งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ –เรียนรู้เป็นกลุ่ม กับเพื่อน และครอบครัว –ใช้คำถามเป็นสื่อให้คิด –การจำลองสถานการณ์ (What if) –เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ –เรียนรู้เป็นกลุ่ม กับเพื่อน และครอบครัว –ใช้คำถามเป็นสื่อให้คิด –การจำลองสถานการณ์ (What if) –เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ –เรียนรู้เป็นกลุ่ม กับเพื่อน และครอบครัว –ใช้คำถามเป็นสื่อให้คิด –การจำลองสถานการณ์ (What if) –เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรม และสร้างผลงาน –ให้นักเรียนใช้จินตนาการ –การเชื่อมโยงกับชีวิตจริง –การใช้กิจกรรมกลุ่ม เกม การอภิปราย ฯลฯ  การสร้างสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ด้วยตนเอง  การรวบรวมข้อมูลของนักเรียน และประสานงานกัน ระหว่างนักเรียน พ่อแม่ และครู

2 ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  การประเมินผล –สนับสนุนให้นักเรียนไม่กลัว การแข่งขัน ด้วยการทดสอบ บ่อยๆ –การให้นักเรียนยอมรับผลการ ประเมิน และวางแผนในการ แก้ไข ปรับปรุง ด้วยตนเอง –การประเมินผลจากผลงาน และพฤติกรรม ของนักเรียน

3


ดาวน์โหลด ppt ทฤษฎีการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม  รูปแบบการถ่ายทอดความรู้ –เรียนรู้เป็นกลุ่ม กับเพื่อน และครอบครัว –ใช้คำถามเป็นสื่อให้คิด –การจำลองสถานการณ์ (What if) –เน้นให้นักเรียนทำกิจกรรม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google