งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet โปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย NS2, OMNet++, OPNet, CSim, Swans, NCTUns

4 Freeware และ commercial NS2, OMNet++, OPNet, CSim, Swans, NCTUns ผลดีต่อการศึกษาทางด้านระบบเครือข่าย ไม่ต้องใช้งบประมาณในการทดสอบการ ทำงานของระบบเครือข่าย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า สามารถเห็นการทำงานของระบบเครือข่าย ได้จริง สามารถพัฒนาความรู้ในด้านระบบเครือข่าย ได้อย่างรวดเร็ว

5 โปรแกรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์ โปรแกรมที่รวบรวม Model ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี ทางด้าน Network โปรแกรมที่รองรับให้ผู้ใช้ สามารถที่จะออกแบบ และจัดการกับระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

6 มีการจำลองอุปกรณ์ทางด้าน Network และ Network Application สามารถจำลองและวัดวิเคราะห์ผลในระบบเครือข่าย สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะและความคับคั่งบนระบบเครือข่าย ช่วยพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือนกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง

7 การจำลองการทำงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Switch Lans สามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน ที่แตกต่างกันของเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วย Switch และ Hubs

8  1. เข้าสู่เว็บไซต์ http://www.opnet.com/unciversity_program/itguru_a cademic_edition/ รูปที่ 1 หน้าเว็บเพจ OPNET

9  2. ทำการสมัครสมาชิก เพื่อขอรับการ ดาวน์โหลดโปรแกรม >> รูปที่ 2 กดเพื่อลงทะเบียน Download โปรแกรม  3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูล และกด Submit รูปที่ 3 กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียน

10  4. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการไปยืนยันในอีเมล์ ที่ได้สมัครไว้ และจำรหัสผ่าน >> รูปที่ 4 กดยืนยันการสมัครสมาชิก  5. เมื่อคลิก เว็บจะลิงค์ไปหน้าให้กรอก User Name และ Password ตามที่อยู่ในอีเมล์ รูปที่ 5 เข้าสู่ระบบเพื่อทาการ Download โปรแกรม

11  6. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ทำการ ดาวน์โหลดโปรแกรม 6.1 กดปุ่มดาวน์โหลด (Download) >> รูปที่ 6 Download โปรแกรม OPNET  7. ดาวน์โหลดโปรแกรมให้เสร็จ เรียบร้อย รูปที่ 7 กดยอมรับเงื่อนไข 6.2 กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อทาการดาวน์โหลด

12  1. ดับเบิ้ลคลิกตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา  2. คลิก Next ไป 3 ขั้นตอน  3. รอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จ จะเป็นการติดตั้ง OPNET IT Guru Academic Edition และ OPNET Model Library Academic Edition  4. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย คลิก Finish

13 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Switch Lans สามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน ที่แตกต่างกันของเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วย Switch และ Hubs

14  OPNET เป็นโปรแกรมที่ดีต่อการศึกษาและการทดลองทางด้าน ระบบเครือข่าย  OPNET สามารถทำให้เห็นการทำงานจริงของระบบเครือข่าย ผ่านการจำลองเครือข่ายเสมือนได้  ใช้โปรแกรม OPNET จะไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการทดสอบการ ทำงาน โปรแกรม OPNET ยังมี Model ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึง เทคโนโลยีทางด้าน Network เพื่อรองรับให้ผู้ใช้สามารถที่จะออกแบบและจัดการกับระบบ เครือข่าย ขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งยังมีการจำลองอุปกรณ์ทางด้าน Network และ Network Application เพื่อให้ผู้ใช้นั้นได้พัฒนา ระบบเครือข่ายเสมือนกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริงได้อีก ด้วย

15 นางสาว ลัดดา ไทยเจริญรหัสนิสิต 5516034 3 นางสาว ซาฟูรอ ฆาเราะรหัสนิสิต 5516052 1 นายณัฐ พล เพชรบุตรรหัสนิสิต 5516052 2 นางสาว ณัฏฐ์รดา เมธากรณ์ อนันต์ รหัสนิสิต 5516052 9 นางสาว เย็นฤดี ผลสนองรหัสนิสิต 5516053 3


ดาวน์โหลด ppt เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google