งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน
2.แผนลงมือร่างแบบจินตนาการด้วยดินสอ ทดลองผสมสีน้ำ และวาดรูปตามจินตนาการ 3 คาบ

2 ศิลปะมีของกลุ่มARTIST
3. นำเสนอแนวความคิดหน้าชั้นเรียนรับฟังข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และให้เพื่อนลงคะแนน พัฒนาแนวความคิดผลงานและสร้างผลงานปรับแก้ไขให้ดูดี 2 คาบ ศิลปะมีของกลุ่มARTIST ภาพโครงการเรียนรู้ สร้างศิลปะในฝัน

3 4.จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มและการจัดทำสื่อเผยแพร่ร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อสร้างทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วมในชุมชน2 คาบ ศิลปะมีแสง ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน

4 5.สอบประเมินทักษะศิลปะงานกลุ่มบนผืนผ้าใบกลุ่มล่ะ 5คนนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษาแนะนำ2 คาบ
ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน


ดาวน์โหลด ppt ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google