งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย Is Jounior.  ธีมของเว็บไซต์ (Theme)  โลโก้ (Logo)  เมนู (Menu)  ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์  การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์  จุดเชื่อมต่อ (Link)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย Is Jounior.  ธีมของเว็บไซต์ (Theme)  โลโก้ (Logo)  เมนู (Menu)  ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์  การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์  จุดเชื่อมต่อ (Link)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย Is Jounior

2  ธีมของเว็บไซต์ (Theme)  โลโก้ (Logo)  เมนู (Menu)  ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์  การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์  จุดเชื่อมต่อ (Link)

3  ความสดใส ใช้งานง่าย สะดวก  เน้นใช้สีฟ้า เขียว และขาว เป็น หลัก

4 รูปโลก แทน จำนวน สารสนเทศที่เกิดขึ้นอยู่ทั่ว โลก รูปกิ่งไม้และใบไม้ แทน จำนวนของทรัพยากร สารสนเทศที่มีการเกิดขึ้น อย่างต่อเนื่อง Information Scienece เป็นสีเหลืองทอง หมายถึง ความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ พื้นหลังสีขาว เป็นสีประจำ คณะ

5  ในส่วนของการนำเสนอรูปแบบเมนู จะมีลักษณะ โปร่ง กลมกลืนไปตามภาพพื้นหลังของเว็บไซต์ โดยแบ่งตามลักษณะหัวข้อใหญ่ ดังนี้ - หน้าแรก - แนะนำภาควิชา - คำอธิบายรายวิชา - โปรแกรมการศึกษา - รายชื่อนักศึกษา - ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ - หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

6  ใช้รูปแบบตัวอักษรแบบ Cordia New  ใช้สีฟ้า สีขาวและสีเทา  สำหรับหัวข้อใหญ่ จะใช้ตัวอักษรขนาด xx-large ตัวอักษรสีฟ้า  สำหรับหัวข้อย่อย ใช้ตัวอักษรขนาด large ตัวอักษรสีขาว ( ภายใต้พื้น หลังสีฟ้า )  เนื้อหา / รายละเอียดต่างๆ ใช้ตัวอักษรขนาด large ตัวอักษรสีเทา  รูปแบบเมนู ใช้ตัวอักษรขนาด Medium ตัวอักษรสีฟ้า

7  ในส่วนของหน้าเว็บไซต์แต่ละหน้า จะมีการแบ่ง ส่วนในการนำเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ คือ - Heading - Body(Detail) - Ending

8  Heading ที่ปรากฏในเว็บไซต์ ได้ทำการ แบ่งเป็นสองส่วนคือ โลโก้ และรูปภาพของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ใช้ - โลโก้ ได้มีการกำหนดให้มีขนาด กว้าง 130 * สูง 99 - รูปภาพที่ใช้ประกอบนั้นได้มีการนำรูปหอ กาญจนาภิเษก และตึกคณะมนุษยศาสตร์ เพื่อ ใช้เป็นสัญลักษณ์ว่า สาขาสารสนเทศศาสตร์อยู่ที่ใด โดยมีการ กำหนดให้มีขนาด กว้าง 793 * สูง 98

9  ในส่วนนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นสองส่วน เช่นเดียวกัน คือในส่วนของเมนู และพื้นที่ สำหรับการลงรายละเอียดต่าง - โดยที่เมนูจะอยู่ทางด้านซ้ายมือ - ส่วนด้านขวามือ จะเป็นส่วนที่ให้ รายละเอียดต่างๆที่ได้กำหนดขึ้น ใน หน้าที่เป็นหัวข้อใหญ่ ( ตามรายการเมนู ) จะมี รูปภาพประกอบบริเวณส่วนบน และส่วนที่ เหลือจะใช้ตารางในการแบ่งตามตามหัวข้อ ย่อย และลิงค์เชื่อมโยงไปสู่รายละเอียด ต่างๆโดยเฉพาะ

10  สำหรับส่วนนี้จะใช้รูปภาพที่ประกอบด้วย - โลโก้ - ชื่อคณะ / มหาวิยาลัยที่สังกัด - เครื่องหมายลิขสิทธิ์ - หน่วยงานหรือกลุ่มที่รับผิดชอบเว็บไซต์  ขนาดของรูปภาพ คือ กว้าง 906 * สูง 93  สีตัวอักษรที่ใช้ในรูปภาพคือ สีขาว สีส้ม และสี ฟ้า

11  ภายในเว็บไซต์มีการจัดทำจุดเชื่อมต่อทั้งภายใน เว็บไซต์ และนอกเว็บไซต์ - จุดเชื่อมต่อภายในเว็บไซต์ การเชื่อมต่อในแต่ละหน้านั้น จะมีเมนูหลัก และจุดเชื่อมต่ออื่นๆภายในหน้าเว็บไซต์นั้นๆ เช่น เว็บเพจในหัวข้อ “ คำอธิบายรายวิชา ” และ “ โปรแกรมการศึกษา ” จะมีการแบ่งย่อยไปตาม รายละเอียดของหัวข้อย่อยลงไปอีก ซึ่งภายใน จะมีจุดเชื่อมกลับไปยังหน้าหลักของหัวข้อนั้นที่ ท้ายรายการ เป็นต้น

12 - จุดเชื่อมต่อภายนอกเว็บไซต์ สำหรับจุดเชื่อมต่อนี้ เป็นการเชื่อมต่อกับ เว็บไซต์อื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้ ซึ่งจะพบ ได้ในส่วนของ “ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ” “ หน้า หลัก (HomePage)” และ “ ข่าวประชาสัมพันธ์ / โครงการ ”


ดาวน์โหลด ppt โดย Is Jounior.  ธีมของเว็บไซต์ (Theme)  โลโก้ (Logo)  เมนู (Menu)  ลักษณะตัวอักษรที่ใช้ในเว็บไซต์  การจัดรูปแบบหน้าเว็บไซต์  จุดเชื่อมต่อ (Link)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google