งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

IMAGE STYLIZATION WITH A PAINTING MACHINE USING SEMANTIC HINTS การวาดภาพอย่างเชี่ยวชาญด้วย เครื่องวาดภาพโดยใช้การป้อนคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "IMAGE STYLIZATION WITH A PAINTING MACHINE USING SEMANTIC HINTS การวาดภาพอย่างเชี่ยวชาญด้วย เครื่องวาดภาพโดยใช้การป้อนคำสั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 IMAGE STYLIZATION WITH A PAINTING MACHINE USING SEMANTIC HINTS การวาดภาพอย่างเชี่ยวชาญด้วย เครื่องวาดภาพโดยใช้การป้อนคำสั่ง

2 (A) หุ่นยนต์กับผืนผ้าใบ (B) ที่เก็บ อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมไปถึงทำ ความสะอาด (C) เซนเซอร์ตรวจจับ และแปรงวาดภาพหรือพู่กัน

3 (A) รูปต้นแบบ (B) ชุดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้า จาก 180 สโตรกในทิศทางที่แตกต่างกันที่ จะนำไปใช้ตำแหน่งในการวาดภาพที่มี คุณภาพสูงสุด (C) ข้อผิดพลาดจากการ วาดซ้ำอยู่กับที่ทำให้หมึกเข้มและหนาจน เกิดการคลาดเคลื่อนกับรูปต้นแบบ

4 ในอนาคตเราต้องการขยาย เพิ่มเติม ทดลองกับสี ผลลัพธ์ ก่อนจะแสดงใน FIG. 7 การ ทดลองครั้งแรกกับสีน้ำมันพบว่า สื่อประเภทนี้จะค่อนข้างยากที่ จะจัดการ สีแตกต่างกันมีความ หนืดแตกต่างกัน การจัดการ ของแปรงมีความซับซ้อนมาก ขึ้น นอกจากนี้ การผสมสีมีการ ปรับปรุงอย่างไรก็ตาม ใน อนาคตเราจะเชิญศิลปินเพื่อพิ สูทผลงานสร้างสรรค์ โดย EDAVID

5 FIG7 ผลงานของ DAVID LOBENBERG ซึ่งเป็น ความฝันของผู้สร้าง หุ่นยนต์วาดภาพ

6 จัดทำโดย นางสาวนุชจรี สิทธิ ชัย รหัส 024 IT441


ดาวน์โหลด ppt IMAGE STYLIZATION WITH A PAINTING MACHINE USING SEMANTIC HINTS การวาดภาพอย่างเชี่ยวชาญด้วย เครื่องวาดภาพโดยใช้การป้อนคำสั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google