งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet โปรแกรมที่ช่วยในการจำลองการทำงานของระบบเครือข่าย NS2, OMNet++, OPNet, CSim, Swans, NCTUns

4 Freeware และ commercial NS2, OMNet++, OPNet, CSim, Swans, NCTUns ผลดีต่อการศึกษาทางด้านระบบเครือข่าย ไม่ต้องใช้งบประมาณในการทดสอบการ ทำงานของระบบเครือข่าย เป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์ต่อการศึกษา ค้นคว้า สามารถเห็นการทำงานของระบบเครือข่าย ได้จริง สามารถพัฒนาความรู้ในด้านระบบเครือข่าย ได้อย่างรวดเร็ว

5 โปรแกรมที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางพาณิชย์ โปรแกรมที่รวบรวม Model ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึงเทคโนโลยี ทางด้าน Network โปรแกรมที่รองรับให้ผู้ใช้ สามารถที่จะออกแบบ และจัดการกับระบบเครือข่ายขั้นพื้นฐาน

6 มีการจำลองอุปกรณ์ทางด้าน Network และ Network Application สามารถจำลองและวัดวิเคราะห์ผลในระบบเครือข่าย สามารถเปรียบเทียบสมรรถนะและความคับคั่งบนระบบเครือข่าย ช่วยพัฒนาระบบเครือข่ายเสมือนกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริง

7 การจำลองการทำงานในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Switch Lans สามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน ที่แตกต่างกันของเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วย Switch และ Hubs

8  1. เข้าสู่เว็บไซต์ cademic_edition/ รูปที่ 1 หน้าเว็บเพจ OPNET

9  2. ทำการสมัครสมาชิก เพื่อขอรับการ ดาวน์โหลดโปรแกรม >> รูปที่ 2 กดเพื่อลงทะเบียน Download โปรแกรม  3. เข้าสู่หน้าลงทะเบียน กรอกข้อมูล และกด Submit รูปที่ 3 กรอกรายละเอียดเพื่อลงทะเบียน

10  4. เมื่อสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทำการไปยืนยันในอีเมล์ ที่ได้สมัครไว้ และจำรหัสผ่าน >> รูปที่ 4 กดยืนยันการสมัครสมาชิก  5. เมื่อคลิก เว็บจะลิงค์ไปหน้าให้กรอก User Name และ Password ตามที่อยู่ในอีเมล์ รูปที่ 5 เข้าสู่ระบบเพื่อทาการ Download โปรแกรม

11  6. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ทำการ ดาวน์โหลดโปรแกรม 6.1 กดปุ่มดาวน์โหลด (Download) >> รูปที่ 6 Download โปรแกรม OPNET  7. ดาวน์โหลดโปรแกรมให้เสร็จ เรียบร้อย รูปที่ 7 กดยอมรับเงื่อนไข 6.2 กดยอมรับเงื่อนไขเพื่อทาการดาวน์โหลด

12  1. ดับเบิ้ลคลิกตัวโปรแกรมที่ดาวน์โหลดมา  2. คลิก Next ไป 3 ขั้นตอน  3. รอจนโปรแกรมติดตั้งเสร็จ จะเป็นการติดตั้ง OPNET IT Guru Academic Edition และ OPNET Model Library Academic Edition  4. ติดตั้งโปรแกรมเสร็จเรียบร้อย คลิก Finish

13 แสดงให้เห็นถึงการทำงานของ Switch Lans สามารถช่วยตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้งาน ที่แตกต่างกันของเครือข่ายที่เชื่อมต่อด้วย Switch และ Hubs

14  OPNET เป็นโปรแกรมที่ดีต่อการศึกษาและการทดลองทางด้าน ระบบเครือข่าย  OPNET สามารถทำให้เห็นการทำงานจริงของระบบเครือข่าย ผ่านการจำลองเครือข่ายเสมือนได้  ใช้โปรแกรม OPNET จะไม่เสียค่าใช้จ่ายจากการทดสอบการ ทำงาน โปรแกรม OPNET ยังมี Model ต่างๆ ที่ครอบคลุมถึง เทคโนโลยีทางด้าน Network เพื่อรองรับให้ผู้ใช้สามารถที่จะออกแบบและจัดการกับระบบ เครือข่าย ขั้นพื้นฐานพร้อมทั้งยังมีการจำลองอุปกรณ์ทางด้าน Network และ Network Application เพื่อให้ผู้ใช้นั้นได้พัฒนา ระบบเครือข่ายเสมือนกับสภาพแวดล้อมในความเป็นจริงได้อีก ด้วย

15 นางสาว ลัดดา ไทยเจริญรหัสนิสิต นางสาว ซาฟูรอ ฆาเราะรหัสนิสิต นายณัฐ พล เพชรบุตรรหัสนิสิต นางสาว ณัฏฐ์รดา เมธากรณ์ อนันต์ รหัสนิสิต นางสาว เย็นฤดี ผลสนองรหัสนิสิต


ดาวน์โหลด ppt เพื่อศึกษาการทำงานของระบบเครือข่ายในด้านต่างๆ การขนส่ง Packet การทำงานของ Traffic บนระบบเครือข่าย การศึกษาการทำงานของ Algorithm ที่ใช้ในการส่งผ่าน Packet.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google