งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูโดย ใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่ เลี้ยง Coaching and Mentoring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูโดย ใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่ เลี้ยง Coaching and Mentoring."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูโดย ใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่ เลี้ยง Coaching and Mentoring

2 แนวทางการเขียนแผนการ จัดการเรียนรู้ วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหา (Problem situation) หรืองาน (Tasks) วิเคราะห์ปัญหาของนักเรียน (Problematic) คาดการณ์แนวคิดของนักเรียนที่ จะเกิดขึ้น การเชื่อมโยงแนวคิดของนักเรียน ที่เกิดขึ้น พร้อมสรุปวิธีการเรียน (How to)

3

4

5 สถานการณ์ ปัญหา (Problem Situation)

6 ปัญหาของนักเรียน (Problematic)

7 การคาดการณ์แนวคิด ของนักเรียน

8 การเชื่อมโยงแนวคิดเพื่อให้ เกิดการเรียนรู้วิธีการ (How to)


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการเขียน แผนการจัดการเรียนรู้ โครงการพัฒนาครูโดย ใช้ กระบวนการสร้างระบบพี่ เลี้ยง Coaching and Mentoring.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google