งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Data Transferring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Data Transferring."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Data Transferring

2 Protocol Protocol คือ ขั้นตอนการติดต่อสื่อสาร ซึ่งรวมถึง กฎ ระเบียบ และข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงมาตรฐานที่ใช้ เพื่อให้ตัวรับและตัวส่งสามารถดำเนินกิจกรรมทางด้านสื่อสารได้สำเร็จ

3 Protocol โมเดลมาตรฐานระดับโปรโตคอลตาม OSI

4 Protocol TCP ย่อมาจาก Transmission Control Protocol
IP ย่อมาจาก Internet Protocol UDP ย่อมาจาก User Datagram Protocol

5 Program ในการรับส่งข้อมูล
FileZilla

6 Program ในการรับส่งข้อมูล
FlashGet

7 BroadBand "Broadband" เป็นคำศัพท์เฉพาะที่ใช้ทั่วไปในการกล่าวถึงการติดต่อผ่านเครือข่ายความเร็วสูง ในที่นี้จะหมายถึงการติดต่ออินเทอร์เน็ตผ่านทางเคเบิลโมเด็มและสายชนิด Digital Subscriber Line (DSL)

8 BroadBand ADSL ย่อมาจาก Asymmetric Digital Subscriber Line เทคโนโลยีการสื่อสารข้อมูลความเร็วสูง บนข่ายสายทองแดง หรือคู่สายโทรศัพท์ ADSL เป็นเทคโนโลยีในตระกูล xDSL โดยมีลักษณะสำคัญคืออัตราการเร็วในการรับข้อมูล (Downstream) และอัตราการเร็วในการส่งข้อมูล(Upstream) ไม่เท่ากัน

9 BroadBand SDSL ย่อมาจาก Symmetric Digital Subscriber Line เป็นการสื่อสารข้อมูลที่มีความเร็วในการรับ-ส่งข้อมูลสูงเหมือนกับ ADSL แต่ต่างกันที่ความเร็วในการรับ-ส่งเท่ากัน ซึ่งเหมาะสำหรับการเชื่อมต่อระหว่างเครือข่ายกับเครือข่าย 

10 BroadBand HDSL ย่อมาจาก High bit rate Digital Subscriber Line เป็นเทคโนโลยีระบบที่มีจำนวนบิตในอัตราสูง ซึ่งกระจายอัตราการรับส่งข้อมูลใน 2 ทิศทาง

11 Port World Wide Web HTTP (Port 80 TCP)
File Transfer [Control] (Port 21 TCP)

12 Idea ปัญหา การ upload ขึ้น host/server ตาม website รับฝากไฟล์ โดยการ upload ไฟล์ขนาดใหญ่ จะพบว่ามีอาการหลุดหรือทำการ upload ไม่สำเร็จ เนื่องจาก มีการ reset connection ระหว่าง client กับ server

13 Idea วิธีการที่ใช้อยู่
แบ่งไฟล์โดยใช้โปรแกรมแบ่งไฟล์ก่อนที่จะทำการอัพโหลดเข้าเว็บฝากไฟล์ โดยมีโปรแกรมที่นิยมใช้มากๆอยู่ 2 โปรแกรมคือ WinRAR , hjsplit และ 7-zip

14 Idea WinRAR ข้อดี ของโปรแกรม WinRAR นั้น สามารถกำหนดรหัสเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ที่ไม่รู้รหัสรวมไฟล์มาใช้งานได้ ข้อจำกัด คือโปรแกรมนี้ใช้ทรัพยากรสูงมากในการแบ่งไฟล์และรวมไฟล์ในแต่ละครั้ง

15 Idea hjsplit ข้อดี ของโปรแกรม hjsplit นั้น สามารถกำหนดขนาดง่ายกว่า หากโหลดไฟล์ส่วนใดส่วนหนึ่งมา สามารถดูได้ก่อนและใช้ทรัพยากรเครื่องน้อยกว่า ข้อจำกัด คือต้องใช้โปรแกรม hjsplit ในการรวมไฟล์เท่านั้น

16 Idea 7-zip ข้อดี เป็น open source สามารถนำมาใช้ได้ และเปิดให้พัฒนาได้อีก ทั้งยังมี algorithm ในการบีบอัดหลากหลายและมีในส่วน command line เพื่อนำไปใช้กับโปรแกรมอื่นๆ ได้ด้วย

17 Idea IDEA / SUGGESTION เราจะใช้ application ในการติดต่อกับ server เพื่อทำการ upload ไฟล์ โดยจะมีการทดสอบความเร็วเพื่อคำนวณ จำนวนไฟล์ที่จะต้องถูกแบ่ง ในการ upload ตามเวลาที่เหมาะสม และมีการส่ง head value เพื่อบ่งบอกตำแหน่งความคืบหน้าของไฟล์ที่ได้ upload ไปแล้ว

18 Idea ติดต่อ server คำนวณความเร็ว เพื่อค้นหาขนาดไฟล์ที่เหมาะสมที่จะ upload สำเร็จ คำนวณแบ่งไฟล์ออกเป็นส่วนๆ

19


ดาวน์โหลด ppt Data Transferring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google