งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน 2. แผนลงมือร่างแบบจินตนาการด้วยดินสอ ทดลองผสมสีน้ำ และวาดรูปตามจินตนาการ 3 คาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน 2. แผนลงมือร่างแบบจินตนาการด้วยดินสอ ทดลองผสมสีน้ำ และวาดรูปตามจินตนาการ 3 คาบ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน 2. แผนลงมือร่างแบบจินตนาการด้วยดินสอ ทดลองผสมสีน้ำ และวาดรูปตามจินตนาการ 3 คาบ

2 ภาพโครงการเรียนรู้ สร้างศิลปะในฝัน 3. นำเสนอแนวความคิดหน้าชั้นเรียนรับฟัง ข้อเสนอแนะจากเพื่อนๆ และให้เพื่อนลงคะแนน พัฒนาแนวความคิด ผลงานและสร้างผลงานปรับแก้ไขให้ดูดี 2 คาบ ศิลปะมีของกลุ่ม ARTIST

3 ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน 4. จัดนิทรรศการนำเสนอผลงานกลุ่มและการ จัดทำสื่อเผยแพร่ร่วมกับที่ปรึกษาเพื่อสร้าง ทัศนคติและสร้างองค์ความรู้จากการมีส่วนร่วม ในชุมชน 2 คาบ ศิลปะมีแสง

4 ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน 5. สอบประเมินทักษะศิลปะงานกลุ่มบนผืนผ้าใบ กลุ่มล่ะ 5 คนนำเสนอหน้าชั้นให้ทีมครูที่ปรึกษา แนะนำ 2 คาบ


ดาวน์โหลด ppt ภาพโครงการเรียนรู้สร้างศิลปะในฝัน 2. แผนลงมือร่างแบบจินตนาการด้วยดินสอ ทดลองผสมสีน้ำ และวาดรูปตามจินตนาการ 3 คาบ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google