งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อดีข้อเสียของ VLAN. ข้อดีของ VLAN  1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย  ในระบบเครือข่ายทั่วไปจะมีการส่งข้อมูล Broadcast จำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อดีข้อเสียของ VLAN. ข้อดีของ VLAN  1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย  ในระบบเครือข่ายทั่วไปจะมีการส่งข้อมูล Broadcast จำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อดีข้อเสียของ VLAN

2 ข้อดีของ VLAN  1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย  ในระบบเครือข่ายทั่วไปจะมีการส่งข้อมูล Broadcast จำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่ง ( Congestion ) และ VLAN มี ความสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่ายได้เนื่องจาก VLAN จะจำกัดให้ส่งข้อมูล Broadcast ไปยังผู้ที่อยู่ใน VLAN เดียวกันเท่านั้น  2. ง่ายต่อการบริหารการใช้งาน  VLAN อำนวยความสะดวกในการบริหารจัดการโครงสร้างของ ระบบเครือข่ายให้ง่าย มีความยืดหยุ่น และเสียค่าใช้จ่ายน้อย โดยเพียงเปลี่ยนโครงสร้างทางตรรกะ ( Logical ) เท่านั้น ไม่ จำเป็นต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางกายภาพ กล่าวคือ ถ้าต้องการ เปลี่ยนโครงสร้างของ VLAN ก็ทำโดยการคอนฟิกที่อุปกรณ์ เครือข่ายใหม่ ไม่จำเป็นเปลี่ยนรูปแบบทางกายภาพของการ เชื่อมต่อเครือข่ายที่มีอยู่เดิม  3. เพิ่มการรักษาความปลอดภัยมากขึ้น  เนื่องจากการติดต่อระหว่างอุปกรณ์เครือข่ายจะสามารถทำได้ ภายใน VLAN เดียวกันเท่านั้น ถ้าต้องการที่จะติดต่อข้าม VLAN ต้องติดต่อผ่านอุปกรณ์ค้นหาเส้นทางหรือสวิตช์เลเยอร์สาม

3 ข้อดีของ VLAN  4.VLAN เป็นอิสระต่อกันทางด้านกายภาพของเครือข่าย โดยการอนุญาต ให้ในกลุ่มหลายๆกลุ่มติดต่อกัน ในหนึ่ง broadcast domain ถ้าทางกายภาพที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน ติดตั้งเรียบร้อยแล้ว สามารถขยายเครือข่าย อื่นต่อได้

4 ข้อเสียของ VLAN  1. ถ้าเป็นการแบ่ง VLAN แบบ port-based นั้นจะมีข้อเสีย เมื่อมีการเปลี่ยนพอร์ตนั้นอาจจะต้องทำการคอนฟิก VLAN ใหม่  2. ถ้าเป็นการแบ่ง VLAN แบบ MAC-based นั้นจะต้องให้ค่า เริ่มต้นของ VLAN membership ก่อน และปัญหาที่เกิดขึ้น คือในระบบเครือข่ายที่ใหญ่มาก จำนวนเครื่องนับพันเครื่อง นอกจากนี้ถ้ามีการใช้เครื่อง Notebook ด้วย ซึ่งก็จะมีค่า MAC และเมื่อทำการเปลี่ยนพอร์ตที่ต่อก็ต้องทำการคอนฟิก VLAN ใหม่  3. VLAN สามมารถมีอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ 500 ตัว และไม่ สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้มากกว่านี้  4. ไม่สามารถใช้ HUB ทำ VLAN ได้  5. เมื่อมีการ Broadcast ทำให้เกิดการคับคั่งในเนตเวิร์กนั้น ได้เนื่องจากการเชื่อมต่อใช้สวิตช์

5 ข้อเสียของ VLAN  6. จำกัดอุปกรณ์เชื่อมต่อ VLAN มีอุปกรณ์เชื่อมต่อได้ 500 ตัว  7. บังคับการใช้พอร์ตอุปกรณ์เชื่อมต่อ VLAN บังคับใช้ พอร์ต 21 ในการเชื่อมต่อเท่านั้น


ดาวน์โหลด ppt ข้อดีข้อเสียของ VLAN. ข้อดีของ VLAN  1. เพิ่มประสิทธิภาพของเครือข่าย  ในระบบเครือข่ายทั่วไปจะมีการส่งข้อมูล Broadcast จำนวนมาก ทำให้เกิดความคับคั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google