุปกรณ์ โดยการส่งจะคำนวณ ข้อมูลขนาด 16 หรือ 32 บิต และเติมไว้ ในตอนท้ายของบล๊อคข้อมูล ในส่วนการ รับจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบ polynomial ที่ได้มาและเปรียบเทียบผลลัพธ์ ของ CRC ด้านรับกับด้านส่งตรงกันหรือไม่ ถ้า ยอมรับ ข้อมูลจะได้รับเรียบร้อย ถ้าไม่ แสดงว่าเกิดผิดพลาดในการส่งข้อมูล ผู้ ส่งจะสามารถแจ้งให้ส่งบล๊อคข้อมูลใหม่

4 การตรวจสอบค่า CRC  Telnet  Monitoring software

5 การใช้ภาษา PHP ในการตรวจสอบค่า CRC  ข้อดี  ภาษา PHP เป็น Web application  ไม่เสียค่าใช้จ่าย  ข้อเสีย  ใช้เวลาในการพัฒนานาน

6 Protocol SNMP  เป็นโปรโทคอลสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ ในเครือข่าย  เป็นโปรโทคอลประเภท UDP ทำให้ใช้ Bandwidth ต่ำ

7 PHP+SNMP=CRC Monitoring  สามารถตรวจสอบได้ง่าย ตรงความ ต้องการ  ลดขั้นตอนในการตรวจสอบ  นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง Rayong Site Bangkok Site

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ CRC บน ROUTER. Network Diagram CRC (Cyclic Redundancy Check)  Cyclic Redundancy Checking เป็น วิธีการของการตรวจความผิดพลาดของ ข้อมูล ที่มีการรับส่งผ่านระบบการเชื่อม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google