งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก. PEA และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก. PEA และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก. PEA และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) “Cooperation on the Smart Grid Infrastructure” ระหว่าง Provincial Electricity Authority หรือ PEA กับ บริษัท อมตะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ( มหาชน ) ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 23 อาคาร 4 สำนักงานใหญ่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ถ. งามวงศ์วาน กรุงเทพฯ

2 เนื่องจากใน ปัจจุบัน อมตะ นคร เป็นศูนย์กลางของ อุตสาหกรรมยานยนต์ของประเทศ ไทย ซึ่งอุตสาหกรรมนี้มีแนวโน้มที่ จะผลิตรถยนต์ไฟฟ้ามากขึ้น เพื่อ ลดภาวะโลกร้อน และสอดคล้องกับ โครงการ Smart Grid ของ PEA ที่ได้ดำเนินการอยู่ในเมืองใหญ่ เช่น พัทยา และ PEA ได้เล็งเห็นถึง ศักยภาพของอมตะนคร จึงได้ ดำเนินการนำ Smart Grid มาใช้ ในเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ

3 ดังนั้น ความร่วมมือระหว่าง PEA และ บริษัทฯ จะส่งเสริมกิจกรรมวินัย และพัฒนา สิ่งแวดล้อมและสาธารณูปโภค สนับสนุนความ ร่วมมือด้านเทคนิคทั้งสองฝ่าย โดยเฉพาะด้าน การศึกษาความเหมาะสมและพัฒนาโครงข่าย ไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) สำหรับ โครงการเมืองวิทยาศาสตร์อมตะ ที่สามารถ ทำงานร่วมกันได้กับระบบไฟฟ้าของ PEA ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรในงานด้าน วิทยาศาสตร์และด้านเทคนิค เพื่อสนับสนุน ความร่วมมือด้านโครงสร้างพื้นฐานของ โครงข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ บนพื้นฐานความเท่า เทียมและต่างตอบแทน เพื่อการปรับปรุง สภาพเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของ ประชาชนในประเทศไทย


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 18 มกราคม 2556 นายโชคจุล สุคันธาพฤกษ์ รผก. PEA และ นายวัฒนา สุภรณ์ไพบูลย์ กรรมการบริษัท และประธานเจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ บริษัท อมตะ คอร์ ปอเรชั่น.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google