งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
โครงการพัฒนาครูโดยใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง Coaching and Mentoring

2 แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา (Problem situation) หรืองาน (Tasks) วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียน (Problematic) คาดการณ์แนวคิดของนักเรียนที่จะเกิดขึ้น การเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียนที่เกิดขึ้น พร้อมสรุปวิธีการเรียน (How to)

3

4

5 สถานการณ์ปัญหา (Problem Situation)

6 ปัญหาของนักเรียน (Problematic)

7 การคาดการณ์แนวคิดของนักเรียน

8 การเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อให้เกิดการเรียนรู้วิธีการ (How to)


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google