งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การตรวจสอบ CRC บน ROUTER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การตรวจสอบ CRC บน ROUTER"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การตรวจสอบ CRC บน ROUTER

2 Network Diagram

3 CRC (Cyclic Redundancy Check)
Cyclic Redundancy Checking เป็นวิธีการของการตรวจความผิดพลาดของข้อมูล ที่มีการรับส่งผ่านระบบการเชื่อมติดต่ออุปกรณ์ โดยการส่งจะคำนวณข้อมูลขนาด 16 หรือ 32 บิต และเติมไว้ในตอนท้ายของบล๊อคข้อมูล ในส่วนการรับจะวิเคราะห์ข้อมูลแบบ polynomial ที่ได้มาและเปรียบเทียบผลลัพธ์ ของCRCด้านรับกับด้านส่งตรงกันหรือไม่ ถ้ายอมรับ ข้อมูลจะได้รับเรียบร้อย ถ้าไม่ แสดงว่าเกิดผิดพลาดในการส่งข้อมูล ผู้ส่งจะสามารถแจ้งให้ส่งบล๊อคข้อมูลใหม่

4 การตรวจสอบค่า CRC Telnet Monitoring software

5 การใช้ภาษา PHP ในการตรวจสอบค่า CRC
ข้อดี ภาษา PHP เป็น Web application ไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อเสีย ใช้เวลาในการพัฒนานาน

6 Protocol SNMP เป็นโปรโทคอลสำหรับตรวจสอบอุปกรณ์ในเครือข่าย
เป็นโปรโทคอลประเภท UDP ทำให้ใช้ Bandwidth ต่ำ

7 PHP+SNMP=CRC Monitoring
สามารถตรวจสอบได้ง่าย ตรงความต้องการ ลดขั้นตอนในการตรวจสอบ นำไปสู่การแก้ปัญหาที่ถูกต้อง Rayong Site Bangkok Site

8 จบการนำเสนอ


ดาวน์โหลด ppt การตรวจสอบ CRC บน ROUTER

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google