งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. เนื่องจากครอบครัวของ นักเรียนเป็นครอบครัวคนจีน ซึ่งใน ทุกๆเทศกาลจะมีการเขียนพู่กันจีน เกี่ยวกับคำมงคลเพื่อใช้ในเทศกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. เนื่องจากครอบครัวของ นักเรียนเป็นครอบครัวคนจีน ซึ่งใน ทุกๆเทศกาลจะมีการเขียนพู่กันจีน เกี่ยวกับคำมงคลเพื่อใช้ในเทศกาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

2 เนื่องจากครอบครัวของ นักเรียนเป็นครอบครัวคนจีน ซึ่งใน ทุกๆเทศกาลจะมีการเขียนพู่กันจีน เกี่ยวกับคำมงคลเพื่อใช้ในเทศกาล นักเรียนต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับคำ มงคลต่างๆที่ใช้ในเทศกาลเพื่อ นำมาใช้ในครอบครัว จึงต้องการ สำรวจการเขียนคำมงคลที่ใช้บ่อย ของชุมชนเยาวราช ซึ่งได้มีการสืบ ทอดกันมาช้านาน

3 1. คุยกันในกลุ่มมีการแบ่งหน้าที่กันว่าใครทำอะไร โดยแบ่ง คนในกลุ่มออกเป็นสองกลุ่ม 2. กลุ่มแรกหาข้อมูลจากอินเตอร์เน็ต หนังสือ วารสาร เกี่ยวกับคำมงคล จัดเตรียมข้อมูลที่ได้ เพื่อนำมาทำ รายงาน 3. กลุ่มที่สองสัมภาษณ์ชุมชนเยาวราชเกี่ยวกับการเขียน พู่กันคำมงคลและคำมงคลที่ใช้ 4. นำข้อมูลที่ได้มารวมกันและสรุปคำมงคลที่ใช้บ่อยใน เทศกาลต่างๆ 5. แบ่งกลุ่มทำรายงานเป็นรูปเล่มและเป็น PowerPoint 6. เสนอครูที่ปรึกษาโครงงานพร้อมรับคำแนะนำและนำไป แก้ไข

4 การเขียนคำมงคลของประเทศจีน นิยมใช้กระดาษสีแดง และหมึกสีดำ แต่ ในประเทศไทย 30-40 ปีก่อนหน้านี้ได้ เปลี่ยนจากใช้หมึกสีดำเป็นสีทอง ทำให้ คำมงคลมีความสวยงามขึ้น ซึ่งหมึกสีดำ ได้จากการใช้แท่นฝนหมึกผสมกับน้ำ ฝน กับจานฝนหมึกจนกลายเป็นน้ำหมึก ไม่ได้มีเป็นขวดเหมือนสมัยนี้

5 คนจีนในเยาวราชบอกว่า “ คนที่เขียนพู่กัน จีนต้องอาศัยเวลาประมาณสัก 30 ปี ที่เขียนได้ หมายถึง ผู้คนทั่วไปที่เมืองจีนเขายอมรับได้ เพราะฉะนั้นถ้าเปรียบเทียบกับการวาดในศิลปะ สาขาใกล้เคียงกัน อย่างการวาดภาพ การวาด ภาพของคนจีนหมายถึงการใช้พู่กันจีนวาด อาจจะใช้สี อาจจะใช้หมึกดำ วาดเป็นไผ่ ทิวทัศน์ ปลา ม้า สาขานี้จะมีนักวาดเยอะมาก แต่ศิลปินที่เขียนตัวหนังสือจีนมีน้อย ที่ยอมรับ นับถือกันทั่วประเทศจีน เวลาที่เราเขียนพู่กันจีน ต้องมีความตั้งใจ วิริยะ อุตสาหะ สำคัญคือต้อง มีใจรักในงานนี้ ”

6 เหอ เจีย ผิง อัน ครอบครัวสุขสงบ ฝู ลู่ โส้ว สี่ โชคลาภ วาสนา สุขภาพ สิริมงคล ชุน เฟิง หยู อี้ สมปรารถนานิรันดร

7 - http://www.toptenthailand.com/ne ws_detail.php?id=2218 - http://www.kroobannok.com/blog/ 41467 - http://www.wiseknow.com/blog/20 09/01/20/1716/#axzz24ppZ7gUt - http://www.ichat.in.th/trimistwitta yacri4/topic-readid27657-page1 - http://www.vcharkarn.com/vcafe/8 2839


ดาวน์โหลด ppt โดย นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4. เนื่องจากครอบครัวของ นักเรียนเป็นครอบครัวคนจีน ซึ่งใน ทุกๆเทศกาลจะมีการเขียนพู่กันจีน เกี่ยวกับคำมงคลเพื่อใช้ในเทศกาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google