งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )

2 1. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและ งานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง ( ศ 1.1 ป. 2/2) 1. ระบุทัศนธาตุที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมและ งานทัศนศิลป์ โดยเน้นเรื่อง เส้น สี รูปร่าง และรูปทรง ( ศ 1.1 ป. 2/2) 2. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศน ธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง ( ศ 1.1 ป. 2/3) 3. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ศ 1.1 ป. 2/1) 2. สร้างงานทัศนศิลป์ต่าง ๆ โดยใช้ทัศน ธาตุที่เน้นเส้น รูปร่าง ( ศ 1.1 ป. 2/3) 3. บรรยายรูปร่าง รูปทรงที่พบใน ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ( ศ 1.1 ป. 2/1) ตัวชี้วัด

3 เรื่อง เส้น เส้นปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ใน สิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ

4 เรื่อง สี สีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ใน สิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ สีปรากฏอยู่ในธรรมชาติ ใน สิ่งแวดล้อม และในงานศิลปะ

5 เรื่อง รูปร่างและรูปทรง รูปร่างและรูปทรงปรากฏอยู่ใน ธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงาน ศิลปะ รูปร่างและรูปทรงปรากฏอยู่ใน ธรรมชาติ ในสิ่งแวดล้อม และในงาน ศิลปะ

6 เอกสารอ้างอิง - http://www.dpu.ac.th/techno/ powerpoint_template.php - http://www.thaichalk.com/ download_detail.php?id_down=20 7 - http://thailessonplan.blogspot. com/ 2011/08/6-2551.html - http://www.prapasara.co.uk/ ProthomSuksa6LessonPlans.html

7 นายชูเกียรติ เมืองกรุง ตำแหน่ง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิงราษฏร์บำรุง ) สังกัด กองการศึกษา เทศบาลเมืองพะเยา ประวัติ ผู้จัดทำ


ดาวน์โหลด ppt สื่อการสอนกลุ่มสาระ ศิลปะ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะในธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม นายชูเกียรติ เมืองกรุง ครู โรงเรียนเทศบาล ๓ ( หล่ายอิง ราษฏร์บำรุง )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google