งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Image stylization with a painting machine using semantic hints

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Image stylization with a painting machine using semantic hints"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Image stylization with a painting machine using semantic hints
การวาดภาพอย่างเชี่ยวชาญด้วย เครื่องวาดภาพโดยใช้การป้อน คำสั่ง

2 (a)หุ่นยนต์กับผืนผ้าใบ(b)ที่เก็บอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆรวมไปถึงทำความสะอาด(c)เซนเซอร์ตรวจจับและแปรงวาดภาพหรือพู่กัน

3 (a)รูปต้นแบบ(b) ชุดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าจาก 180 สโตรกในทิศทางที่แตกต่างกันที่จะนำไปใช้ตำแหน่งในการวาดภาพที่มีคุณภาพสูงสุด (c) ข้อผิดพลาดจากการวาดซ้ำอยู่กับที่ทำให้หมึกเข้มและหนาจนเกิดการคลาดเคลื่อนกับรูปต้นแบบ

4 ในอนาคตเราต้องการขยายเพิ่มเติม ทดลองกับสี ผลลัพธ์ก่อนจะแสดงใน Fig
ในอนาคตเราต้องการขยายเพิ่มเติม ทดลองกับสี ผลลัพธ์ก่อนจะแสดงใน Fig. 7 การทดลองครั้งแรกกับสีน้ำมันพบว่า สื่อประเภทนี้จะค่อนข้างยากที่จะจัดการ สีแตกต่างกันมีความหนืดแตกต่างกัน การจัดการของแปรงมีความซับซ้อนมากขึ้น นอกจากนี้ การผสมสีมีการปรับปรุงอย่างไรก็ตาม ในอนาคตเราจะเชิญศิลปินเพื่อพิสูทผลงานสร้างสรรค์ โดย eDavid

5 Fig7 ผลงานของDavid Lobenbergซึ่งเป็นความฝันของผู้สร้างหุ่นยนต์วาดภาพ

6 จัดทำโดย นางสาวนุชจรี สิทธิชัย รหัส024 IT441


ดาวน์โหลด ppt Image stylization with a painting machine using semantic hints

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google