งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันตอนนี้นั้นเป็นไปได้ ง่ายกว่าสมัยอดีตเป็นอย่างมากเพราะความต้องการของ ผู้บริโภคจึงทำให้มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันตอนนี้นั้นเป็นไปได้ ง่ายกว่าสมัยอดีตเป็นอย่างมากเพราะความต้องการของ ผู้บริโภคจึงทำให้มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันตอนนี้นั้นเป็นไปได้ ง่ายกว่าสมัยอดีตเป็นอย่างมากเพราะความต้องการของ ผู้บริโภคจึงทำให้มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น จำนวนมากจึงทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอินเตอร์เน็ตได้ ง่ายกว่าอดีตและยังมีบริการที่ดีและราคาถูกอีกด้วย เนื่องมาจากการแข่งขันทางการตลาดของผู้ให้บริการต่างๆ ในปัจจุบันการแข่งขันทางตลาดนั้นจะเน้นไปที่ความเร็วสูง แต่ราคาไม่แพงมากและยังมีการไม่เก็บค่าบริการติดตั้ง ต่างๆ จึงเป็นที่ดึงดูดต่อผู้ที่จะเริ่มใช้งานอินเตอร์เน็ต การใช้งานอินเตอร์เน็ต

3 สามารถค้นคว้าหาข้อมูลต่างๆ ทำให้ได้ข้อมูลที่ ต้องการหลากหลายมากขึ้น เป็นสื่อการเรียนรู้ด้วยตัวเองชนิด หนึ่ง สามารถใช้เพื่อความบันเทิง มีความสะดวกสบายในการใช้ งาน สามารถนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน ได้ เช่น สั่งซื้อ ของทางเว็บไซด์ สามารถติดต่อสื่อสารกับผู้อื่นได้ สะดวกรวดเร็ว ข้อดีของการใช้งานอินเตอร์เน็ต

4 สิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย มีความเสี่ยงในการสั่งซื้อสินค้า หรือขอบริการ ต่างๆจากเว็บไซด์ อาจติดไวรัสที่มากับการใช้งาน ทางอินเตอร์เน็ต อาจมีสื่อลามก อนาจาร และ ถ้าใช้งานไม่ถูกวิธีอาจทำให้ เกิดผลเสียได้ ข้อเสียของการใช้งาน อินเตอร์เน็ต

5 สามารถค้นหาข้อมูลต่างๆที่ ต้องการบนอินเตอร์เน็ต สามารถพูดคุยแลกเปลี่ยนข้อมูล กับคนหลายคนได้ ด้วยโปรแกรมพูดคุยต่างๆ สามารถถ่ายโอนข้อมูลต่างๆกับผู้ ที่อยู่ห่างไกลกัน สามารถใช้ในทางธุรกิจ ประโยชน์ของการใช้งานอินเตอร์เน็ต

6 การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตมีหลายรูปแบบ เช่น การเชื่อมต่อโดยใช้ โมเด็ม 56 Kbps และการใช้ โมเด็มที่สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยแต่มีราคาที่แพงกว่า เช่น โมเด็ม DSL และ โมเด็มสายเคเบิ้ล การเลือกใช้รูปแบบการเชื่อมต่อ นั้นควรคำนึงถึงชนิดของงานที่ทำ และค่าใช้จ่ายที่ ต้องสูญเสีย การเข้าใจถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

7 การใช้สายโทรศัพท์ การใช้สายเคเบิลและโมเด็ม DSL การใช้สายเคเบิลความเร็วสูง การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

8 Analog Modem Digital Modem อุปกรณ์สำหรับการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

9 Software Hardware การแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต

10 Software ในการแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต Wingate เป็นโปรแกรม ที่นิยมใช้กันเป็น อย่างมากในตอนนี้ เพราะเป็นซอฟแวร์ที่ มี ราคาค่อนข้างถูก การแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต

11 Hardware ในการแชร์การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต การใช้ Hardware นั้นต้องมี Router เพื่อ ทำการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต และทำ การเชื่อมต่อ Router เข้ากับ Hub หรือ Switch เพื่อให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ การแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต

12 ไม่ว่าคุณจะใช้การเชื่อมต่อที่เร็วหรือช้าแต่ทุกคนในเครือข่ายก็ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้

13 ในเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นมีโปรแกรมทั้ง 2 อย่างนี้แนบมาให้เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว จึงไม่ ต้องไปหาโปรแกรมเหล่านี้มาลงเพิ่มแต่อย่าง ใด โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้เราทำงานได้ สะดวกสบายมากขึ้น โดยโปรแกรม Web Browsers นั้นทำให้เราเข้าไปดูเว็บไซด์ต่างๆ ได้ ส่วนโปรแกรม E-mail จะเป็น Application ที่เชื่อมต่อเข้ากับ E-mail ของผู้ใช้โดยตรงทำ หน้าที่ รับ - ส่ง E-mail โดยไม่ต้องเข้าไปที่เว็บ ไซด์ที่ให้บริการ E-mail ของเรา การใช้งาน Web Browsers และ E-Mail

14 โปรแกรม Internet Explorer

15 โปรแกรม Outlook Express

16 การประยุกต์ระบบป้องกันเพื่อการเชื่อมต่อ Virus Hacker Worm

17 ระบบที่ใช้ในการป้องกัน Firewall Proxy Server

18 Firewall คุณสามารถตั้งค่าให้มันป้องกันทุกๆอย่าง ที่มาจากอินเตอร์เน็ต แต่ยังสามารถเชื่อมต่อกับภายนอกได้ Firewall จะทำงานได้ดีเยี่ยม ถ้ามีการตั้งค่าที่ดี และสามารถแจ้งเตือนได้ถ้ามี Hacker พยายามที่ จะบุกลุกเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณ ระบบที่ใช้ในการป้องกัน

19 Proxy Server โปรแกรมที่ถูกประยุกต์มาใช้งานซึ่งแทนตัว ควบคุมการจราจรบน Router-based ซึ่ง Proxy จะ จำแนกเครือข่ายของคุณออกจากการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ตแต่เมื่อคุณต้องการใช้อินเตอร์เน็ต Proxy Servers จะทำการใช้ตัวมันเองแสดงเป็นของ IP เพื่อ ป้องกัน Hacker หรือการสอดแนมจากภายนอก แต่ Proxy Servers มีความยากลำบากในการใช้งานและ บำรุงรักษา เพราะถ้า Proxy Servers ของคุณล่ม จะ ทำให้คุณไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ ระบบที่ใช้ในการป้องกัน

20 สรุป - เข้าใจถึงการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - เข้าใจถึงอุปกรณ์ในการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต - เข้าใจการแชร์การใช้งานอินเตอร์เน็ต - รู้จัก Web Browsers และ Program E-mail - เข้าใจการป้องกันอันตรายที่มากจากการเชื่อมต่อ อินเตอร์เน็ต


ดาวน์โหลด ppt การเข้าถึงอินเตอร์เน็ตในปัจจุบันตอนนี้นั้นเป็นไปได้ ง่ายกว่าสมัยอดีตเป็นอย่างมากเพราะความต้องการของ ผู้บริโภคจึงทำให้มีผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ตเพิ่มขึ้นเป็น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google